<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De nieuwe Youssef & Kamal is er!

30.12.07
Gelukkig heeft Geert Wilders nog steeds geen gevoel voor humor, want nu weet ik dat er een nieuwe Youssef & Kamal is (lees ook die reacties)!

Dat beloofde album is er helaas nog steeds niet en www.youssefkamal.nl is ook alweer uit de lucht.

I show you muthafuckin' evil


(Bij toeval ontdekt op YouTube.)

Het Jaar van de Kikker


2008 is het Jaar van de Kikker. Niet volgens de Chinese kalender, wel volgens de natuurbeschermers, inclusief held Sir David.

Nou zijn er heel veel zielige dieren, maar met de kikkers gaat het echt heel slecht:
While the geological record shows us that extinction is a natural, ever-occurring process, the extinction rate we're seeing among amphibians today appears higher than anything seen before, and even palaeoherpetologists familiar with the amphibian fossil record have gone on record stating that the extinction levels we are currently witnessing are not in the least bit normal (Delfino 2005, Stuart et al. 2005), and are unprecedented in terms of the geological record. It is not in the least bit sensational to presume that we are going to lose about half of all amphibians within the next five to ten years, unless major efforts are made.

De kikker op de foto hierboven is bijvoorbeeld in het wild waarschijnlijk uitgestorven.

Dus teken in ieder geval even die online petitie.

Waar was Mei Li Vos?

Je moet natuurlijk het spel achter de schermen beheersen. Vieze spelletjes heb ik nog niet gedaan. Maar ik heb heus ook Machiavelli gelezen. Ik denk altijd: ik heb een goed verhaal. Ik overtuig ze wel. Helaas, met blaten word je pas een goed politicus.


De Volkskrant stelde zichzelf een vraag die ik mezelf ook heb gesteld tijdens het hele ontslagrechtdebacle: Waar was Mei Li Vos?

Vos zelf geeft dus toe dat het niet helemaal goed gegaan is. Dat is jammer. Ook typisch dat ze zich nu ineens zo superserieus opstelt, terwijl ze in haar hoogtijdagen niet vies was van een beetje geblaat.

In de wetenschap gaat alles op basis van projecten van een paar jaar, waarna je naar een andere baan kan zoeken. Zolang je alleen bent is het nog enigszins te doen, maar voor mensen met een partner met een baan en kinderen is een bestaan als wetenschapsnomade niet mogelijk.

Vos' aanpak was misschien soms wat publiciteitsgeil, maar ze heeft met het AVV het probleem wel op de kaart gezet. Net als het nadeel dat freelancers hebben wat betreft de pensioenopbouw ten opzichte van werknemers.

Nu is Vos niet alleen opgeslokt door het grijze gat dat de PvdA anno 2007 is, ook van de AVV hoor je nog weinig. Ik ben lid/donateur en ik heb dit jaar geloof ik twee of drie mailtjes van ze gekregen. In de discussie over het ontslagrecht ging het alleen nog over die babyboomer met een vaste baan, de achterban van de traditionele vakbonden. Ik heb niet alleen Vos niet namens de PvdA niet zien aanschuiven bij Nova of Buitenhof, ik heb ook niemand namens de AVV gezien.

De scherpste aanvallen op de gerontocratie kwamen nog van de liberale econoom Bas Jacobs, bijvoorbeeld in zijn columns in De Groene Amsterdammer:
De jongeren delven politiek het onderspit. Jongeren worden genegeerd door de vakbonden, ze kunnen geen woning vinden, ze betalen de prijs van hervormingen in de pensioenen, de sociale zekerheid en het onderwijs en moeten bovendien de kosten van de vergrijzing ophoesten. Helaas protesteren de jongere generaties nauwelijks tegen de rake politieke klappen die zij krijgen. Het is cynisch maar rationeel; waarom zouden zij zich druk maken, als ze weten dat ze hoe dan ook worden genaaid? Leve de democratie.

Afscheid van de Emopornograaf

27.12.07
Aan al het mooie komt een einde en dus moeten we helaas afscheid nemen van het weblog van emopornograaf Leon de Winter. De hysterieboog kan zelfs bij Leon blijkbaar niet altijd gespannen staan.

Als schrale troost kan dienen dat Leon Likud in zijn laatste column alle remmen nog één keer helemaal los gooit.

