<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De Föhn

25.3.06
Hey, Rembo & Rembo zitten op MySpace! En om het nog beter te maken hebben ze hun meesterwerk De Föhn integraal op de site gezet! Beetje blokkerig, maar echt goede televisie kan dat hebben.

Let ook op hoe onze helden de komst van realtivy tv ruim voor waren met door dramatische muziek, herhaling in slow motion, suggestieve montage en sterk camerawerk spannend maken van dingen die eigenlijk heel saai zijn.

Stiftless

The Guardian heeft een lijst met voetbaltermen die niet in het Engels bestaan. Zo hebben veel talen een term voor de-bal-langs-de-ene-kant-en-er-zelf-langs-de-andere-kant-langsrennen. De mooiste tot nu toe, alhoewel hij er eigenlijk niet helemaal bijhoort: 'Bundesliga' is Tsjechisch is voor 'matje'.

De Nederlands bijdrage tot nu toe is nogal sneu. Alleen 'panna' en 'vuurpijl'. Waar is 'scorebordjournalistiek'? 'De kaatsende spits'? 'Ziekenhuisbal'? Maar vooral: waar is 'de stift'? Die kan niet ontbreken!

Je kan inzendingen mailen, maar dan moet je dus wel in het Engels uitleggen wat een stift precies inhoudt...

Anti-Propaganda

Het bizarre beleid van IJzeren Rita maakt nu ook al faam in het buitenland. Channel 4 besteedt aandacht aan de verplichte inburgeringsfilm en heeft daar ook een aantal fragmenten uit.

Mijn favoriete delen: de buschauffeur die de deur van de bus dichtgooit recht voor de neus van de naïeve immigrant (in de reportage), de krantenkoppen die in old school exploitatiestijl op het scherm worden geknald met ronkende voice-over eronder en dezelfde naïeve immigrant die op het verjaardagsfeest uit de hel terecht komt en er goed in slaagt te doen of het leuk is (beide in 'DVD excerpts'). Inburgering geslaagd, denk?

Het fimpje heeft het inmiddels geschopt tot de 60e plaats in de iFilm Top 100.

Balls to the Wall - The Video

16.3.06
Vanwege de vele positieve reacties op de legendarische (maar blijkbaar een beetje in de vergetelheid geraakte) cover van Accepts Balls to the Wall, hier de al even legendarische video. Let op die choreografie!

Backstage met Raven

14.3.06
Tijdens het doorstruinen van de bak met tweedehands metal-lp's bij Plaatboef vond ik onder andere de eerste drie platen van NWOBHM-legendes Raven. Vijf euro het stuk. Meteen gekocht natuurlijk. Thuisgekomen deed ik een fantastische ontdekking. Wat kwam er namelijk uit de hoes van debuut Rock Until You Drop rollen:
Fantastisch! Beste aankoop evah! (De muziek is ook goed.)

Ook gekocht: Y&T - Black Tiger (met 'Forever', misschien wel de beste hardrocksong ooit erop), Scorpions - Fly To The Rainbow (toen ze nog goed waren), Accept - Breaker en Balls To The Wall. De laatste was 7,50, maar wat wil je met zo een hoes:

Er staat ook nog een nummer met de title 'London Leatherboys' op...

Rutte en de Das

13.3.06
Mark Rutte zou de man moeten zijn die de VVD gaat redden. Jong, snel en wild en zonder das! De liberale Wouter Bos!

Niet dus, hè. Je kan veel van Wouter Bos zeggen, maar hij zou nooit een blauw-wit gestreept overhemd onder een zwart pak dragen. Een pak dat er ook nog eens uitziet als het soort dat een autosloper draagt als hij weer eens naar de rechtbank moet voor overtreding van de milieuwet. Tot overmaat van ramp draagt Rutte er dan ook nog diarreebruine schoenen bij. The horror!

En het gaat hier niet om een eenmalige faux pas; eerder toonde Rutte zich al aan het volk in een rood-wit geblokt overhemd onder een zelfde soort pak. Met het overhemd op de foto links is op zich niks aan de hand, zolang je het niet in combinatie met dat pak draagt. Maar dat rood-wit geblokte ding deed echt pijn aan je ogen. Het was nog net geen button down.

Mijn inschatting is dat Ruttes overhemden de VVD minstens vijf zetels gaan kosten, das of geen das. Zeker omdat Marco Pastors de kunst van de patserkrijtstreep tot in de puntjes beheerst (van Pim geleerd?)

Degene die het meest zeurt over die das is trouwens partijgenoot Hans van Baalen. Maar die heeft weinig recht van spreken. Hij draagt weliswaar altijd een das, maar lijkt het ding elke ochtend met de ogen dicht om te doen. Kijk maar:

Verstoord leven

12.3.06
Zaterdagochtend: de deurbel gaat. Droom? Geen droom. (Te) snel uit bed gesprongen en broek aangeworsteld. Met zwarte vlekken voor de ogen en suizende oren de trap. Postbode. "Dit pakje is voor San op 18A, maar daar zeggen ze dat ik hier moet zijn." Ik woon op 18B en heb nog nooit van San gehoord. Weet dit duidelijk te maken, terwijl ik me zo stevig mogelijk vasthoud aan de trapleuning. Strompel naar boven en val flauw in bed.

