<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Gore! Glory! Greeks!

26.5.06
Online tijdschrift Slate vroeg ontwerpers om covers voor klassieke boeken te maken in jarenvijftigpulpstijl.

She Gods Of Shark Reef

In het kader van de Soundtrack for an Imaginary Film cd-cirkel van de Subs presenteer ik:

SHE GODS OF SHARK REEF

Een verhaal vol spanning, sensatie, clichés, onwaarschijnlijke plotwendingen, onsubtiele politieke satire, rolbevestiging en waardeloze speciale effecten. Maar die poster is cool (en de soundtrack hopelijk ook.)

Zomervakantie in een slaperig stadje in de midwest1. Desirée Dryer (‘D.D.’ voor intimi), haar vriendje Johnny en wat vrienden, onder wie Joey, hebben nu een probleem: er is geen zak te doen en geld om ver weg te gaan hebben ze niet. Dan is daar ineens Toni. Waar ze vandaan komt weet eigenlijk niemand, maar dat ze lekker, daar is de hele mannelijk deel van de vriendengroep het over eens2. In de ogen van D.D. is ook Johnny iets teveel onder de indruk van Toni, waardoor ze meteen een hekel aan haar heeft. De afkeer zakt als ze merkt dat Joey, de wildebras van het stel, het weet aan te leggen met Toni.
Tijdens een met drank overgoten feestje doen de vrienden hun beklag over de saaiheid van hun leven. Toni weet een oplossing: haar tante Georgina heeft een vakantiepark op een klein, paradijselijk eilandje bij Hawaï, daar kunnen ze vast heen.3 Iedereen is wild enthousiast, alleen D.D. heeft twijfels: sinds ze als kind Jaws heeft gezien is ze nogal bang van haaien. Zijn er daar niet veel van? Toni stelt haar gerust: er zijn wel veel haaien, maar een stuk van het strand is afgezet van netten en je ziet ze eigenlijk nooit.
De volgende dag belt Toni haar tante, die beaamt dat ze kunnen komen, maar wel maar met zijn vieren. Naast Joey zijn D.D. en Johnny de andere gelukkige. Een paar dagen later zitten ze in het vliegtuig naar Honolulu. Van daar blijkt het nog een heel stuk met een klein privévliegtuigje van het vakantiepark naar het eiland. Het ziet er uit als het archetypische eilandparadijs en iedereen is dolgelukkig.4
Dat Toni’s tante Georgina een wel heel merkwaardige vrouw blijkt te zijn waar iedereen een beetje de kriebels van krijgt5 doet daar niet veel aan af. Iedereen vermaakt zich opperbest. Toch droomt D.D. die eerste nacht buitengewoon onrustig.6
Een paar dagen later worden haar angstige voorgevoelens waarheid. Tijdens een bijzonder wild feest waar een freaky atmosfeer hangt7 zonderen Toni en Joey zich af. D.D. ziet dit vanuit een ooghoek gebeuren en mist daardoor de grote vin die door de zee snijdt. De rest van de gasten is te dronken om dit op te merken.
Even later komt Toni alleen in paniek terug: ze had Joey even alleen gelaten om drank te halen en toen ze terugkwam was hij weg en nu kan ze hem nergens meer vinden. Een lange, uitputtende zoektocht volgt, zonder succes.8
Dat is niet gek, want Joey is door Toni en Georgina in een bizar ritueel geofferd aan de haaiengod, een groot tiki-standbeeld boven aan een rif.9
Aangeslagen gaat iedereen naar bed, niet wetende dat het nog veel erger gaat worden. De volgende dag komt namelijk een hond van een van de gasten vrolijk aanlopen met een hand met daaraan een ring die Joey van zijn opa heeft gekregen.10
D.D. en Johnny zijn natuurlijk ten einde raad en willen zo snel mogelijk terug naar huis.11 Georgina vertelt ze dat er een probleem is met het vliegtuig en dat ze daarom nog een paar dagen zullen moeten blijven. Extra tragisch omdat de andere gasten, zoals dat gaat, al snel weer hedonistisch aan het feesten zijn. Als D.D. in een kast in het privéverblijf van Toni iets zoekt, vangt ze een gesprek op tussen Toni en Georgina: ze blijken priesteressen van een haaiencultus. Zij hebben Joey vermoord en morgen zijn zij en Johnny aan de beurt!12
In wilde paniek vlucht het duo de jungle van het binnenland in.13 In de beste scream queen traditie gaat D.D. zelfs volkomen door het lint en verstuikt ze tot overmaat van ramp ook nog naar haar enkel. Met grote moeite weet Johnny haar naar een open plek te tillen. Het blijkt de tempel van de haaiengod te zijn. Ze puffen uit tegen het beeld, terwijl beneden aan het rif de haaien dreigend rondcirkelen. D.D. zegt dat Johnny haar maar moet achterlaten, maar Johnny verklaart haar zijn eeuwige trouw.14
Dan vallen Toni en Georgina in vol haaienpriesteressenornaat aan.15 D.D. gilt vooral, maar Johnny ontpopt zich als een Ware Held. Eerst werkt hij Georgina over de rand. Hij schreeuwt tegen D.D. dat ze die toevallig rondslingerende balk onder het beeld moet wurmen. Hij klimt erop, achtervolgt door de met een groot mes zwaaiende Toni. D.D. worstelt met de balk en net als Toni Johnny te pakken lijkt te hebben heeft ze hem onder het beeld. Johnny laat zich van het beeld op de balk vallen en door de hefboomwerking valt de haaiengod met Toni erop in zee. Die is al snel overdekt met een laag bloedrood schuim, maar Johnny en D.D. zien het niet: ze vallen juichend in elkaars armen.16
In het vliegtuig op de terugweg naar Honolulu krijgen D.D. en Johnny van de politie te horen dat ze een hele serie verdwijningen hebben oplost. Een innige kus in het vliegtuig volgt. Door het vliegtuigraam heen zie je op zee nog net een sandaal van Toni komen bovendrijven.17 Fade out.
Een groep haaien duwt ’s nachts de haaiengod het strand weer op, waar het in het licht van de opkomende zon langzaam opdroogt.18