Dan vertrekt hij uit dit land van 'culturele euthanasie' en gaat hij naar Californië,
"Vanwege het Licht. Het mooiste licht dat we kennen. Het licht waarin we vaak zorgeloos zijn en ons vol geestdrift op boekprojecten en andere dromen storten. Waarin we, naakt en onvoorwaardelijk, ons aan schoonheid durven uit te leveren. Waarin onze dochter op twee beentjes heeft leren lopen en onze zoon met zijn eerste rugzak naar zijn eerste school is gestapt. Waarin we ons altijd veilig voelen."

Moeten we Leon niet een exemplaar van Less than Zero opsturen?

(Via de Leon-watchers van Panzerfaust, bedenkers van de term 'emopornograaf' en verantwoordelijk voor vondsten als Leon als voetbalcommentator en Leons Hyves-krabbel aan Ayaan.)

Nepal voegt zich bij de moderne wereld. Nu Nederland nog.

24.12.07
Na 240 jaar schaft Nepal in april de monarchie af. De voornaamste politieke partijen hebben na maanden van crisis nu besloten dat Nepal een republiek gaat worden.


Een Wilderiaanse getoonzette kamervraag lijkt me hier op zijn plaats:

"Is de minister op de hoogte van het artikel op de NOS website van 24 december jl. 'Nepal schaft monarchie af'?

Zo ja, waarom kan een ontwikkelingsland als Nepal bewoond door een halve man en een yak wel overgaan op een fatsoenlijke staatsvorm, terwijl Nederland blijft volharden in een verouderd feodaal model, ooit opgelegd door een buitenlandse bezetter om een familielid aan een baantje te helpen?

Is de minister het met ons een dat Nederland hiermee overkomt als gekke Henkie?

Wanneer sturen we Bea met pensioen?"

Gemiste concert van het jaar

23.12.07
Ok, Daft Punk in de Bierhal was schijnbaar ook essentieel, maar liever nog had ik het verrassingsoptreden van Portishead in Mr. Wolf's willen zien. Waarom? Hierom:

(Ik vraag me altijd af: zou Beth Gibbons na afloop van een concert de beest gaan uithangen in de VIP-room, zo van 'Paaaaaaaarty!'? Vast wel.)

HebbedingLet op de bovenstaande foto van de LP-versie van Witchcrafts The Alchemist vooral op de kleur. En kijk dan nu eens hier.

25 exemplaren, waarvan 10 voor de verkoop! Daar maakt mijn consumeritische-rockistische 'hoe exclusiever, hoe beter' hart toch een sprongetje van.

Wat het nog mooier maakt, is dat ik, in tegenstelling tot bepaalde andere mensen, geen list en bedrog met zielige kleine nichtjes gebruikt heb om de plaat in mijn bezit te krijgen. Gewoon puur toeval dat ik net op de site keek toen ze hem er net op had gezet. Ik vond het wel typische dat ik nog voor blauw kon kiezen, maar ik dacht dat dat een programmeerfout was.

Nou natuurlijk ingepakken, in de kast zetten en nooit meer aankomen, zodat ik hem binnenkort, na de onvermijdelijk doorbraak van Witchcraft voor veel euro's op eBay kan verkopen. Nah, luisteren is toch leuker, vooral omdat het een wreed kontschoppend plaat is. Dus daarom:

Spaarlampdruppel

21.12.07
De gemeente Rotterdam geeft me twee spaarlampen (ik heb ze nog niet, trouwens.)

Ik ben er nog niet helemaal uit wat ik er van vind. Wel is het jammer dat het een 8 en 12 Watt lamp zijn. Rotterdam als modernistisch bolwerk - thuishaven van Rem Koolhaas! - zou niet van die oud-Hollandse schemerlampen moet verspreiden. 18 Watt moet het zijn, minimaal. Licht, lucht en ruimte!

Verder wil ik niet in de klassieke denkfout trappen van 'omdat het ergens ander een nog veel grotere rotzooi is, kunnen wij gewoon doorgaan met troep maken', maar als ik deze grafiek van de CO2-uitstoot door de jaren heen zie, ben ik bang dat zelfs 300.000 spaarlampen Rotterdam niet gaan behoeden voor het wassende water van de Noordzee:

(via)

Weg met het tv-debat!

16.12.07
Vandaag in Buitenhof ging Mark Rutte in debat met CDA-fractievoorzitter Van Geel, de politicus die zo kleurloos is dat ik zijn voornaam niet eens weet. Voor mij als links-liberaal een debat met een hoog 'Boeiuh!'-gehalte. Maar het kan mooi dienen ter illustratie van mijn stelling: debatteren op tv is alleen maar verwarrend en zou beter verboden kunnen worden.

