<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De Wanhoop van Ajax

27.1.06
Hoe slecht gaat het met Ajax? Zo slecht dus. Een paar jaar geleden zou een aanmoeding langs te komen, met uitgebreide handleiding hoe een kaartje te kopen ondenkbaar geweest zijn. De Arena zat vol en je mocht dankbaar zijn als je binnen kwam.
Let ook op de gebiedende wijs en het uitroepteken in "Geniet van de wedstrijd!" en de duidelijk met een hele lading Prozac gedrogeerde bal (die oogjes!). Dat is een stille hint. De suppoosten hebben al opdracht gekregen minder streng te fouilleren. Er wordt ook niet gescoord op de foto; de lat is blijkbaar alweer een stukje lager gelegd: het is nu al genieten als Ajax een hoekschop krijgt.

Fout Rekenmodel

Naast zaniken op mijn blog heb ik ook echte actie ondernomen tegen de salarisachteruitgang van mij en mijn collega's. Zo heb ik ook iemand van de vakbond geschreven (waar ik helemaal geen lid van ben, maar wat niet weet, wat niet deert.) Tot mijn verbazing kreeg ik een uitgebreide mail terug. Daaruit de sappigste fragmenten:
Gebleken is dat er in het rekenmodel waarmee de consequenties van nieuwe zorgwet en CAO-afspraken waren doorgerekend ernstige fouten zitten. We hebben moeten concluderen dat diverse groepen meer inkomensschade lijden (3 tot 5 procent netto) dan acceptabel kan worden geacht. Globaal gesproken worden vooral mensen zonder minderjarige kinderen getroffen.
[...]
Zoals gezegd hebben we moeten concluderen dat de tegemoetkomingen voor vele categorieen ontoereikend zijn en wordt daarom het overleg met de andere CAO-partijen heropend. We zullen je op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Er is dus nog hoop voor de AIO's. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld voor Ajax. Dat wordt echt nooit meer wat.

Stemwijzer

26.1.06
De Stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam is online. Ik mag voor het eerst stemmen in mijn nieuwe stad, maar waarop? Snel invullen dus:

Verrassend is ander. En geen haar op mijn hoofd die er op denkt om te stemmen op die club ex-maoïsten van Geliefde Leider Jan en zijn vazal Harry "Ik ga naar Irak Saddam steunen tegen het Amerikaanse imperialisme" van Bommel, dus dat wordt voor de zoveelste keer GroenLinks.
Je kan ook zien wat de tot nu toe verstrekte adviezen zijn:

Dat Leefbaar Rotterdam (waarbij je onder 'leefbaar' een politieagent en beveiligingscamera op elke straathoek schijnt te dienen verstaan) het zo goed doet was te verwachten. Maar ik mag toch hopen dat niet zoveel mensen echt op dat stelletje idiote neo-nazi's van Nieuw Rechts gaat stemmen.
Bij de resultaten van de individuele stellingen even een paar eruit lichten. Eerst 13 en 14:

Stelling 14 is 50/50. Vreemd, want voor het aantrekken van Japanse, Chinese en Amerikaanse bedrijven is zo'n plicht niet echt bevorderlijk. En hoe valt de stand hier te rijmen met die bij stelling 16?

Stelling 13 wordt bij invoering een slagveld, aangezien een groot deel van het Rotterdamse gemeentepersoneel uit de aan de zuidgrens gelegen bible belt komt. Geen kruisjes meer om de nek en geen lange rokken meer, dat komt er nooit door. En het gereformeerde hoofd van CDA-wethouder Bolsius, valt dat niet ook onder je geloof tonen door je uiterlijk?

Consumentenvertrouwen

AMSTERDAM De Nederlandsche Bank heeft haar prognose voor de economische groei verder aangescherpt. President Wellink verwacht dit jaar en volgend jaar een groei van 2,5 procent. Half december was de groei al bijgesteld naar 2 procent.