 1. SUMMER HOLIDAY! – The Rosebuds – You Better Get Ready
 2. SHE’S HOT – The Screws – Story 16
 3. THE INVITATION – Iron Butterfly – In A-Gadda-Da-Vida
 4. ARRIVAL AT THE ISLAND – Alden Tyrell – Hills of Honululu
 5. MEETING AUNT GEORGINA – The Cramps – She’s Got Balls
 6. STRANGE DREAMS – Speedball Baby – Wanna Scratch It?
 7. FREAKY SURF PARTY – Wau Y Los Arrrghs!!! – Hey Monstruo Hey
 8. WHERE’S JOEY? – Portishead – Humming
 9. SACRIFICED TO THE SHARK GOD – Painkiller – Portent
 10. A HORRIBLE DISCOVERY – Paradise Lost – Deus Miseratur
 11. MOURNING A FRIEND – Masters of Persian Music – Avaz Masnavi
 12. FINDING OUT THE SECRET – Darkthrone – Order of the Ominous
 13. FLIGHT INTO THE JUNGLE – Guitar Wolf – Murder by Rock
 14. ROMANCE IN THE SHADOW OF THE SHARK GOD’S JAWS – Solomon Burke - Don’t Give Up on Me
 15. ATTACK OF THE SHARK PRIESTESSES – 1349 – Sculptor of Flesh
 16. VICTORY! – Dio – We Rock
 17. BLOOD IN THE WATER, LOVE IN THE AIR – Juliette & The Licks – So Amazing
 18. EPILOGUE (RETURN OF THE SHARK GOD)– Moss – Noise 003 (…Of Flesh and Blood)
Ik heb me dus niet helemaal aan de opdracht gehouden, want de film bestaat echt. Maar ik heb hem nooit gezien, het hele bovenstaande synopsis is geïnspireerd door de poster alleen.

Deprimerend

De binnentemperatuur wil maar niet boven de 18 graden uitkomen, ondanks de aanwezigheid van mijn warme persoonlijkheid. Heb de verwarming aangezet. Het regent ook al de hele dag. Het is bijna juni.

Win - Win voor Rita

25.5.06
Rita heeft weer een klacht ingediend over de VVD-verkiezingen. Het zal wel fout zijn, maar het wordt met erg veel graagte naar voren gebracht voor de pietluttigheid die het is.

Niet vreemd, want klagen over de procedure is win-win voor Rita.

Ten eerste is het zo Dappere Rita alleen tegen het grote boze, vastgeroeste partijestablishement. Dat werkt altijd. Vraag maar aan de Republikeinse Partij, waar ze deze tactiek tot de laatste druppel hebben uitgemolken. Als Rita wint is dat dus ondanks de tegenwerking van de partij.