Dan gaat het me niet alleen om de bekende psychologische dingen, zoals dat wie er goed uitziet in het voordeel is boven de kale dikkerd. Het gaat me er vooral om dat het geen goede manier van informatie overbrengen is.

Rutte beweert bijvoorbeeld dat het aantal asielzoekers verdubbeld is. Van Geel sputterde wat tegen, maar niet erg overtuigend. Check ik de cijfers bij de IND dan zie ik dat de laatste paar maanden het aanvragen inderdaad flink gestegen is, maar dat ze vergeleken met vorig jaar nog steeds aan de lage kant zijn. Er zit bovendien een flinke fluctuatie in de cijfers, waardoor het ook nog allemaal weleens binnen de spreiding zou kunnen liggen. Rutte gaf geen standaarddeviatie en p-waarde.

De cijfers zijn dus al twijfelachtig, maar de onderliggende redenen van de eventuele wijzigingen erin bleven al helemaal duister. Zijn de cijfers eerst gedaald omdat bekend is geworden dat Nederland een streng doch rechtvaardig asielbeleid heeft, waar gelukszoekers niet moeten zijn of is een stel ongelukkige Somaliërs zonder enige scrupules overgedragen aan de genade van een stel warlords? Hoe staat het met de situatie in Somalië en Irak en wat is de invloed daarvan op de cijfers?

Om een ander voorbeeld te noemen: ik heb net het boek Een gezonde geest van Hans van Maanen gelezen, dat gaat over dit soort zaken in de wetenschap. In het stuk 'Weer meer geweld in steden' noemt hij een onderzoek van twee criminologen die hebben uitgezocht dat de werkelijke criminaliteit tussen 1980 en 2005 met 1% is gestegen. De gemeten criminaliteit steeg veel meer door hogere aangiftebereidheid en meer registratie. Cijfers op zich zeggen dus niks, het gaat om wat achter die cijfers zit.

Als schrijver kan ik de argumentatie en data analyseren zoals ik hierboven gedaan heb. Politici in debat kunnen dat niet. De debatleider zegt om de een of andere reden ook nooit: "U beweert nu elk iets anders, we gaan even uitzoeken hoe het werkelijk zit." Meestal komt dit voort uit valse onpartijdigheid: als de ene politicus A beweert en de andere B, dan moeten A en B beide gehoord worden, zelfs als A aantoonbaar onzin is. In de Verenigde Staten, waar met name de Republikeinse Partij de laatste jaren met grote regelmaat leugens verspreid heeft, is nu een beweging aan het ontstaan die journalisten oproept onzin ook als onzin te benoemen

Bovenop die niet-verfieerbaarheid komt dan nog eens de rommeligheid die de menselijke verbale communicatie eigen is. Een gesprek is nooit zo gestructureerd als een tekst. Vaak springt het zelfs volkomen van de hak op de tak.

Waar het op neerkomt is dat een politiek debat bestaat uit een choatisch gegoochel met cijfers en behaalde resultaten waarvan de correctheid niet vast te stellen is, waarbij uiteindelijk degene met de snedigste oneliners als winnaar uit de bus komt.

Waarschijnlijk zou het het beste zijn als je geen idee had hoe politici eruit zagen en ze louter communiceerden via het geschreven woord. Je kan ze dan alleen beoordelen op hun argumenten, alle ruis valt dan weg. Die doelstelling is niet haalbaar, maar het aantal tv-debatten zou in ieder geval flink beperkt kunnen worden. Niemand schiet er toch iets mee op.

Leve de CD!Nog maar eens illustreren waarom de doodverklaring van de cd prematuur is.

Eindejaarlijsten zijn een fetisj in de muziekwereld, maar ook bijzonder nuttig. Het aantal platen dat in een jaar uitkomt is namelijk zo onnoemlijk groot, dat het erg makkelijk is er een over het hoofd te zien. Zie je een vergeten/genegeerde plaat dan opduiken in een stel eindafrekeningen, dan is dat een goede prikkel om er alsnog eens naar te luisteren. Dan blijkt toch vaak dat je een stel hele mooie platen hebt gemist.

Voor mij gold dat voor North Star Deserter, de plaat die Vic Chesnutt maakte samen met de mensen van A Silver Mt. Zion Orchestra/Godspeed You! Black Emperor. Intense droefheid, intense pracht en intense intensiteit ineen.

