<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Euro 2008: de terugblik

In de studio in Hilversum merkt Leon de Winter op dat wat hem betreft deze eerste helft laat zien dat Nederland weer terug is een 'trotse, zelfbewuste, glimmende, kloppende, warme, zilte, dooraderde, soppende natie' te worden, en hij spreekt van "Robin van Persie, net als mijn vriend Afshin Ellian afkomstig uit die Hele Verschrikkelijke Islamofascistische Terreurstaat Iran, die hier eigenlijk een soort, ja hoe zeg je dat, soort nationale katharsis, of moet ik zeggen, nou ja, een vrije trap, he, het woord zegt het al, een Vrije Trap, een Trap die vrij is dus he? En dat tegen de Italianen, vrije jongens, flaneurs, espressodrinkers, pasta, Dante, Mussolini, maar ook een volk met een duistere zijde, denk catenaccio, en communisten, en knoflook." Tom Egberts, duidelijk niet gewend aan een dergelijke woordenstroom: "Nederland kampioen?" Leon de Winter: "geen twijfel over mogelijk!".
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:55 p.m.

どこに住んでいますか? [url=http://ci2s.org/viagura.htm]バイアグラ 個人輸入[/url] バイアグラ

posted by Anonymous Anoniem on 1:55 p.m.
 10:28 a.m.

Mir scheint es die gute Idee. Ich bin mit Ihnen einverstanden. viagra billig bestellen cialis rezeptfrei holland [url=http//t7-isis.org]viagra kaufen apotheke[/url]

posted by Anonymous Anoniem on 10:28 a.m.
 3:06 p.m.

No sois derecho. Soy seguro. Lo invito a discutir. [url=http://csalamanca.com/ ]la viagra [/url] Que pregunta curiosa http://csalamanca.com/category/viagra/ comprar viagra sin receta

posted by Anonymous Anoniem on 3:06 p.m.
 7:23 a.m.

Mi dispiace, ma, a mio parere, si fanno errori. Cerchiamo di discutere di questo. [url=http://lacasadicavour.com/trial-packs/ ]generico [/url]Condivido pienamente il suo punto di vista. In questo nulla in vi e credo che questa sia un'ottima idea. http://lacasadicavour.com/ comprare cialis sicuro Essa puГІ colmare un vuoto ...

posted by Anonymous Anoniem on 7:23 a.m.
 » Een reactie posten