Wint Rutte (of Veenendaal) dan komt dat door de fraude en het gekonkel en moet Rita helaas haar conclusies trekken en opstappen bij de partij waarvoor ze zich al die jaren zo heeft ingezet en die haar als dank daarvoor nu heeft bedrogen en uitgespuugd.

Zomerhit 2006

Tsja, de strijd lijkt toch te gaan tussen 'Toppertje' van Guillermo en Tropical Danny en 'Laat de Zon Weer Schijnen' van Zanger Bob. Een muzikale Ajax - Feyenoord als het ware. Persoonlijk krijg ik het refrein van 'Toppertje' niet meer uit m'n kop, maar ik weet niet of dat een aanbeveling is.

'Toppertje'
kan je hier zien en 'Laat de Zon Weer Schijnen' hier. Scientist of the Invisible is niet verantwoordelijk voor eventuele geestelijke schade.

Electronisch Stenen Gooien

Als je als krant bij je interneteditie een reactiemogelijkheid zet, doe je er goed aan moderators aan te stellen. Zeker als je krant Haaretz heet en je columnisten hebt die pittige uitspraken doen over de toekomst in Israël.

The Agreed Furthest Point

"There'll be no luxury of any kind," Sargent continued. "No hot-water bottles. No thickly buttered toast. No orange marmalade or lemon curd. And no more bedtime cocoa."
"No cocoa? Whyever not?"
"Because we'll be getting a patent malt drink instead."
"Good grief."
"My thoughts exactly. I've heard it's made with powdered milk."
"How do they produce that then?"
"I've no idea, but apperently Johns swears by it. Brought a whole crateful with us."
"Must be one of his 'innovations'."
"Yes, I suppose so."


Explorers of the New Century van Magnus Mills: leest dat boek! Kafka meets Fry & Laurie in een absurde variatie op de poolexpedities van Admundsen en Scott. De expedities van Johns en Tostig proberen als eerste op het AFP (Agreed Furthest Point) te komen, daarbij grote zorg bestedend aan hun muildieren. Beide expedities gaan daarbij aan interne conflicten ten onder, de muildieren beginnen zich naarmate het AFP nadert steeds vreemder te gedragen en klopt de Theorie van Transportatie van professor Childish die beide expedities aanhangen eigenlijk wel?
Beter nog dan Mills' veelgeprezen The Restraint of the Beasts. En geloof het of niet: ook politiek heel actueel.

"Theghn, I'm looking for a volunteer," said Tostig. "I need someone to take a line and try and find a way across this maelstrom. It won't be easy; the task requires both daring and judgement; one slip could mean certain death. I thought I'd give you right of first refusal."
"Thank you, sir."
"Obviously, Snaebjorn would do it at the drop of a hat, but the truth is he's far too valuable to the expedition. We simply couldn't afford to risk losing him, so if I could send you instead it would be a great help."
"Well, yes, I'd definitely like to have a go at it, if you think I'm capable."

Negatie

12.5.06
In verband met de racistische moord in Antwerpen moest aldaar weer even op zeer irritante wijze gestookt en gezeurd worden door Nova. Als Filip DeWinter binnenkort plotseling besluit dat die Vlaamse aansluiting bij Nederland maar eens uit het partijprogramma moet, dan is dat te danken/wijten aan de fine fleur van de Nederlandse tv-journalistiek. Nota bene Lousewies van der Laan - iemand die haar zoontje Helix heeft genoemd - moest uitleggen dat klimaat zus of klimaat zo niettegenstaande bij een brute moord het toch nog altijd degene die de trekker overhaalt is die schuldig is.

Maar het absolute dieptepunt kwam toen de burgemeester van Antwerpen zei dat de moord "de negatie van alles wat een stad is" was. Nova's man in Antwerpen wist niet wat 'negatie' betekent.