Aanleiding voor de verdere groei zijn volgens Wellink de bestedingen van de consumenten en een herstel van de arbeidsmarkt.
via


Nou, die verdere bestedingen van consumenten komen niet van mij. Ik ben net 6 à 7% in salaris achteruit gegaan, weet je wel. Ja, daar ben ik nog steeds boos over. Eikel van een Hoogervorst. Ik begin nou zelfs te twijfelen of ik hem niet erger vind dan Verdonk. Verdonk is alleen maar dom, dat kost me geen geld en bovendien kan ze zich er niet uitlullen als ze weer eens iets volkomen absurds heeft voorgesteld. Hoogervorst is veel gladder. Die komt vast met een goed klinkend verhaal waarom dit volkomen rechtvaardig is en zelfs een van de pluspunten van zijn nieuwe zorgstelsel.

Waar gaat dat geld trouwens naar toe? Als ik degene te pakken krijg die met mijn 136,97 de economische groei meent te moeten opvijzelen, dan is diegene nog niet jarig. Het consumentenvertrouwen laten stijgen doe je maar met je eigen geld. (Dit geldt natuurlijk niet als je een arm kindje in Afrika bent. Arme kindjes in Afrika hebben mijn onvoorwaardelijke steun. Dat je niet denkt dat ik een of andere egoïstische klootzak ben die alleen om zichzelf geeft. Ik geef om mezelf én om de arme kindjes in Afrika. Zo rond kerst krijgen ze ook altijd 20 euro van me en ik ben ook van mening dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking best vervijfvoudigd kan worden. Dat kan dan worden betaald door bijvoorbeeld een verhoging van de benzineaccijns of afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Voor wat een auto of huis kost kan je heel veel arme kindjes in Afrika redden en dat moeten de auto- en huizenbezitters weten ook. Egoïsten.)

No More Mr. Nice Guy

25.1.06

Acteur Chris Penn (43) overleden.

136,97

24.1.06
Dat is het bedrag dat ik deze maand minder op mijn rekening gestort heb gekregen in vergelijking met november. Allemaal door het fokking nieuwe zorgstelsel. Je zou bijna ernstig ziek worden om het terug te verdienen.

"Enemies of metaaaal, your death is our reward"

16.1.06
Even een aanvulling op het vorige stuk: KM-collega Bart Nijssen attendeerde me op het bestaan van 3 Inches of Blood. Na het op hun site bekijken van de video van 'Deadly Sinners' wist ik niet of ik moest vloeken of juichen. Vloeken omdat ik een band zo belangrijk voor het genre heb gemist of juichen omdat ik een band zo belangrijk voor het genre heb ontdekt.

Party Animals

15.1.06
Bij mijn Party Animals artikel op KM hoort ook een soundtrack met nummers van de genoemde bands en wat klassiekers. Alleen is KM een nette site die zich aan de wet houdt. Persoonlijk heb ik minder scrupules, dus hierbij presenteer ik voor uw downloadplezier:

PARTY ANIMALS

 1. Turbonegro - Wasted Again
 2. The Datsuns - Sittin' Pretty
 3. Danko Jones - Woogie Boogie
 4. Doomriders - Black Thunder
 5. Danzig - When The Dying Calls
 6. Gluecifer - Go Away Man
 7. Death From Above 1979 - Go Home, Get Down
 8. Blackfire Revelation - I Want You Right Now
 9. Iron Maiden - Be Quick Or Be Dead
 10. Avenged Sevenfold - Trashed And Scattered
 11. The Darkness - Bald
 12. Foreigner - Night Life
 13. Diamond Nights - Red Hex
 14. Louis XIV - Pledge Of Allegiance
 15. Guns N' Roses - Dust N' Bones
 16. Tsar - Straight
 17. Wiseguy - Set Fire
 18. The Cult - Edie (Ciao Baby)
 19. Silver - Evaculate! (Sin Fix Journal)
(Ook perfect voor in de auto of trein.)

KindaZever

14.1.06
Ik ben een beetje teleurgesteld in Luc Janssen. Zit in de uitzending van De Zeven te zeggen dat "die journalisten" bij het minste of geringste roepen dat een plaat de plaat van het jaar is. Het ging hierbij om mijn recensie van Richard Swift.

