<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Pastors weg

Een weer een Ridder van de Nieuwe Flinksheid die in het stof bijt.

Volkomen terecht natuurlijk. Want, zoals een collega van mij opmerkte, het is niet eens zo zeer dat hij zo denkt, het is dat hij zo stom is om het ook te zeggen, terwijl expliciet was afgesproken dat wethouder Pastors zijn koffietafeltheorietjes over de inferioriteit van de moslim binnenskamers zou houden. Als je je niet aan afspraken kan houden, dan hoor je geen bestuurder te zijn. Dat beseffen ook zijn partijgenoten, die gewoon op hun post blijven zitten en zo Pastors feitelijk dumpen als een baksteen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

8:05 p.m.

Heh, weer zoooo makkelijk, dit soort Sterke Mannen hebben we juist nu nodig! :)

Opzouten.

Maar het is wel even genieten hoe de kale "revolutie" langzaam uit elkaar valt. En natuurlijk ook zijn eigen partij willen oprichten.

Maarrr wie was nou die travestiet die naast Pastors zat tijdens die vergadering?

posted by Blogger OMC on 8:05 p.m.
 9:40 a.m.

Die zo lekker tegen hem aan ging hangen?
(Je hebt je krant dus nog steeds niet opgezegd, Omar? :-)

posted by Blogger Koen on 9:40 a.m.
 10:54 a.m.

Ja die in het roze. :)

En ja opgezegd, maar ik had een jaarabonnement, dus tot 31 december kan ik nog lekker over ditjes ende datjes meekleppen.

posted by Blogger OMC on 10:54 a.m.
 12:12 p.m.

Het is weer belachelijk hoe de gevestigde orde om gaat met mensen die deze stad willen opbouwen.

Marco zei de dingen tenminste bij de naam. Als je alles onder het tapijt schoffelt kun je de problemen nooit aanpakken.

posted by Anonymous Anoniem on 12:12 p.m.
 2:19 p.m.

Maarrr wie was nou die travestiet die naast Pastors zat tijdens die vergadering?

De NRC had die foto niet, maar kan het Maar kan het Marianne van Den Anker, wethouder Veiligheid geweest zijn?

posted by Blogger Martijn on 2:19 p.m.
 2:27 p.m.

Anonymous said...
Het is weer belachelijk hoe de gevestigde orde om gaat met mensen die deze stad willen opbouwen.

Marco zei de dingen tenminste bij de naam.


Hé, daar hebben we onze virtuele burqadrager weer! En hij of zij blijkt ook nog op first name basis te communiceren met onze betreurde ex-wethouder.
Marco zei inderdaad de dingen bij naam. Moslims stelen alleen van moslims. De joden hebben de banken in handen. Negers zijn dom. En uitkeringstrekkers profiteurs.
Maar dat mag je niet zeggen van de Gevestige Orde (waar wethouders van de grootste partij vanzelfsprekend niet bijhoren.) Dan word je gedemoniseerd. Door de cultuur van pappen en nathouden gaat dit land naar de verdommenis. Als het niet door het gekonkel in achterkamertjes van de Oude Politiek is.

Zo, dat hebben we ook weer gehad, we kunnen weer verder.

posted by Blogger Martijn on 2:27 p.m.
 2:34 p.m.

Nee volgens mij is het niet Marianne van den Anker, die had wat grijs of beige aan toen ze na de vergadering even oorlogstaal kwam spreken (en is gezien die link ook geen travestiet :). Nee, die ik bedoel was echt in het rose gekleed en ik krijg er hele "hier klopt iets niets" vibes bij.

posted by Blogger OMC on 2:34 p.m.
 2:59 p.m.

Moslims stelen alleen van moslims.

Van niet-moslims natuurlijk. Vandaar ook dat je in Caïro en Jakarta heel erg moet oppassen als toerist: die dieven hebben maar heel weinig potentiële doelwitten, dus als er eentje langskomt, dan moet ze wel toeslaan.

posted by Blogger Martijn on 2:59 p.m.
 11:52 p.m.

Wat denkt onze burqua-liefhebber (en voorvechter van mensenrechten) van het volgende bericht uit de NRC ?