De Armstrong van de Nederlandse politiek

Uit die hele Ayaan Hirshi Ali Magan docu van Zembla - die ik overigens nogal hijgerig vond - haal ik twee dingen:
 1. Het strenge, doch rechtvaardige Nederlandse asielbeleid blijkt in de praktijk te selecteren op slimme, hoogopgeleide asielzoekers met acteertalent. Dat verbaast me eigenlijk niks en op een kromme manier is het misschien niet eens zo slecht: als je de asielprocedure zo succesvol hebt weten te manipuleren, dan vind je gegarandeerd je weg in de Nederlandse maatschappij.
 2. Het kleindenken uit de Fortuyn/Verdonk-school is zelfs in een relatief bastion als de VVD niet bestand tegen de dynamiek van de wereld buiten polder en Vinex-wijk. Je merkt ook dat het cultuurbotsingsdenken uit raakt. Verdonk, Rutte en Veenendaal (ze zit in de lift!) debatteren niet over wie het hardst optreedt tegen kut-Marokkaantjes, maar gewoon, ouderwets VVDs over wie de grootste beschermer van de heilige hypotheekrenteaftrek is.
Maar het alleropvallendst toch wel is humorloosheid en verbetenheid waarmee mevrouw Magan haar torenhoge ambities (met succes) najaagt. De enige die ik kan verzinnen die in de buurt komt qua intensiteit van doelen nastreven is Lance Armstrong.

Hup Jelleke!

6.5.06
Gezeik over oneerlijke media-aandacht door politici trek ik in de regel niet. Maar nu is er iemand die echt reden tot klagen heeft: Jelleke Veenendaal. Altijd is het Rita zei zus en Mark zei zo en nooit hoor je wat Jelleke gezegd heeft. Terwijl het echt niet slechter kan zijn dan wat met name Rita presteert. Want god, wat een aanfluiting is dat zeg. Mark: "Jij stemde lekker in 1994 nog op de PvdA!" Rita: "Nietes!" (een donkere wolk trekt over haar gezicht) "Oh, dat heb je zeker weer in een interview met me gelezen. Nou, die interviews altijd, dat gaat nergens over, laten we het hebben over de inhoud." Mocht Verdonk onverhoopt premier worden, dan gaan we dus dit soort dingen krijgen.

Wat meteen al pleit voor Jelleke: ze heeft Fokke & Sukke strip over haar onbekendheid op haar website gezet.

5/12 Jaaroverzicht

Als goedmaker voor de rust de laatste tijd, hierbij een overzichtje van de beste muziek van 2006 tot nu toe, volgens mij. Het zijn 18 losse mp3's en de speelduur is ongeveer 80 minuten, zodat je ze op cd kan branden, mocht je (net als ik) nog mp3-speler loos zijn. Heel rockist ben ik uitgegaan van albums voor deze collectie. Het gaat om de volgende platen:
 1. Alden Tyrell [NL] - Rendez Vous at Rimini van Times Like These (1999-2006)
 2. Archie Bronson Outfit [UK] - Dart for My Sweetheart van Derang Derang
 3. Arctic Monkeys [UK] - Fake Tales of San Francisco van Whatever People Say I Am, That's What I'm Not
 4. Astrosoniq [NL] - Red 'Uns Go Fasta! van Speeder People
 5. Blues Brother Castro [NL] - Give Me (Something to Dance To) van Fun
 6. Crystal Pistol [CA] - Shake van Crystal Pistol
 7. Darkthrone [NO] - Whisky Funeral van The Cult Is Alive
 8. Dead Man [SE] - Haunted Man van Dead Man
 9. Early Man [US] - Brain Sick van Closing In
 10. Impaled Nazarene [FI] - One Dead Nation Under Dead God van Pro Patria Finlandia
 11. The Knife [SE] - Neverland van Silent Shout
 12. Siena Root [SE] - Nightstalker van Kaleidoscope
 13. Sólstafir [IS] - Ghosts of Light van Masterpiece of Bitterness
 14. Richard Swift [US] - Losing Sleep van The Novelist/Walking Without Effort
 15. The Sword [US] - Barael's Blade van Age of Winters
 16. Vybz Kartel [JA] - Higher Altitude ft. Don Corleon, Baby G & Bounty Killer van J.M.T.
 17. Wau Y Los Arrrghs!!! [ES] - Demolicion van Cantan en Español
 18. Witch [US] - Changing van Witch
Downloaden doe je hier (dit is de eerste keer dat ik mooload hiervoor gebruik, laat even weten als het niet werkt.)
Zit er iets leuks of heel vreselijks tussen, geef maar een gil (flauwe opmerkingen over black metal hoor ik al genoeg op mijn werk, dus die hoeven niet.)

Drugs maakt meer kapot dan je lief is

5.5.06
Je kledingsmaak bijvoorbeeld. Je zou toch denken dat Pete Doherty aan zijn relatie met Kate Moss in ieder geval een paar mooi pakken van bevriende designers zou over hebben gehouden. Maar kijk eens in wat voor trui de KindaMuzik-fotografe hem vastlegde: