<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Welk boek ben ik?

29.11.04You're To Kill a Mockingbird!

by Harper Leer

Perceived as a revolutionary and groundbreaking person, you have
changed the minds of many people. While questioning the authority around you, you've
also taken a significant amount of flack. But you've had the admirable guts to
persevere. There's a weird guy in the neighborhood using dubious means to protect you,
but you're pretty sure it's worth it in the end. In the end, it remains unclear to you
whether finches and mockingbirds get along in real life.


Take the Book Quiz
at the Blue Pyramid.


Maar eens gaan lezen dan, denk...

HuuraftrekJaarlijks worden miljarden euro's subsidie uitgegeven om een deel van de Nederlandse bevolking te bevoordelen. En wel het deel waarvoor het het minst noodzakelijk is. Elke keer als iemand met een goed betaalde vaste baan besluit dat hij of zij de behoefte voelt tot een nieuw Siematicje of dat een ligbad ook niet gek zou zijn, gaat dat ten koste van een minder welgesteld deel van de bevolking. Wat voor zo'n verbouwinkje hoog je immers gewoon de hypotheek op, zodat je de rente kan aftrekken van de belasting.

De huurder kijkt ondertussen knarsentandend toe, ook al omdat zijn huisbaas de huur wel met het maximale percentage verhoogd heeft, maar een nieuwe combiketel te veel gevraagd was. En nee, de huurder kan niet kopen. De huurder is namelijk een alleenstaande met een tijdelijk contract. Daar komen er trouwens steeds meer van in Nederland.

Of dat allemaal niet erg genoeg is komt minister Dekker ineens met een leuk idee. Waarschijnlijk voelde de minst bekende minister van Nederland de behoefte zich ook eens lekker te profileren.

Achterlijk natuurlijk en de Woonbond is daarom nu begonnen met een actie: huurders moeten uit het oogpunt van rechtsgelijkheid met hun huizenbezittende landgenoten bij de belastingdienst huuraftrek aanvragen.


En nu gaat Leefbaar Rotterdam vast beweren dat het een gevolg is van hun beleid

28.11.04
Allochtonen verhuizen naar kansrijker wijken.

Het Beste van 2004 of: Het Arnold Scheepmaker-syndroom

27.11.04
Op mijn werk heb ik een soort Best Of 2003 cd-r liggen voor tijdens het kweken. Omdat ik er Top Hits 2003 op heb gezet is hij nog wel eens door een nietsvermoedende collega opgezet die vervolgens Khanate, Metallica en Entombed om haar oren kreeg.
Inmiddels ken ik het ding alleen van haver tot gort en werd het tijd voor een 2004 versie. Alleen blijk in de tussentijd een beetje last te hebben gekregen van Scheepmaker-syndroom, dus werden het drie cd's. Vanwege mijn ziekte voel ik ook de onbedwingbare behoefte de tracklists op internet te dumpen.

