<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Darmvermieting

Vanwege de streefbroeken de hele week kipfilet met roergebakken groenten en pasta met tonijn en dergelijke gegeten. Maar gisteren had ik een etentje. Heb me redelijk ingehouden - geen voorgerecht en dessert - maar de gegrilde ribeye kon ik niet voorbij laten gaan. Aan grote lappen bloederig vlees kan ik geen weerstand bieden (ook niet aan jodenkoeken, krentenbollen met dik roomboter, Pringles Salt & Vinegar, cashewnoten... enfin, je ziet de stapel streefbroeken ontstaan), zeker niet als ze vergezeld gaan van portsaus en patat met mayo.

Het was ook erg lekker, alhoewel de ribeye rose was, waar ik hem het liefst rood zie. Helaas bleek de geest echte manneneten nog wel te kunnen waarderen, maar waren de darmen al helemaal vermiet. Dat is me al vaker opgevallen: een paar dagen gezond eten en al bij de geur van een patatje met mayo moet ik met samengeknepen billen naar de wc rennen.

Ik heb de darmen van een macrobiotische kwezel in het lichaam van een stoere hardrocker.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:23 p.m.

krentenbollen met dik roomboter, Pringles Salt & Vinegar, cashewnoten

wie daar dan ook weerstand aan kan bieden is gek. daarom worden ze alhier nooit gekocht (hoewel vrouwlief het allemaal makkelijk kan hebben).

chips zijn sowieso dingen waarmee ik niet kan stoppen als ik eenmaal ben begonnen; na een halve zak smaakt het voor geen meter meer, maar de zak móét leeg.

posted by Blogger bas on 9:23 p.m.
 9:44 p.m.

chips zijn sowieso dingen waarmee ik niet kan stoppen als ik eenmaal ben begonnen

Dat heb ik ook wel met chips, maar vooral met koek. Zelf zeg ik altijd dat mijn relatie tot koek die van een alcoholist tot drank is. Zoals die ook vaak de voorkeur geven aan Aldi of Euroshopper bier uit halve liter blikken, zo is mijn favoriete koek biskwie en speculaasbrokken.

posted by Blogger Martijn on 9:44 p.m.
 11:14 p.m.

Aldi of Euroshopper bier uit halve liter blikken

daar wordt natuurlijk uit economische redenen de voorkeur aan gegeven boven alfa of brand. maar goed, na een halve liter bier proef je toch geen verschil meer.

verder waren bepaalde aspecten van de module verslavingszorg verrekte goed toepasbaar op "bas en chips".

posted by Blogger bas on 11:14 p.m.
 » Een reactie posten