<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Top 2005 - Speluh!

30.11.05
Het echte, echte jaarlijstje moest ingeleverd worden voor KindaMuzik. Heb dit er maar van gemaakt:
 1. Death From Above 1979 - You're A Woman, I'm A Machine
 2. Digger & The Pussycats - Watch Yr Back
 3. Taake - ...Doedskvad
 4. Diamond Nights - Popsicle
 5. Witchcraft - Firewood
 6. Maxïmo Park - A Certain Trigger
 7. De Jeugd Van Tegenwoordig - Parels Voor De Zwijnen
 8. Black Belt - First Blood
 9. The Kills - No Wow
 10. The Makers - Everybody Rise!
Ik hoop dat ze er blij mee zijn. Ik wel. 2005 was dan na rampjaren 2002 en 2003 ook op het persoonlijke vlak een goed jaar.

Hierbij roep ik 2005 tot het jaar van "Speluh!" Waarom zou je drie akkoorden gebruiken als het ook met twee kan? Of een gitaar als alleen bas en drums genoeg is? Of origineel zijn als je ook voort kan bouwen op constructies die zich al vele malen bewezen hebben? Poëtisch doen als meeschreeuwen leuker is?

Het is trouwens ook allemaal goede automuziek. Ik denk dat ik in 2006 maar eens mijn rijbewijs ga halen.

Mr. Entertainer

27.11.05
(Gescoord bij de Chinese Surinamer.)

Het is buitengewoon betreurenswaardig...

26.11.05
Het zat er al een tijdje aan te komen en het is nu ook gebeurd: ik ben nu officieel een Verzuurde Oude Zeikerd. Ik heb namelijk een ingezonden brief gestuurd naar de NRC. Maar het was voor het goede doel: columnisten aldaar menen namelijk stukjes te kunnen schrijven gebaseerd op racistische propaganda. Hier is mijn brief (of liever gezegd: mail):

De Reizende Commentator en The Bell Curve

Het is buitengewoon betreurenswaardig dat Maarten Huygen zich voor zijn Reizende Commentator column van vandaag voor een groot deel baseert op The Bell Curve van Richard Herrnstein en Charles Murray. Vele commentatoren met verstand van zaken hebben immers in de loop der jaren aangetoond dat dit boek een pseudo-wetenschappelijk prutswerkje is met een (niet al te goed) verborgen racistische agenda (zie bijvoorbeeld http://www.slate.com/id/2128199/ of http://www.mdcbowen.org/p2/rm/sciam1.htm en de referenties daarin.)
Huygen brengt zich hiermee in een bijzonder lastig pakket, want hij is óf niet op de hoogte van de controversialiteit van het boek, wat gezien de ruime media-aandacht hiervoor (ook in Nederland) niet pleit voor zijn geschiktheid als commentator óf hij is wel op de hoogte, wat betekent dat hij willens en wetens citeert uit een boek waarvan hij weet dat het racistisch is.Het laatste zou natuurlijk onvergeeflijk zijn.

Groeten,
Martijn ter Haar


Eens kijken wat er gebeurt. Waarschijnlijk niks. Het "het is buitengewoon betreurenswaardig" is om niet te veel uit de toon te vallen bij de rest van de ingezonden brieven in het NRC. Eigenlijk had ik ook om er helemaal bij te horen ook nog moeten ondertekenen met "Hoogachtend, drs. W.M. ter Haar, biochemicus", maar dat was me toch nog een stap te ver.

Slordig

25.11.05
Moet toch eens wat netter worden. Dat mijn huis een ranzige zwijnenstal is kan me zelf eigenlijk niet zo veel schelen, maar mijn gewoonte cd's onbeschermd rond te laten slingeren in de huiskamer is ...Doedskvad nu fataal geworden. Krasjes op de bedrukte kant, door de reflecterende laag heen.

Dat kan natuurlijk niet. Meteen opnieuw besteld, met zijn twee voorgangers erbij. Hellnorsk svartmetal!

Ik ben genoemd...

24.11.05
Mede-Subjectivist/KindaMuziker Norbert Pek zei dat Spinvis mij heeft genoemd in een interview dat hij met de man had voor Revu.

Wat is er aan de hand? Ik heb een ontzettende schijthekel aan Spinvis. En dan vooral aan zijn stem. Nagels over het schoolbord (of eigenlijk erger, want nagels over het schoolbord kan ik erg goed tegen, leuk om andere mensen mee te pesten. "Ultrasoon trilbadje" dan.) Maar de fröbelige muziek is ook heel erg.