CD 1:
 1. The Von Bondies - Been Swank (Pawn Shoppe Heart)
 2. Alpha Safari - Disappear (Commercial Suicide)
 3. Nick Cave & The Bad Seeds - Supernaturally (The Lyre of Orpheus)
 4. The (International) Noise Conspiracy - Let's Make History (Armed Love)
 5. Dicemen - The Way (A Thing Called Rock 'N' Roll)
 6. Semiautomatic - Marion Barry (Wolfcentric)
 7. Radio 4 - Party Crashers (Stealing Of A Nation)
 8. Secret Chiefs 3 - Book T: Exodus (Book Of Horizons)
 9. Blues Explosion - Fed Up And Lowdown (Damage)
 10. Bag Lady - All My Friends Are Assholes (8: Klaatu Barata Nikto)
 11. Baby Woodrose - This Perfect Day (Dropout!)
 12. Paul James Berry - Mr. & Ms. Koool (Nation)
 13. Bjørn 'Stringmachine' Berge - Black Jesus (St. Slide)
 14. Benjamin B - Only Skin (Tired Of The Moon)
 15. Astrosoniq - Black Chasm (Made In Oss)
 16. The Hives - B Is For Brutus (Tyrannosaurus Hive)
 17. Therapy? - Die Like A Motherfucker (Never Apologise, Never Explain)
 18. Vox Interium - Into The Heart (Yearning)
 19. Wall Of Sleep - Soil (Slow But Not Dead)
CD 2:
 1. The Dwarves - Go! (Must Die)
 2. The Faint - Erection (Wet From Birth)
 3. Echobrain - Knock 'Em Out (Glean)
 4. Eagles Of Death Metal - I Only Want You (Peace Love Death Metal)
 5. Dizzee Rascal - Graftin' (Showtime)
 6. Susperia - Off The Grid (Unlimited)
 7. Zebulon - Stand Your Ground (Troubled Ground)
 8. Zamarro - Zagreb (Lust In Translation)
 9. Ben Weaver - Sway With Me (Stories Under Nails)
 10. Wealthy Beggar - Sucker 4U (Roxxx In The Disco)
 11. Tom Waits - Dead And Lovely (Real Gone)
 12. Sweatmaster - Song With No Words (Song With No Words)
 13. The Haunted - All Against All (rEVOLVEr)
 14. Jaded Heart - Anymore (Trust)
 15. Mayhem - You Must Fall (Chimera)
 16. Mastodon - Blood And Thunder (Leviathan)
 17. Mark Lanegan Band - When Your Number Isn't Up (Bubblegum)
 18. Kubus - Hamvraag (Buitenwesten)
 19. Nasum - The Smallest Man (Shift)
 20. N*E*R*D - She Likes To Move (Fly Or Die)
 21. 69 Charger - Rattlesnake (Rock 'N' Rolla Outta Controlla)
CD 3:
 1. Wiseguy - Gasoline Trippin' (Rock 'N' Rolla Outta Controlla)
 2. Charles Caldwell - I Know I Done You Wrong (Remember Me)
 3. Neurosis - The Eye Of Every Storm (The Eye Of Every Storm)
 4. Dillinger Escape Plan - We Are The Storm (Miss Machine)
 5. Gluecifer - Take It (Automatic Thrill)
 6. The Brian Setzer Orchestra - Drive Like Lightning (Crash Like Thunder) (The Ultimate Collection - Recorded Live)
 7. Spider Rico - Mae (Garage Sale)
 8. Paul Armfield & The Four Good Reasons - Taken (Song Without Words)
 9. Arno - Chic Et Pas Cher (French Bazaar)
 10. The New Bomb Turks - And She Said Yes (Switchblade Tongues, Butterknife Brains)
 11. Felix Da Housecat - What She Wants (Devin Dazzle & The Neon Fever)
 12. The Catheters - My Mouth (Howling... It Grows & Grows!!!)
 13. Sex Positions - Sleeping (Sex Positions)
 14. Wolf Eyes - Stabbed In The Face (Burned Mind)
 15. Mr. Airplane Man - C'mon DJ (C'mon DJ)
 16. Dead Combo - Sunny (Dead Combo)
 17. Yob - Aeons (Catharsis)
De vraag die mij nu plaagt in het kader van de voortdurende zelfanalyse is: wat is de overeenkomst tussen al deze muziek? Wat hebben deze nummers gemeen dat ze me aanspreken? Wat verbindt de country blues van Charles Caldwell met de elektronische noise van Wolf Eyes en wat spreekt me aan in zowel de snijdende black metal van Mayhem als de grime van Dizzee Rascal?

"The coolest thing about being a mermaid would be wearing a seashell bra."

20.11.04

Spioneren in Delft

17.11.04
Dankzij TNO kan je nu net als in actiefilms de spion uithangen. Lekker net zo lang inzoomen tot je de nummerplaten kan lezen. Ik ben in staat het hele ding af te zoeken, hopend in een uithoek een misdrijf te ontdekken.

De Zwijger en de Stedendwinger.

Een zucht van verlichting ging door het land toen bleek dat Willem van Oranje en niet Pim Fortuyn de Grootste Nederlander verkiezing had gewonnen. De OV-studentenjaarkaart is handig, maar dat was wel iets te veel eer.

Alleen waarom Willem? Volgens mij heeft Frederik Hendrik feitelijk het meest gedaan wat betreft de onafhankelijkheidsstrijd. Het is niet voor niets dat Willem als bijnaam 'De Zwijger' had en Frederik het onwijs coole 'De Stedendwinger'. Het was een jaar na zijn dood in 1647 dat Nederland bij de Vrede van Münster voor het eerst als onafhankelijke natie werd erkend.

Maar Stedendwinger of niet, Frederik schopte het niet eens tot de voorselectie van de eerste honderd. Dit in tegenstelling tot de hoog scorende newagezweefteef en voetveeg van Bernhard die Juliana was.

Al met al hebben de Oranjes Nederland sowieso meer kwaad dan goed gedaan en hadden mensen als Van Oldenbarneveldt en De Witt meer recht op een hoge notering dan zij.

God bless America's backwards hicks

12.11.04
The Onion analyseert weer eens op feilloos sarcastische manier de absurditeit van de Amerikaanse samenleving:
"The Republican party — the party of industrial mega-capitalists, corporate financiers, power brokers, and the moneyed elite — would like to thank the undereducated rural poor, the struggling blue-collar workers in Middle America, and the God-fearing underpriviledged minorities who voted George W. Bush back into office. You have selflessly sacrificed your well-being and voted against your own economic interest. For this, we humbly thank you."

Boycot 'Hey Ya!'(via Guuz)

1.0

Get Firefox!

Het heeft even geduurd voor het zover was, maar Firefox is nu eindelijk bij versie 1.0 aangekomen. En het laatste struikelblok om over te stappen, de bug die maakte dat alle links in een nieuw in plaats van in het laatst gebruikte venster werden geopend, is verwijderd. Dus downloaden en installeren. En dan meteen ook de AdBlock plugin installeren, voor reclamevrij surfen.

Een vliegticket voor Joost

11.11.04


Met voorsprong de meest irritante man van Nederland is Joost Eerdmans. Op een naar zijn inschatting onverkiesbare 54e plaats op de CDA-lijst gezet voor de verkiezingen van 2002, stapte deze ras-machiavellist snel over naar de LPF. Niet dat hij tot dan toe veel blijk had gegeven van belangstelling voor Fortuyns belangrijkste punt: dat de politiek en ambtenarij vol zitten met aan het pluche geplakte baantjesjagers, die alles smoren in een grijze deken van bureaucratie. In tegendeel.

Joosts bliksemcarrière begon met een voorzitterschap van de leerlingenvereniging op zijn school in Harderwijk. Al snel volgenden een studie bestuurskunde, voorzitterschap van de club voor jonge ambtenaren, voorzitterschap van de focusgroep C.D.A.-programmacommissie Provinciale-Statenverkiezingen Gelderland en een lidmaatschap van het algemeen bestuur van de Vereniging voor Overheidsmanagement.

Nu lijkt hij gestuit te worden door de roemloze ondergang van de LPF. Maar dat gaat Joost niet stoppen. Het is zelfs een uitdaging, want nu kan Joost zijn eigen partij oprichten en daar fractievoorzitter van worden. De golven orgastische extase die over Joost heenrollen als hij op een verloren moment de woorden "fractievoorzitter Eerdmans" prevelt zijn dusdanig groot dat zijn geforceerd trendy brilmontuur van zijn hoofd schokt.

Maar om die zetels binnen te halen moet je je wel profileren. En Joost weet hoe je het spel speelt. Dus leidt een interview met de Intermediair tot het volgende citaat:
"Sowieso ga ik voorspellen dat er een links kabinet komt zonder het CDA. Er komt een grote ommezwaai, waar ik de lezers alvast voor wil waarschuwen. Bestel vast een ticket."
"Vlucht voor wat we straks krijgen: het terugdraaien van twee man op één cel, open grenzen, Turkije bij de Europese Unie en 'jullie kunnen hier komen werken'. De Antillen krijgen er straks nog 55 miljoen bij, terwijl ik zeg: afzinken die boevenstaat."

Mijn eerste gedachte na het lezen van deze ontboezemingen was dat we Eerdmans misschien moeten afzinken in de vijver van het Binnenhof. Dat hij voor eeuwig vlak bij het centrum van de macht mag vertoeven. Maar dat zou niet beschaafd zijn.

Gelukkig drong zich al snel een tweede idee aan mij op: we moeten Joost een vliegticket geven, zodat hij niet de plaatselijke apocalypse hoeft mee te maken die in Nederland uitbreekt als Turkije lid wordt van de EU of, nog erger, er weer maar één man of vrouw per cel wordt opgesloten.

Een ieder die interesse heeft om geld te storten in het fonds "Een vliegticket voor Joost" kan contact met me opnemen. Waarheen we Joost gaan sturen staat nog niet vast, maar Noord-Korea lijkt me een mooi eerste idee. Lekker ver van Turkije en de Antillen, potdichte grenzen en ze zetten vast ook meer dan één man op een cel. Misschien mag Joost er zelfs wel bij gaan zitten.

Jesusland

8.11.04
Ook veel Amerikanen zijn minder gecharmeerd van de godsdienstijver van hun landgenoten. Er wordt in die kringen veel gegrapt over emigreren naar Canada. De Toronto Star kwam met een radicaler voorstel:Vooral die naam is goed, helemaal als je hem uitspreekt zoals een Jezuslander zelf zou doen: "JEEEEsusland".