"Maar dat is toch waar?" zul je nu wel denken. In het algemeen wel. Maar ik schrijf het nooit. Ook in dit geval niet. De betreffende zin is: "De net schoongeveegde jaarlijsten kunnen alweer tevoorschijn gehaald worden." Waarmee ik wilde aangeven dat het een van de betere platen van het jaar is, voer voor de shortlist. Niet de beste. Dat weet ik pas aan het einde van het jaar.

Ook wilde ik inspelen op de actualiteit van de jaarlijstenkoorts die op dat moment heerste. Van De Zeven was er ook een, De Eenentwintig. Bij de uitzending daarvan lulde Janssen eerst een paar minuten door sunn0))) en Earth heen en kapte ze daarna voor het einde af. Was ook al een irritatiepuntje.

Komt nog bij dat ik helemaal geen journalist ben, maar biochemicus.

En de plaat van het jaar is natuurlijk Closing In van Early Man.

De Anti-Rook Fascisten en Hun Gelijk

12.1.06
Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat de vorig jaar ingevoerde strengste antirookwet van Europa een onverwacht groot succes is. Ongeveer 500.000 Italianen zijn het afgelopen half jaar gestopt met roken. De verkoop van sigaretten is met 5,7 procent gedaald en 90 procent van de Italianen is blij met de wet en gelooft dat de maatregel wordt opgevolgd. (via)

Italië is dus al overstag, nu de heftig tegenstribbelende Nederlandse concertzalen (en cafés en restaurants) nog. Mooiste citaat uit het 3voor12-artikel vind ik dit:
"Sinds de verbouwing, drie jaar geleden, is de capaciteit van de luchtbehandeling bij ons twintig keer zo groot als voorheen. Ik heb nooit last van de rook. Je ziet dat die in Paradiso meteen wordt weggezogen. Misschien moet het ministerie gewoon naar de kwaliteit van de lucht gaan kijken in de toekomst."
- Geert van Itallie (echt!), directeur Paradiso

Waarmee hij meteen aantoont zelden of nooit concerten in zijn eigen zaal te bezoeken. Sinds de ventilatie is verbeterd vallen er geen mensen meer flauw zodra de buiten temperatuur boven de 25C komt. Maar je staat nog steeds in de stinkende kankerverwekkende walmen naar je concert te kijken.

Nieuwssymbiose

10.1.06
Ze hadden dat bos wel kunnen laten staan. Sharon heeft voorlopig toch nog geen kist nodig.

(Pabam! Nog vijf schoonmoedermoppen verzinnen en ik kan meedoen aan een stand-up open mic nacht.)

(Vlaamse lezers die de bos-referentie niet vatten: klik hier.)

Darmvermieting

Vanwege de streefbroeken de hele week kipfilet met roergebakken groenten en pasta met tonijn en dergelijke gegeten. Maar gisteren had ik een etentje. Heb me redelijk ingehouden - geen voorgerecht en dessert - maar de gegrilde ribeye kon ik niet voorbij laten gaan. Aan grote lappen bloederig vlees kan ik geen weerstand bieden (ook niet aan jodenkoeken, krentenbollen met dik roomboter, Pringles Salt & Vinegar, cashewnoten... enfin, je ziet de stapel streefbroeken ontstaan), zeker niet als ze vergezeld gaan van portsaus en patat met mayo.

Het was ook erg lekker, alhoewel de ribeye rose was, waar ik hem het liefst rood zie. Helaas bleek de geest echte manneneten nog wel te kunnen waarderen, maar waren de darmen al helemaal vermiet. Dat is me al vaker opgevallen: een paar dagen gezond eten en al bij de geur van een patatje met mayo moet ik met samengeknepen billen naar de wc rennen.

Ik heb de darmen van een macrobiotische kwezel in het lichaam van een stoere hardrocker.

