<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Muziekwortels

Laat ik het jaar nu eens beginnen met de zoveelste lijst. Inderdaad, uit luiheid. Maar ook om snel een overzicht te genereren. In dit geval van vroege muzikale invloeden. Waar liggen mijn muzikale wortels?

Vroege hits (op volgorde waarin ze in me opkomen):
 • PhD - I Won't Let You Down [1981] (het eerste popliedje waarvan ik me kan herinneren dat ik het goed vond.)
 • Bert & Ernie - Ik Ben Mijn Lieve Hondje Kwijt (draaien ze om een of andere reden nooit meer in Sesamstraat)
 • Gouden Stuiver lied (had een plaat met tv-beginliedjes en deze drumde ik altijd mee op blikken en dergelijke)
 • Front 242 - Headhunter [1988] (lijkt misschien underground, maar MTV draaide dit nummer met Anton Corbijn-clip volcontinu)
 • Paul Simon - The Boy In The Bubble [1986]
 • Iron Maiden - Can I Play With Madness [1988] (dacht dat het nummer 'Can I Play With Magnus' heette)
 • Billy Joel - Goodnight Saigon [1982]
 • S'Express - Theme From S'Express [1988]
 • Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine [1987]
 • Eens Als De Bazuinen Klinken
 • Wilhelmus (kan nog steeds heel patriotisch couplet 1 & 6 meezingen)
 • Joshua Fit The Battle Of Jericho (met meester Heuvelman freakend op het orgel heel veel rondjes in canon: pure gospel in Den Helder Zuid-Oost)
 • New Order - Blue Monday 1988
 • R.E.M. - The One I Love [1987]
 • U2 - Desire [1988]
 • Midnight Oil - The Dead Heart [1987]
 • The Bangles - Walk Like An Egyptian [1985]
 • Tears For Fears - Shout [1985]
 • Talk Talk - Such A Shame [1984]
 • Robert Cray - Smoking Gun [1986] (zo'n beetje het enige nummer waar ik niet meer volledig achter sta)
 • Nick Cave & The Bad Seeds - The Mercy Seat [1988] (gehoord in de VPRO Song Top 100)
 • Sugarcubes - Deus [1988]
 • The Mission - Tower Of Strength [1988]
 • Faith No More - The Real Thing [1989] (mijn eerste zelf gekochte plaat)
Vroege misses:
 • Blij, Blij Mijn Hartje Is Zo Blij (een van de ergste nummers ooit)
 • De Kauwgomballenboom (en het hele oeuvre van Elly & Rikkert)
 • The Gospel Train
 • Abba (mijn moeder was fan, ik vond er echt niks aan, op 'Eagle' na)
 • Carpenters (idem)
 • Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go [1984] (playbackfavoriet bij de meisjes uit de klas)
 • Phil Collins - In The Air Tonight [1981]
 • Kinderen Voor Kinderen - Op Een Onbewoond Eiland
 • Doe Maar - Doris Day [1982]
Nu even in laten werken en analyseren.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:31 p.m.

Ha! PhD, Midnight Oil, Tears for Fears, Billy Joel, Talk Talk, allemaal oude favo's. Zijn ook nog steeds goede liedjes, zelfs zoiets drakerigs als Goodnight Saigon.

Wat was het toch met 'I won't let you down'? Toch ergens een zeiknummer, maar ook zo geniaal...zoals ik volgens mij al bij Koen memoreerde: was altijd dol op dat moment dat die piano (met stilleto) er in knalt. TatatatataTAtatataTataTAAAAAA (tadada).

posted by Blogger OMC on 9:31 p.m.
 11:16 a.m.

Precies. De coupletten vergeet ik vaak zelfs helemaal. Maar ze zijn toch nodig, anders zou het refrein minder effect hebben. Zachte coupletten/hard refrein jaren voor de Pixies.

'Goodnight Saigon' zelfde verhaal: het gaat om het moment dat 'And it was dark / So dark at ni-ight-ight-ight' erin knalt en dan dat dronkenmanskoor waar die knakker van Bright Eyes zijn carrière op heeft gebouwd.

posted by Blogger Martijn on 11:16 a.m.
 11:39 p.m.

Veel leuke liedjes :-)

posted by Anonymous Frank on 11:39 p.m.
 5:44 a.m.

Om even door te gaan op 'Goodnight Saigon' van BJ.
Geniaal moment vorig jaar tijdens de nieuwjaarsspeech van het afdelingshoofd bij het troosteloze nieuwjaarsontbijt.
Tijdens de speech van de prof was net dit nummer op de radio. Nu is de man al niet een begenadigd spreker,
maar helemaal tenenkrommend is het wanneer hij een poging doet iedereen het nieuwe jaar fris en enthousiast te doen ingaan terwijl op de achtergrond klinkt: 'and we will all, go down, together'.
Heerlijk!
Kreeg net niet de slappe lach.

posted by Blogger Mettine on 5:44 a.m.
 » Een reactie posten