Het hart van een boer uit Hillegom

6.11.04


Bij het opruimen van de zolder vonden mijn ouders mijn verloren gewaande vroege meesterwerk terug. Met Het hart van een boer uit Hillegom won ik in groep 8 de landelijke opstelwedstrijd 'Mijn Rikketik & Ik' van de Hartstichting. De jury was blijkbaar tolerant, want ik laat in mijn jeugdige overmoed meteen 'Hillegom' op 'kon' rijmen.

Veel lol heb ik trouwens niet beleefd aan die prijs. Hij werd uitgereikt in het Way of Life Magazine, een talkshow over afvallen uit de koker van Van den Ende, gepresenteerd door een van de Fagels (dit programma is dus niet de populaire spelshow met Ron Brandsteder uit diezelfde tijd). Gerda Havertong reikte de prijzen uit, Het Goede Doel kwam een liedje playbacken en Tineke de Nooy was toen net veel afgevallen en kwam uitleggen hoe dat allemaal zo kwam. Het was allemaal treurigmakend suf en duurde uren. Gedurende al die tijd dacht niemand aan de jeugdige prijswinnaars en hun chaperones. Iets te eten of drinken kon er, misschien indachtig het thema van de show?, in ieder geval niet af. De moeder van een van mijn collega jongere prijswinnaars (de kleurwedstrijd) zag tot haar afschuw dat haar zoon over zijn net met veel zorg aangeschafte nieuwe goed een lelijk wit t-shirt met mijn 'Rikketik & Ik' erop kreeg aangetrokken. Mijn t-shirt was veel te klein. De fiets was ook niet het gehoopte racemodel, maar een oerdegelijke jongensfiets van het merk Locomotief, schijnbaar op het laatste moment aangeschaft bij de fietsenmaker verderop in de straat in Aalsmeer.

Aardige man trouwens, die fietsenmaker. Heeft de fietsen nog keurig afgesteld en was daarmee de enige die ons als mens behandelde.

In ieder geval kwamen wij als naïeve provincialen vol verwachtingen over de glitter en glamour van de televisiewereld in Aalsmeer aan en gingen als doorgewinterde cynische mediawatchers terug.

Theo had het zo gewild.

5.11.04
(In memoriam, stijloefening & open sollicitatie naar de opengevallen columnistenplaats)

En zo werd het Dampende Speenvarken het Geslachte Speenvarken. De Vijfde Colonne van de Geitenneukers had hem dan uiteindelijk toch nog te pakken gekregen. Afgeslacht, terwijl hij toch echt niet halal was. Bij zijn crematie zullen we boven de schoorsteen hangen, onze neuzen speurend naar ook maar de geringste hint van caramel. Maar waarschijnlijker is dat wij daar kanker op zullen lopen als een levensloop aan Gauloises-gif vrijkomt uit de wegsmeltende vetlagen.

Nooit meer zal het Dampende Speenvarken ons kunnen verblijden met zijn column in het NS-sufferdje. Dit knipselkrantje waar een stel bij elkaar geharkte persbureauberichten wordt aangevuld met rijk geïllustreerde bijdragen over de nieuwe lingeriemode was het enige blad waarvoor het Dampende Speenvarken nog mocht schrijven. Bij elk blad met beschaving was Zijne Rondwaggelende Wansmakelijkheid namelijk stampvoetend vertrokken. Een verwend kind dat boos was omdat hij met twee woorden moest spreken.

Onderweg van de doorzonwoning naar Almere naar de kantoorkolos in de Bijlmer kon de forens, die betreurenswaardige mensensoort, zich zo verkneukelen over die Gekke Bolle Kunstenaar, die toch maar mooi durfde te zeggen waar het op stond.

Niet dat die forens trouwens ooit een film van het Dampende Speenvarken had gezien. Zijn status als cineast was in die kringen meer een gerucht. De forens prefeert immers de katholieke fundamentalist Mel Gibson of die fanatieke aanhanger van het gedachtengoed van L. Ron Hubbard, Tom Cruise.

Misschien maar goed ook, want wat er ook mis is met die films, hun scenario is in ieder geval niet geschreven door de Pafferige Sentimentalist. Gezamenlijke konden deze twee part-time alcoholisten laat op de avond wonderschone erotische lyriek declameren over het besneden geslachtsdeel van hun zo naadloos geïntegreerde voormalig geitenneukende muse. Maar tot acceptabele films wilde het maar niet komen.