Zondagochtend: de telefoon gaat. Droom? Geen droom. (Te) snel uit bed gesprongen. Hoor door het gezuis heen nog net een Afrikaan. Spreekt noch Nederlands noch Engels. Leg de hoor erop en val flauw in bed. Kwartier later: zelfde Afrikaan, zelfde verhaal.

Ga nu weg, mitrailleur leegschieten in de Koopgoot. Heb ik van die mensen in ieder geval geen last meer.

The Leather

11.3.06

(Wist helemaal niet dat deze video van een van mijn favoriete nummers bestond. Lekker vage shit! Sanctify the leather!)

Nederland Tegen Slecht Weer

10.3.06
Slecht weer. U leest erover in de krant en op internet. U hoort erover op de radio en de televisie. Er waaien bomen om, er storten daken in en soms staat er zelfs een trein stil. Moeten we ons zorgen maken? Veel mensen doen dat wel. Dat is logisch. Want ook in Nederland kan slecht weer plaatsvinden.

Bandeloze Burgers

9.3.06
"Er wonen hier gewoon veel allochtonen en bandeloze burgers."
- Marco Pastors

Briljant! Een instant klassieker! Ik denk dat Pastors hiermee His Pimness overtreft. Oftewel: Bandeloze Burgers > "Ik heb er zin an." En als we dan toch mathematisch bezig zijn: Leefbaar Rotterdam in toekomst = Leefbaar Rotterdam nu - de potentiële achterband die is uitgemaakt voor 'bandeloze burger'.

Maar frequent darkroombezoek en een protserige villa met butler, dat is dus niet bandeloos?

Murder By Rock

7.3.06

Guitar Wolf schopt kont! De best of van dit Japanse trio met de mooie titel Golden Black is een van mijn favoriete platen van het moment. En dan vooral het nummer 'Murder by Rock' (YSI). De ultieme deconstructie van de rock 'n' roll. Als je verder gaat kom je uit in de regionen van Load Records. Niks mis mee op zijn tijd, maar het rockt niet.

Guitar Wolf daarentegen rockt je zoals Gozilla Tokyo rockt. Waarom denk je anders dat de zanger continu "Lock 'n' loll! Lock 'n' loll!" schreeuwt?

Verkiezingskoorts

Er stond een rij bij het stembureau! Nee, niet drie mensen en een kinderwagen met blèrende baby, maar een heuse rij, de hoek om en al. Het duurde minstens tien minuten voor ik aan de beurt was.

Dat kwam ook omdat veel mensen blijkbaar voor het eerst gingen stemmen. De man van het stembureau had het er maar wat druk mee. "Nee, u moet eerst voor de gemeenteraad stemmen en dan pas voor de deelgemeente. Drukt u maar op 'herstel' linksboven." "U moet op de naam van een persoon drukken, niet op de naam van de partij." Maar toch vooral: "U moet zelf op de knop drukken!" Je zag hem erbij denken: "In mijn stembureau geen fraude!"

Als om het allemaal nog meer op iets spannends te laten lijken, in plaats van op Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen speelde dit alles zich af in de bibliotheek van de Chinese welzijnsclub Wah Fook Wui. Zodat we tijdens het stemmen werden aangekeken door een vergeelde foto van een Chinese held uit de geschiedenis en omringd waren door allerlei leuzen in onbegrijpelijke karakters. Daar gaan vast allemaal subliminale signalen vanuit om op de partij van de Grote Roerganger uit Oss te stemmen.

De Jip-en-Janneke-revolutie

6.3.06
Daar lag het ineens op de mat. Een fel oranje folder met overheidspropaganda onder de noemer 'Nederland Tegen Terrorisme'.

Ziek word ik ervan.

Dat Nederland tegen terrorisme is, dat snap ik ook zonder folder wel. Ook dat de buren hoogstwaarschijnlijk geen terroristen zijn had ik zelf al bedacht. En dat je je bij een bomaanslag moet beschermen tegen "rondvliegend en vallend materiaal" is ook tamelijk vanzelfsprekend, maar in de praktijk helaas vaak lastig uit te voeren.

Nog zoiets: de Rotterdam code. Het bekendst is de eis 'Nederlands als gemeenschappelijke taal' te gebruiken (waren ze op de universiteit en het hoofdkantoor van Unilever heel blij mee), maar de ellende zit hem in de rest. Allemaal dingen die iedereen weet en ook allang in wet- en regelgeving vastliggen.

Echt, het Centraal Comité van de Chinese Communistische Partij durft de analfabete boeren in de diepe binnenlanden nog niet op een dergelijke kinderachtige manier te behandelen. De Jip-en-Janneke-revolutie in Nederland is compleet.

Bij al die tienpuntenplannen vol plat simplisme en voorlichting op kleuterschoolniveau kan je dan nog denken dat er een plan achter zit. 'De gewone man' moet de politiek ook snappen. Alleen krijgt die 'gewone man' ook een formulier voor de zorgtoeslag toegestuurd waar ik met mijn universitaire opleiding toch flink op hen moeten lopen puzzelen. Want dan is 'de gewone man' ineens 'de mondige en calculerende burger' geworden.

Daarom eis ik dat ik voortaan óf altijd als een debiel aangesproken te worden - en dan wil ik dus ook nooit meer mijn 'geschatte belastbaar inkomen over het komend kalenderjaar' te hoeven schatten - óf als een volwassen mens behandeld te worden en niet als een kleuter.