Nou mag ik ook mijn mening, of een halfgeletterde poging daartoe, graag op tr00 necro wijze op allerlei internetfora plempen. Zo ook die over Spinvis. De man schijnt er een beetje van geschrokken te zijn of zo. Helemaal precies weet ik het niet, maar het staat dus in het waarschijnlijk voortreffelijke interview van Norbert met Spinvis. Nou vraag ik je: als je niet eens meer op internetfora lekker schofterig en onbehouwen kan doen zonder dat de betreffende persoon het leest en zich er door aangesproken voelt, waar kan het dan nog wel? En daar komt nog bij, als je zulke heftige reacties oproept, dan ben je goed bezig, volgens mij. Zelfs als je van die kutmuziek maakt als Spinvis.

Jury

23.11.05
Op voordracht van Theo ben ik voor het eerst in de jury van een bandjeswedstrijd gekomen en wel de Rob Acda Award, een prijs voor bandjes uit Haarlem en omstreken van het Patronaat.

Het niveau viel me erg mee, de bands konden allemaal spelen en hadden minimaal een behoorlijke podiumpresentatie, terwijl een aantal echt als beesten tekeer ging. Alleen scoorde ook alle acts laag op de onderdelen 'originaliteit' en 'pakkende liedjes schrijven'. De band die uiteindelijk doorging naar de finale had al een buslading gillende meisjes meegenomen (volgens mij van de school waar de band vandaan kwam), dus dat komt wel goed.

Hetzelfde geldt voor mijn conditie: na elke band moest de jury 57 treden op om in de tien minuten ombouw tijd al uithijgend snel een enigszins samenhangend rapport te schrijven. En dat zes keer.

"De Laatste 16"

Ajax schijnt een van de zestien beste voetbalteams van Europa te hebben.

Bijgekomen van het lachen? Dan blijkt dat de verdediging nou eindelijk wel georganiseerd staat. Niet meer zoals vorig seizoen telkens in de eerste tien minuten een doelpunt tegen. En er worden ook geen vetes uitgevochten in de pers. Als ik maestro Guus Hiddink goed heb bestudeerd is dat toch wel waar het mee begint. Nou die bal er nog inknallen.

Kinda21

19.11.05
Moest voor KindaMuzik al de lijstjes inleveren voor de Kinda21. Ik heb besloten dat lijstjes leuk zijn, als je ze maar niet te serieus neemt. Dus niet uren nadenken, maar gewoon even het jaar snel in je hoofd doornemen en wegsturen.
Dat leidde bij mij tot de volgende selectie (omdat het voor de Kinda21 is, is het ingedeeld in de gehate KindaMuzik secties):

ROCK
 1. Diamond Nights - Popsicle
 2. Maxïmo Park - A Certain Trigger
 3. The Kills - No Wow
 4. Juliette & The Licks - You're Speaking My Language
 5. The Makers - Everybody Rise!

(Voorspelling: Maxïmo Park en The Kills zouden het kunnen gaan halen, Diamond Nights en The Makers heeft niemand gehoord behalve ik, om Juliette & The Licks ga ik uitgelachen worden. dEUS gaat er ook in komen.)

LOUD
 1. Death From Above 1979 - You're A Woman, I'm A Machine
 2. Taake - ...Doedskvad
 3. Digger & The Pussycats - Watch Yr Back

(DFA'79 lijkt me een zekerheid, Taake gaat het redden in metalzines, maar bij KM weet ik het nog zo net niet, Digger heeft een kansje, zou mooi zijn voor KM, omdat dat een beetje een eigen hype is. Oh, en het zijn maar drie platen omdat de redacteur aldus besloten heeft. Scheelt hem rekenwerk. Ik hoop vurig dat Opeth het niet haalt.)

BEATS
 1. De Jeugd Van Tegenwoordig - Parels Voor De Zwijnen
 2. Daft Punk - Human After All
 3. LCD Soundsystem - LCD Soundsystem
 4. Soulwax - Nite Versions
 5. Venetian Snares - Rossz Csillag Alatt Született

(Deze was ik als niet Beats-man niet voor uitgenodig en heb ik ongevraagd opgestuurd, dus ik vraag me af of hij meetelt. Voorspelling: Iedereen houdt van het tuig uit Noord, Daft Punk en LCD Soundsystem zijn love/hate, dus ik weet het niet, er zouden zo maar een stel allemansvrienden tussendoor kunnen komen. Soulwax en Venetian Snares bijvoorbeeld. Er zal ook wel weer iets verschrikkelijks jazzyneuzeligs in die lijst komen.)

MARS
 1. Earth - Hex; Or Printing In The Infernal Method
 2. Khanate - Capture & Release
 3. Boris - Boris At Last - Feedbacker
 4. sunn0))) - Black 1

(Goede kansen voor Earth en sunn0))), andere twee denk ik niet. Animal Collective is hier volgens mij de gedoodverfde winnaar. Maar ik heb er overduidelijk geen verstand van, al mijn keuzes zijn eigenlijk gewoon moeilijke metalplaten en ik kom ook maar tot vier.)

TWANG!
 1. Dyzack - Somewhere There's A Monkey Laughing
 2. The King Khan & BBQ Show - The King Khan & BBQ Show
 3. Heavy Trash - Heavy Trash

(Hier kan ik er maar drie verzinnen. En die zijn volgens mij alle drie kansloos. In deze hoek heb ik geen idee wat de kanshebbers zijn. Wel opvallend dat er dit jaar helemaal geen goede bluesplaten zijn langsgekomen.)

Drie Interviews

15.11.05
Laatste tijd de interviewachterstand voor KindaMuzik weggewerkt. Je kan nu aldaar mijn conversaties lezen met Dyzack, Digger & The Pussycats en The Haunted.

Via Earth naar Techno?

14.11.05
Ik heb techno altijd leuke muziek gevonden... om op te dansen. Thuis draaien heb ik wel geprobeerd, maar daar werd het toch saai. Dan wil ik toch liedjes horen.

Maar met Earth, Khanate en sunn0))) is er de laatste tijd toch een hoop abstracte muziek de huiskamer binnengeslopen. Alhoewel ook dat live beter werkt, luister ik er wel regelmatig naar. Nu zit in de 3voor12 Luisterpaal een technoalbum van Collabs 3000, een samenwerkingsproject van Speedy J en Chris Liebling. En verdomd, ik kan het ineens ook als luistermuziek waarderen. Het ding heet nog Metalism ook.

Nou zal er ook een lijntje lopen van die DFA remixen van de Blues Explosion naar deze stap, maar ik denk toch dat Dylan Carlsson de hoofdschuldige is. Terwijl de goede man waarschijnlijk helemaal niks met techno heeft.

Wonderen, Wereld en Zo

10.11.05
Beste mijnheer / mevrouw,

Uw bestelling wordt geheel verzonden op 10-11-2005.

De volgende artikelen zijn aan u verzonden:


1 X 817518 - EARTH - HEXMet vriendelijke groet,

NLStore Administratie
http://www.nlstore.nl


Hallelujah!

Pastors weg

9.11.05
Een weer een Ridder van de Nieuwe Flinksheid die in het stof bijt.

Volkomen terecht natuurlijk. Want, zoals een collega van mij opmerkte, het is niet eens zo zeer dat hij zo denkt, het is dat hij zo stom is om het ook te zeggen, terwijl expliciet was afgesproken dat wethouder Pastors zijn koffietafeltheorietjes over de inferioriteit van de moslim binnenskamers zou houden. Als je je niet aan afspraken kan houden, dan hoor je geen bestuurder te zijn. Dat beseffen ook zijn partijgenoten, die gewoon op hun post blijven zitten en zo Pastors feitelijk dumpen als een baksteen.

Mind Control

Afgelopen zaterdag in Waterfront voor Melt Banana draaide de dj 'Mutiny in Heaven' van The Birthday Party. Excellente keuze, natuurlijk. "Wat het nou helemaal perfect zou maken," dacht ik, "is als hij straks 'I Get Nervous' van Lost Sounds er achteraan draait."

Mijn wil geschiede.

SV Zulte-Waregem uit

7.11.05
Club Brugge verliest uit van SV Zulte-Waregem. Verliezen van een club die SV Zulte-Waregem heet, dat is toch wel de ultieme vernedering.

Gelukkig hoeft Ajax niet tegen SV Zulte-Waregem.

Myth Busted

Als echte betanerd mag ik graag naar Mythbusters kijken. Het is wel iets minder interessant geworden nu ik weet dat Jamie en Adam geen kibbelend homostel zijn, maar het blijft infotainment zoals infotainment bedoeld is.

Ik heb er onder andere van geleerd dat kogels met gemak door centimeters dik staal dringen. Dus als de ruit van de werkkamer van Adequate Rita slechts 'beschadigd' is, dan kan er nooit een Nederlandse Lee Harvey Oswald in de Zwart Madonna hebben gestaan. Hadden ze bij Justitie ook kunnen weten. Als ze naar Myth Busters zouden kijken. Had Balkenende zichzelf ook niet nog belachelijker hoeven maken dan hij al is.

Er zal wel een duif tegen het raam gevlogen zijn of zo.

He asked if they should fuck the deer.

3.11.05
In de beste "conservatieven zijn eigenlijke allemaal perverselingen"-traditie blijkt dat I. Lewis "Scooter" Libby, de adviseur van Cheney die vervolgd wordt, een vies boekje geschreven te hebben, met als titel The Apprentice. De New Yorker citeert:
"At age ten the madam put the child in a cage with a bear trained to couple with young girls so the girls would be frigid and not fall in love with their patrons. They fed her through the bars and aroused the bear with a stick when it seemed to lose interest."


Fanasieloosheid kan de man niet verweten worden.
(Link naar New Yorker artikel via Popbitch.)

Foute openingszin

1.11.05
In 1988, Public Enemy released It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back and unleashed one of the biggest changes in popular music since the arrival of Bob Dylan.

Mocht je nu zelf nog wel de behoefte hebben verder te lezen, het kan hier.