En zover zal het ook nooit meer komen. De geitenneukers hebben het voor elkaar: Nederland is een stuk saaier. Weliswaar saaier op de manier waarop de Sovjet-Unie saaier werd na Stalin, maar toch. En het was allemaal zo overbodig; de verkalkte aderen en verteerde longen van het Dampende Speenvarken hadden het nooit lang meer uitgehouden. En wat was nou mooier voor jullie geweest dan het Dampende Speenvarken rochelend in het Anthonie van Leeuwenhoek, volledige overgeleverd aan de genade van een gehoofddoekte geitenneukende verpleegster?

Wat gaat Bush nu eigenlijk doen?

3.11.04
Gedaan:
 • Belastingen verlaagd
 • Saddam gevangen voor papa
 • Treehugging-wetten van die hippie Clinton teruggedraaid
Te doen:
 • Osama vangen
 • Doodstraf op sodomie herinvoeren
 • Abortus gelijkstellen aan moord
Dat is een beetje weinig voor vier jaar. Iets tegen drugs kan natuurlijk nog. Als Republikeinse president kom je daar eigenlijk niet omheen. Maar én war on drugs én war on terror dat is een beetje veel war tegelijk misschien.
Nou ja, dan blijft er lekker veel tijd over voor vakantie op de ranch.

Het Begint met Ambitie. Het Eindigt met Koeman.

1.11.04
Ik ben niet zo'n voetbalfanaat. Waarschijnlijk omdat ik er zelf ontzettend slecht in ben. Ik word altijd in geen tijd van het veld gestuurd wegens het omver kegelen van een snellere en technischere tegenstander (dat is bijna iedereen). Bovendien is het een teamsport. Ik hou meer van individuele sporten als boksen en wielrennen (een sport waarin de ploegentacktiek nodig weer verboden zou moeten worden).

Als dan nog ergens mijn sympathie naar uit gaat, is het Ajax. Dat komt door opgroeien in Den Helder. Daar ben je of fan van Ajax of van AZ. Nou speelde AZ in mijn tijd vooral in de Eerste Divisie en was dus nooit op tv. Bovendien was dit de club van hen die nooit zouden ontsnappen aan de winderige vlaktes van de Kop van Noord-Holland.

Nu woon ik sinds januari in Rotterdam, de stad van de Vijand. Alhoewel ik dat nooit zo gevoeld heb. Dat hele stammengedoe is ook een van de dingen die ik minder vind aan voetbal. Tot blijf ik voor Ajax en niet voor Feyenoord.

Tot voor beargumenteerde ik dat altijd met dat Feyenoord aan de andere kant van de Maas is, wat Noord is voor Amsterdam zeg maar, en ten tweede dat ik niet masochistisch ben. Maar dat sarcasme is nu niet meer mogelijk.

Gelukkig zag ik in het NRC een goed vervangend argument.

Toen Feyenoord roemloos ten onder ging bij AZ konden de boze supporters niets anders verzinnen dan "Hamas, Hamas, Van Egmond aan het gas." Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, veel Hollandser dan Van Egmond kom je ze niet tegen.

Bij het al weken spartelende Ajax daarentegen hing een spandoek "Het begint met ambitie, het eindigt met Koeman."

Hollandse Nieuwe (met Gitaren)

Dit jaar zijn ontzettend veel goede Nederlandse rockbands opgestaan. (Daar bedoel ik dan alles met gitaren mee. Niet van dat vervelende puristische gedoe.) Om dat te vieren hier tien mp3's van bands die dit jaar een plaat hebben uitgebracht (Wiseguy alleen drie nummers op een verzamelaar, maar omdat dat "I'm a liar, I'm a liar" refrein zo onweerstaanbaar is zit hij er toch bij.)
 1. Wiseguy - Gasoline Trippin' [download]
 2. 69 Charger - Girl [download]
 3. Voicst - Whatever You Want from Life [download]
 4. Dicemen - The Way [download]
 5. Razor Crusade - The Low Spark [download]
 6. Bag Lady - All My Friends Are Assholes [download]
 7. Spider Rico - Trainjumper [download]
 8. Face Tomorrow - Sign Up [download]
 9. Judgement Day - Room with a View [download]
 10. Das Oath - Nobody's Married Me in Years [download]
En nou nooit meer zeuren dat alles over de grens beter is. Want wat is daar nou eigenlijk vandaan gekomen, behalve een tegenvallende Soulwax plaat? Oh ja, Hypnos 69 met onder ander het fantastische nummer Burning Ambition. Maar verder alleen maar saaie artistiek verantwoorde yuppenrock. Maar als het op testosteronniveaus aankomt dan blijft het land van de hormonenmaffia toch dik achter bij Nederland.