<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Ik ben genoemd...

Mede-Subjectivist/KindaMuziker Norbert Pek zei dat Spinvis mij heeft genoemd in een interview dat hij met de man had voor Revu.

Wat is er aan de hand? Ik heb een ontzettende schijthekel aan Spinvis. En dan vooral aan zijn stem. Nagels over het schoolbord (of eigenlijk erger, want nagels over het schoolbord kan ik erg goed tegen, leuk om andere mensen mee te pesten. "Ultrasoon trilbadje" dan.) Maar de fröbelige muziek is ook heel erg.

Nou mag ik ook mijn mening, of een halfgeletterde poging daartoe, graag op tr00 necro wijze op allerlei internetfora plempen. Zo ook die over Spinvis. De man schijnt er een beetje van geschrokken te zijn of zo. Helemaal precies weet ik het niet, maar het staat dus in het waarschijnlijk voortreffelijke interview van Norbert met Spinvis. Nou vraag ik je: als je niet eens meer op internetfora lekker schofterig en onbehouwen kan doen zonder dat de betreffende persoon het leest en zich er door aangesproken voelt, waar kan het dan nog wel? En daar komt nog bij, als je zulke heftige reacties oproept, dan ben je goed bezig, volgens mij. Zelfs als je van die kutmuziek maakt als Spinvis.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:14 p.m.

Ik denk dat-ie 't een stuk minder zwaar zou opvatten als-ie wist dat je Oboema & José aanhaalde...

posted by Blogger willem on 11:14 p.m.
 11:35 p.m.

ik had het wel leuk gevonden als jij hem zou interviewen.

posted by Blogger bas on 11:35 p.m.
 2:03 a.m.

Dat zo ook allemaal die sappige teksten op de forum posten, mag ik even een teiltje?

posted by Anonymous Sjoerd on 2:03 a.m.
 9:11 a.m.

Ik denk dat-ie 't een stuk minder zwaar zou opvatten als-ie wist dat je Oboema & José aanhaalde...

Dat vond ik ook een beetje raar. Zou-ie dat echt niet kennen?

posted by Blogger Martijn on 9:11 a.m.
 5:51 p.m.

haha.
Wen er maar aan in deze moderne tijden kun je echt geen doodsbedreigingen meer uiten, Martijn.
Tsk Tsk..
;)

posted by Blogger Ludo on 5:51 p.m.
 5:56 p.m.

En Norbert kende Jose en Oboema dus ook niet? Want anders had hij het wel uitgelegd neem ik aan. En had de schrik van Spinvis ook niet in het interview hoeven opnemen, toch.. (Want die was dan wel verdwenen)

posted by Blogger Ludo on 5:56 p.m.
 10:36 p.m.

Ik denk dat Spinvis meer van Acda en de Munnik humor houdt.

posted by Anonymous Sjoerd on 10:36 p.m.
 1:25 a.m.

Vooral gezien de gedegen onderbouwing van je commentaar is het verbazingwekkend dat hij dat uberhaupt serieus nam.
Teer Excelsior-zieltje he...

posted by Anonymous Mettine on 1:25 a.m.
 8:15 p.m.

Je favoriete zanger was te gast bij mijn favoriete presetator: francisco van jole!

posted by Anonymous sjoerd on 8:15 p.m.
 8:28 p.m.

vandaag in de wereld draait door voor het eerst met Spinvis kennis gemaakt.
En van Sjoerd gehoord dat jij je "ludiek" hebt uitgelaten over zijn muziek. Toen even op internet geluisterd naar Polderpopcollage, 30 seconden was ook mijn max. Hij heeft geen stem, de teksten hebben een draken gehalte van hier tot Tokio en het is ook nog eens geen lekker ding!
Maar wel voorzichtig zijn met je uitlatingen want straks koopt Spinvis (die naam alleen al) een pistooltje!
Ans

posted by Anonymous Anoniem on 8:28 p.m.
 » Een reactie posten