Dus heb ik de cd gekocht. Via de webwinkel van het label Constellation. Dat kostte me €13,-, inclusief verzendkosten uit Canada. Een paar dagen na mijn bestelling lag een bubbelenvelop op mijn deurmat. Daarin zat het album in een mooie kartonnen verpakking van het soort waar Constellation bekend om is. Om het nog mooier te maken zat er ook nog het hierboven geplaatste handgeschreven bedankje bij van Sean. Constellation is gevestigd in Montreal, dus was het vanzelfsprekend in het Frans en het Engels: "Thank you. Merci. Enjoy."

Het is niet veel bijzonders, maar het is zo veel meer dan voor €10,- een stel bestanden downloaden, vaak nog met DRM ook.

Tot slot nog de twee beste tracks van de plaat, 'Glossolalia' en 'Everything I Say':

Oh boy, the honey man is here!

15.12.07
Future of the Left maakte met Curses! de plaat van het jaar, maar ondanks hun geweldige sarcastische humor zijn ze niet verantwoordelijk voor het meest opbeurende nummer van 2007. Dat komt op naam van The Brian Setzer Orchestra.

'Honey Man' is een bewerking van 'De Vlucht van de Hommel', wat sowieso al een erg vrolijk stuk muziek is. Maar de briljante zet van Setzer en arrangeur Frank Comstock is het dameskoortje en zijn flauwe "Is that a gun in your pocket" jarenvijftigondeugendheid. The Pipettes zijn er ook groot mee geworden, maar zo onweerstaanbaar melig als in 'Honey Man' lukt het ze niet (vaak vind ik ze zelfs iets te geforceerd.)

Setzer doet zijn grandioze gitaarkunsten er dan nog als gratis bonus bij.(Dit is tevens een testcase voor mp3's via Imeem.)

Zelfpromotie

10.12.07
Donderdag 13 december a.s. ben ik als een van de co-presentatoren van 'De 21' te horen op 3voor12 webradio.

Luistert allen om de beste 21 platen volgens KindaMuzik en 3voor12 te horen aangevuld met mijn zo mogelijk nog muzikalere sonore stemgeluid.

Update 13/12:
En het is online!
De lijst met mooie plaatjes erbij vind je hier en om de uitzending te beluisteren klik je hier voor uur 1 en hier voor uur 2.

Strange Times to Be a Jew/Chicken

9.12.07
"And just last week, amid the panic and feathers of a kosher slaughterhouse on Zhlitovsky Avenue, a chicken turned on the shochet as he raised his ritual knife and announced, in Aramaic, the imminent advent of Messiah. According to the Tog, the miraculous chicken offered a number of startling predictions, though it neglected to mention the soup iin which, having fallen once more silent as God Himself, it afterward featured. Even the most casual study of the record, Landsman thinks, would show that strange times to be a Jew have almost always been, as well, strange times to be a chicken."


The Yiddish Policemen's Union van Michael Chabon, leest dat boek!

Snap de Kredietcrisis

6.12.07
Verhelderende animatie over de kredietcrisis. Nu snap je het!
(via)

Euro 2008: de terugblik

3.12.07
In de studio in Hilversum merkt Leon de Winter op dat wat hem betreft deze eerste helft laat zien dat Nederland weer terug is een 'trotse, zelfbewuste, glimmende, kloppende, warme, zilte, dooraderde, soppende natie' te worden, en hij spreekt van "Robin van Persie, net als mijn vriend Afshin Ellian afkomstig uit die Hele Verschrikkelijke Islamofascistische Terreurstaat Iran, die hier eigenlijk een soort, ja hoe zeg je dat, soort nationale katharsis, of moet ik zeggen, nou ja, een vrije trap, he, het woord zegt het al, een Vrije Trap, een Trap die vrij is dus he? En dat tegen de Italianen, vrije jongens, flaneurs, espressodrinkers, pasta, Dante, Mussolini, maar ook een volk met een duistere zijde, denk catenaccio, en communisten, en knoflook." Tom Egberts, duidelijk niet gewend aan een dergelijke woordenstroom: "Nederland kampioen?" Leon de Winter: "geen twijfel over mogelijk!".

Oog > Maag

2.12.07

Meer info hier.

Mohammed de DinoDit is Mohammed de Dino.

Mohammed de Dino denkt dat hij geëvolueerd is en miljoenen jaren voor de schepping al uitgestorven.

Mohammed de Dino is gek op varkensvlees.

Mohammed de Dino is waarschijnlijk een homodino, maar stil daarover, want hij zit nog in de kast.

Mohammed de Dino doet de groeten aan alle mensen in Sudan.