Rondje metal

9.1.06
Zware Metalen publiceert de lezersjaarlijst, die een stuk interessanter is dan die van de meeste metalmagazines, ondanks dat Opeth toch weer op 1 staat. Zo klinken Shining en <Code> erg de moeite waard. Ook Gojira ga ik eens checken, want ik heb zo de indruk dat die band nou net goed doet wat Opeth fout doet.

Een ander metalblad dat 'bout it, 'bout it is, is het Amerikaanse Decibel. Een interview met de nieuwe lokale BM-helden lukt niet helemaal, maar zoals wel vaker het geval levert juist dat een erg amusant artikel op (via). In dezelfde editie en ook online een goed interview met Josh Homme. Die lijkt ten opzichte van het rampzalige concert in Paradiso van vorig jaar niet alleen behoorlijk afgevallen (waarschijnlijk ook veel streefbroeken), maar heeft ook de band weer op de rails, getuige dit optreden bij Jay Leno met gastbijdragen van Chris Goss en Billy Gibbons.

Streefbroek

Studievriendin J. woonde ooit samen met R., een heuse topsporter, Europees kampioen met het honkbalteam. Zoals dat gaat in deze welvaartsmaatschappij kwam J. wat aan, waardoor ze een broek niet meer paste. R. was blijkbaar erg gesteld op deze broek en vroeg haar waarom ze hem nooit meer aan had. Bij het vernemen van de reden sprak hij vervolgens de legendarische woorden: "Oh, dan wordt dat je streefbroek."

De laatste paar maanden heb ik helaas ook voor enkele honderden euro's aan streefbroeken opgebouwd. Pure kapitaalvernietiging, dus zet ik mij zuchtend en steunend tot het grootste cliché aller goede voornemens.

In de liefde weegt taalinnovatie nooit op tegen lompheid, zelfs niet als het een novum van het niveau 'streefbroek' betreft. Het slechte karma van R. was zelfs dusdanig groot dat niet alleen J. hem verliet, maar hij ook uit het Nederlands honkbalteam werd gezet vlak voor de Spelen van Sydney.

Gem > The Strokes

5.1.06
Na het beluisteren van First Impressions of Earth op de VPRO Luisterpaal en het zien van het Gem/Spider Rico-kerstconcert stel ik wetenschappelijk vast:
Gem > The Strokes
Alleen al omdat Maurits van Gem niet Shane MacGowan probeert na te doen. En omdat zij wel een split-single met Spider Rico hebben en The Strokes niet.

Muziekwortels

4.1.06
Laat ik het jaar nu eens beginnen met de zoveelste lijst. Inderdaad, uit luiheid. Maar ook om snel een overzicht te genereren. In dit geval van vroege muzikale invloeden. Waar liggen mijn muzikale wortels?

Vroege hits (op volgorde waarin ze in me opkomen):
 • PhD - I Won't Let You Down [1981] (het eerste popliedje waarvan ik me kan herinneren dat ik het goed vond.)
 • Bert & Ernie - Ik Ben Mijn Lieve Hondje Kwijt (draaien ze om een of andere reden nooit meer in Sesamstraat)
 • Gouden Stuiver lied (had een plaat met tv-beginliedjes en deze drumde ik altijd mee op blikken en dergelijke)
 • Front 242 - Headhunter [1988] (lijkt misschien underground, maar MTV draaide dit nummer met Anton Corbijn-clip volcontinu)
 • Paul Simon - The Boy In The Bubble [1986]
 • Iron Maiden - Can I Play With Madness [1988] (dacht dat het nummer 'Can I Play With Magnus' heette)
 • Billy Joel - Goodnight Saigon [1982]
 • S'Express - Theme From S'Express [1988]
 • Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine [1987]
 • Eens Als De Bazuinen Klinken
 • Wilhelmus (kan nog steeds heel patriotisch couplet 1 & 6 meezingen)
 • Joshua Fit The Battle Of Jericho (met meester Heuvelman freakend op het orgel heel veel rondjes in canon: pure gospel in Den Helder Zuid-Oost)
 • New Order - Blue Monday 1988
 • R.E.M. - The One I Love [1987]
 • U2 - Desire [1988]
 • Midnight Oil - The Dead Heart [1987]
 • The Bangles - Walk Like An Egyptian [1985]
 • Tears For Fears - Shout [1985]
 • Talk Talk - Such A Shame [1984]
 • Robert Cray - Smoking Gun [1986] (zo'n beetje het enige nummer waar ik niet meer volledig achter sta)
 • Nick Cave & The Bad Seeds - The Mercy Seat [1988] (gehoord in de VPRO Song Top 100)
 • Sugarcubes - Deus [1988]
 • The Mission - Tower Of Strength [1988]
 • Faith No More - The Real Thing [1989] (mijn eerste zelf gekochte plaat)
Vroege misses:
 • Blij, Blij Mijn Hartje Is Zo Blij (een van de ergste nummers ooit)
 • De Kauwgomballenboom (en het hele oeuvre van Elly & Rikkert)
 • The Gospel Train
 • Abba (mijn moeder was fan, ik vond er echt niks aan, op 'Eagle' na)
 • Carpenters (idem)
 • Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go [1984] (playbackfavoriet bij de meisjes uit de klas)
 • Phil Collins - In The Air Tonight [1981]
 • Kinderen Voor Kinderen - Op Een Onbewoond Eiland
 • Doe Maar - Doris Day [1982]
Nu even in laten werken en analyseren.

