<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Kinda21

Moest voor KindaMuzik al de lijstjes inleveren voor de Kinda21. Ik heb besloten dat lijstjes leuk zijn, als je ze maar niet te serieus neemt. Dus niet uren nadenken, maar gewoon even het jaar snel in je hoofd doornemen en wegsturen.
Dat leidde bij mij tot de volgende selectie (omdat het voor de Kinda21 is, is het ingedeeld in de gehate KindaMuzik secties):

ROCK
 1. Diamond Nights - Popsicle
 2. Maxïmo Park - A Certain Trigger
 3. The Kills - No Wow
 4. Juliette & The Licks - You're Speaking My Language
 5. The Makers - Everybody Rise!

(Voorspelling: Maxïmo Park en The Kills zouden het kunnen gaan halen, Diamond Nights en The Makers heeft niemand gehoord behalve ik, om Juliette & The Licks ga ik uitgelachen worden. dEUS gaat er ook in komen.)

LOUD
 1. Death From Above 1979 - You're A Woman, I'm A Machine
 2. Taake - ...Doedskvad
 3. Digger & The Pussycats - Watch Yr Back

(DFA'79 lijkt me een zekerheid, Taake gaat het redden in metalzines, maar bij KM weet ik het nog zo net niet, Digger heeft een kansje, zou mooi zijn voor KM, omdat dat een beetje een eigen hype is. Oh, en het zijn maar drie platen omdat de redacteur aldus besloten heeft. Scheelt hem rekenwerk. Ik hoop vurig dat Opeth het niet haalt.)

BEATS
 1. De Jeugd Van Tegenwoordig - Parels Voor De Zwijnen
 2. Daft Punk - Human After All
 3. LCD Soundsystem - LCD Soundsystem
 4. Soulwax - Nite Versions
 5. Venetian Snares - Rossz Csillag Alatt Született

(Deze was ik als niet Beats-man niet voor uitgenodig en heb ik ongevraagd opgestuurd, dus ik vraag me af of hij meetelt. Voorspelling: Iedereen houdt van het tuig uit Noord, Daft Punk en LCD Soundsystem zijn love/hate, dus ik weet het niet, er zouden zo maar een stel allemansvrienden tussendoor kunnen komen. Soulwax en Venetian Snares bijvoorbeeld. Er zal ook wel weer iets verschrikkelijks jazzyneuzeligs in die lijst komen.)

MARS
 1. Earth - Hex; Or Printing In The Infernal Method
 2. Khanate - Capture & Release
 3. Boris - Boris At Last - Feedbacker
 4. sunn0))) - Black 1

(Goede kansen voor Earth en sunn0))), andere twee denk ik niet. Animal Collective is hier volgens mij de gedoodverfde winnaar. Maar ik heb er overduidelijk geen verstand van, al mijn keuzes zijn eigenlijk gewoon moeilijke metalplaten en ik kom ook maar tot vier.)

TWANG!
 1. Dyzack - Somewhere There's A Monkey Laughing
 2. The King Khan & BBQ Show - The King Khan & BBQ Show
 3. Heavy Trash - Heavy Trash

(Hier kan ik er maar drie verzinnen. En die zijn volgens mij alle drie kansloos. In deze hoek heb ik geen idee wat de kanshebbers zijn. Wel opvallend dat er dit jaar helemaal geen goede bluesplaten zijn langsgekomen.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:00 a.m.

van boris vind ik dronevil nog sterker, is helaas uitgekomen in beperkte oplage als dubbel-lp en niet op cd. ik heb hem alleen als mp3.

opeth komt er natuurlijk zeker in, het is dan ook de sterkste metalplaat van het jaar (hoewel ik me wel begin te ergeren over die ontzettend platte productie, totaal geen ruimte in de muziek).

earth kan ik trouwens echt geen metal meer noemen, ook geen moeilijke metal. khanate reken ik gemakshalve niet mee aangezien het een ep is. mijn lijstjesafrekening is al moeilijk genoeg zonder fantastische khanate-plaat.

posted by Blogger bas on 1:00 a.m.
 12:12 p.m.

Ik wist niet of ik moest lachen of huilen toen ik die nieuwe opeth-plaat hoorde. Wat een k*tplaat! Plat inderdaad en zielloos.

posted by Blogger Marieke on 12:12 p.m.
 10:25 a.m.

"Er zal ook wel weer iets verschrikkelijks jazzyneuzeligs in die lijst komen"

Zelfs de antwerpse nujazz-maffia heeft ingezien dat er geen toekomst in die muziek zit, dus ik denk van niet. (M.I.A. zal er inzitten) Ik heb die Venetian Snares trouwens in mijn mars-lijst gezet. (daar gaan we weer... :) )

posted by Blogger Esco on 10:25 a.m.
 6:57 p.m.

khanate reken ik gemakshalve niet mee aangezien het een ep is.

Bijna een uur muziek is voor mij geen ep.

Zelfs de antwerpse nujazz-maffia heeft ingezien dat er geen toekomst in die muziek zit, dus ik denk van niet.

Laat het alsjeblieft zo zijn!

posted by Blogger Martijn on 6:57 p.m.
 7:17 p.m.

Is het raar als ik hier niet van ken?

posted by Anonymous Frank on 7:17 p.m.
 10:52 a.m.

Tsj, KindaMuzik duidelijk niet gelezen, dan was je helemaal bij geweest met what's hip and happening ;)

posted by Blogger Martijn on 10:52 a.m.
 » Een reactie posten