Hof steunt verbod hoofddoekjes

STRAATSBURG, 10 NOV. Het Europese Hof voor de Mensenrechten heeft vandaag geoordeeld dat het Turkse verbod op het dragen van hoofddoekjes aan universiteiten gerechtvaardigd is. Volgens het Hof is het verbod niet strijdig met de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, zoals vastgelegd in het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Daarmee heeft de zeventien-koppige rechtbank het hoger beroep verworpen van de Turkse Leyla Sahin. Zij klaagde de Turkse staat aan bij het Hof nadat de geneeskundefaculteit van de Universiteit van Istanbul haar in 1998 wegens haar hoofddoek de toegang tot een schriftelijk examen had ontzegd. Ook mocht zij om die reden verscheidene colleges niet volgen. Sahin was van mening dat onder andere haar rechten op godsdienstvrijheid en onderwijs door het verbod werden geschonden en verhuisde in 1999 naar Wenen. In juni vorig jaar stelde een lagere kamer van het Europese Hof haar al in het ongelijk.

De uitspraak van vandaag komt sterk overeen met die van vorig jaar. Het Hof oordeelde dat het verbod op het dragen van een hoofddoek is gebaseerd op de principes van secularisme en de gelijkwaardigheid van man en vrouw, zoals sinds 1937 vastgesteld in de Turkse grondwet. Verder draagt het verbod volgens het Hof in Straatsburg bij aan het waarborgen van democratische waarden en beschermt het de staat tegen manifestaties van een te nadrukkelijke religieuze voorkeur, aldus het Hof.

In zijn uitspraak wijst het Hof erop dat in de Turkse geschiedenis ,,extremistische politieke bewegingen'' de maatschappij religieuze symbolen hebben willen opleggen. Het dragen van hoofddoeken is sinds de jaren tachtig in Turkije populairder geworden. Het hoofddoekverbod voor Turkse staatsonderwijsinstellingen werd in 1981 ingesteld. (AP)

posted by Anonymous Anoniem on 11:52 p.m.
 10:13 a.m.

Wat denkt onze burqua-liefhebber

Nou geen valse beschuldigingen maken. Het was verreweg te preferen geweest als de profeet had geboden dat alle vrouwen strak-om-de-kont-spannende broeken en strakke topjes moeten dragen.

(en voorvechter van mensenrechten)

En ook geen valse complimenten, ik ben gewoon een salonblogger. Voorvechters voor de mensenrechten, dat zijn mensen als Gandhi en Mandela.

Hof steunt verbod hoofddoekjes

Tsja, daar ben ik het dus niet mee eens. Als de gelijkwaardigheid van de vrouw en het voortbestaan van de Turkse democratie hangen op het verbod op een lap stof over het hoofd, dan is het er wel heel droevig mee gesteld.

posted by Blogger Martijn on 10:13 a.m.
 3:38 p.m.

Die slate.com link werkt niet.

posted by Anonymous sjoerd on 3:38 p.m.
 9:53 p.m.

de PVDA is ook leuk bezig..
(van Heemst)

posted by Blogger Ludo on 9:53 p.m.
 2:01 p.m.

Als Van Heemst het kan zeggen, dan 'mag' het natuurlijk wel.
Of een Marcouch.
Tis een vies politiek spelletje, dat links alsnog gaat verliezen, want de waarheid duurt het langst.

posted by Anonymous Frank on 2:01 p.m.
 10:13 p.m.

Van Heemst is raar bezig. Maar hij heeft geen afspraken met coalitiegenoten geschonden.

Marcouch en Pastors constateren hetzelfde probleem, dat criminele moslimjongeren hun geloof als excuus gebruiken, maar trekken een heel andere conclusie. Pastors denkt dat dit inherent aan de religie islam is: "Bij christelijke migranten zie ik achterstanden die we gewend zijn te repareren. Zij delen dezelfde cultuurwaarden. Ik weet, ik generaliseer, maar een Antilliaan of Kaapverdiaan weet dat stelen nooit mag." Hij gelooft dus ook de interpretatie van de islam die de criminele moslimjongeren aanhangen dat stelen van niet-moslims gerechtvaardigd is.
Moslim Marcouch verwerpt die interpretatie juist in zijn interview in Rondom Tien als niet theologisch correct.

Maar wat een gezeik over tekstinterpretatie is dit allemaal. Net de Amerikaanse culture wars. Moeten politici en bestuurders zich ook telkens verdedigen voor uitspraken waar een rare draai aan wordt gegeven.

posted by Blogger Martijn on 10:13 p.m.
 » Een reactie posten