<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Youp

Ok, vanochtend voor het eerst weer naar het werk, natuurlijk door het nog niet opgeruimde glas gereden - lekke band. Vervelend, vooral omdat het buiten te donker is om te plakken en ik mijn fiets eerst twee trappen op moet sjouwen. Maar goed, niks aan te doen.

Erger is dat ik oudjaarsavond alleen thuis zat. Niet eens om het alleen thuis zitten, dat ben ik wel gewend, maar omdat het weer voortkomt uit een achterlijke manier van denken - in plaats van zelf initatief te nemen en mensen te vragen of ze al plannen hadden voor oudjaar ben ik passief op een uitnodiging gaan zitten wachten. En als die dan niet komt jezelf heel zielig en gepasseerd voelen. Gelukkig drong al snel - nou ja, alle voorafgaande jaren tel ik dan even niet mee - de sneuheid deze denkwijze door.

Dus ik zat die bewust avond in redelijke innerlijke rust tv te kijken toen ik alsnog een fatale fout maakte door op de '3' van de afstandsbediening te drukken. Youp van 't Hek. Grachtengordelpatatpad met het lelijkste brilmontuur van Nederland. Zou vervolgd moeten worden voor het aanzetten tot genocide tegen gelukkige buitenwijkbewoners. Want geluk, dat is enkel en alleen je tot kotsens toe volgooien met in de loop der jaren steeds duurder wordende flessen wijn, net zolang tot je alleen nog maar als een lallende corpsbal kan praten en denken. De grootste prestatie van deze conferencekabouter zijn allang niet meer zijn prestaties op het toneel. Nee, in de loop der jaren is zijn talent voor zelfbedrog uitgegroeid tot zijn grootste gave. Waar wij een treurig grappenpooiertje zien dat al jaren niks interessants meer te melden heeft en elk contact met de werkelijkheid zoals die zich buiten het stadsdeel Centrum van de hoofdstad afspeelt is verloren, daar ziet Youp zichzelf als de Cassandra van het Vinexvolk en de Van Gogh van het cabaret. En dan heb ik het over de liedjes nog niet eens gehad.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:03 a.m.

Je had dan ook eerder op 2 naar de cabaret all-stars moeten kijken. Aiai, dat ging er verbazingwekkend oncompromisloos aan toe. En ik me maar afvragen wat de AVRO kijkertjes hier van zouden vinden.

posted by Blogger OMC on 9:03 a.m.
 12:50 p.m.

de Volkskrant had zelfs een positieve recensie voor/over Youp.
Had ie zekker bedongen in ruil voor een interview wat het geweldige magazine met 'm had..

posted by Blogger Ludo on 12:50 p.m.
 2:43 p.m.

Je had dan ook eerder op 2 naar de cabaret all-stars moeten kijken. Aiai, dat ging er verbazingwekkend oncompromisloos aan toe.

Die heb ik ook gezien. Hoogtepunt daarin was genadeloze Youp-imitatie. Maar Gretha "Het is een joods complot!" Duisenberg was ook sterk.

posted by Blogger Martijn on 2:43 p.m.
 3:29 p.m.

Ik vond die nominatie van Theodor Holman voor beste weduwe van 2005 wel erg hilarisch. Sowieso waren die Tooske uithalen perfect.

posted by Blogger OMC on 3:29 p.m.
 » Een reactie posten