Youp

2.1.06
Ok, vanochtend voor het eerst weer naar het werk, natuurlijk door het nog niet opgeruimde glas gereden - lekke band. Vervelend, vooral omdat het buiten te donker is om te plakken en ik mijn fiets eerst twee trappen op moet sjouwen. Maar goed, niks aan te doen.

Erger is dat ik oudjaarsavond alleen thuis zat. Niet eens om het alleen thuis zitten, dat ben ik wel gewend, maar omdat het weer voortkomt uit een achterlijke manier van denken - in plaats van zelf initatief te nemen en mensen te vragen of ze al plannen hadden voor oudjaar ben ik passief op een uitnodiging gaan zitten wachten. En als die dan niet komt jezelf heel zielig en gepasseerd voelen. Gelukkig drong al snel - nou ja, alle voorafgaande jaren tel ik dan even niet mee - de sneuheid deze denkwijze door.

Dus ik zat die bewust avond in redelijke innerlijke rust tv te kijken toen ik alsnog een fatale fout maakte door op de '3' van de afstandsbediening te drukken. Youp van 't Hek. Grachtengordelpatatpad met het lelijkste brilmontuur van Nederland. Zou vervolgd moeten worden voor het aanzetten tot genocide tegen gelukkige buitenwijkbewoners. Want geluk, dat is enkel en alleen je tot kotsens toe volgooien met in de loop der jaren steeds duurder wordende flessen wijn, net zolang tot je alleen nog maar als een lallende corpsbal kan praten en denken. De grootste prestatie van deze conferencekabouter zijn allang niet meer zijn prestaties op het toneel. Nee, in de loop der jaren is zijn talent voor zelfbedrog uitgegroeid tot zijn grootste gave. Waar wij een treurig grappenpooiertje zien dat al jaren niks interessants meer te melden heeft en elk contact met de werkelijkheid zoals die zich buiten het stadsdeel Centrum van de hoofdstad afspeelt is verloren, daar ziet Youp zichzelf als de Cassandra van het Vinexvolk en de Van Gogh van het cabaret. En dan heb ik het over de liedjes nog niet eens gehad.

Tremelo Picking

1.1.06
De eerste nuttige les voor 2006: dat geweldige snel-en-langzaam-tegelijk effect waar blackmetalbands zo gek op zijn creëer je met een techniek die 'tremelo picking' heet. Hier wordt uitgelegd hoe het moet.

Twee voorbeelden:
- de fantastische afsluitende 'grote finale'-riff van Taakes ...Doedskvad.
- de desolate pracht overgaand in extreem geweld van 1349's 'Nathicana' (met op het eind als bonus drummer Frost die het fenomeen blastbeat demonstreert.)