<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

She Gods Of Shark Reef

In het kader van de Soundtrack for an Imaginary Film cd-cirkel van de Subs presenteer ik:

SHE GODS OF SHARK REEF

Een verhaal vol spanning, sensatie, clichés, onwaarschijnlijke plotwendingen, onsubtiele politieke satire, rolbevestiging en waardeloze speciale effecten. Maar die poster is cool (en de soundtrack hopelijk ook.)

Zomervakantie in een slaperig stadje in de midwest1. Desirée Dryer (‘D.D.’ voor intimi), haar vriendje Johnny en wat vrienden, onder wie Joey, hebben nu een probleem: er is geen zak te doen en geld om ver weg te gaan hebben ze niet. Dan is daar ineens Toni. Waar ze vandaan komt weet eigenlijk niemand, maar dat ze lekker, daar is de hele mannelijk deel van de vriendengroep het over eens2. In de ogen van D.D. is ook Johnny iets teveel onder de indruk van Toni, waardoor ze meteen een hekel aan haar heeft. De afkeer zakt als ze merkt dat Joey, de wildebras van het stel, het weet aan te leggen met Toni.
Tijdens een met drank overgoten feestje doen de vrienden hun beklag over de saaiheid van hun leven. Toni weet een oplossing: haar tante Georgina heeft een vakantiepark op een klein, paradijselijk eilandje bij Hawaï, daar kunnen ze vast heen.3 Iedereen is wild enthousiast, alleen D.D. heeft twijfels: sinds ze als kind Jaws heeft gezien is ze nogal bang van haaien. Zijn er daar niet veel van? Toni stelt haar gerust: er zijn wel veel haaien, maar een stuk van het strand is afgezet van netten en je ziet ze eigenlijk nooit.
De volgende dag belt Toni haar tante, die beaamt dat ze kunnen komen, maar wel maar met zijn vieren. Naast Joey zijn D.D. en Johnny de andere gelukkige. Een paar dagen later zitten ze in het vliegtuig naar Honolulu. Van daar blijkt het nog een heel stuk met een klein privévliegtuigje van het vakantiepark naar het eiland. Het ziet er uit als het archetypische eilandparadijs en iedereen is dolgelukkig.4
Dat Toni’s tante Georgina een wel heel merkwaardige vrouw blijkt te zijn waar iedereen een beetje de kriebels van krijgt5 doet daar niet veel aan af. Iedereen vermaakt zich opperbest. Toch droomt D.D. die eerste nacht buitengewoon onrustig.6
Een paar dagen later worden haar angstige voorgevoelens waarheid. Tijdens een bijzonder wild feest waar een freaky atmosfeer hangt7 zonderen Toni en Joey zich af. D.D. ziet dit vanuit een ooghoek gebeuren en mist daardoor de grote vin die door de zee snijdt. De rest van de gasten is te dronken om dit op te merken.
Even later komt Toni alleen in paniek terug: ze had Joey even alleen gelaten om drank te halen en toen ze terugkwam was hij weg en nu kan ze hem nergens meer vinden. Een lange, uitputtende zoektocht volgt, zonder succes.8
Dat is niet gek, want Joey is door Toni en Georgina in een bizar ritueel geofferd aan de haaiengod, een groot tiki-standbeeld boven aan een rif.9
Aangeslagen gaat iedereen naar bed, niet wetende dat het nog veel erger gaat worden. De volgende dag komt namelijk een hond van een van de gasten vrolijk aanlopen met een hand met daaraan een ring die Joey van zijn opa heeft gekregen.10
D.D. en Johnny zijn natuurlijk ten einde raad en willen zo snel mogelijk terug naar huis.11 Georgina vertelt ze dat er een probleem is met het vliegtuig en dat ze daarom nog een paar dagen zullen moeten blijven. Extra tragisch omdat de andere gasten, zoals dat gaat, al snel weer hedonistisch aan het feesten zijn. Als D.D. in een kast in het privéverblijf van Toni iets zoekt, vangt ze een gesprek op tussen Toni en Georgina: ze blijken priesteressen van een haaiencultus. Zij hebben Joey vermoord en morgen zijn zij en Johnny aan de beurt!12
In wilde paniek vlucht het duo de jungle van het binnenland in.13 In de beste scream queen traditie gaat D.D. zelfs volkomen door het lint en verstuikt ze tot overmaat van ramp ook nog naar haar enkel. Met grote moeite weet Johnny haar naar een open plek te tillen. Het blijkt de tempel van de haaiengod te zijn. Ze puffen uit tegen het beeld, terwijl beneden aan het rif de haaien dreigend rondcirkelen. D.D. zegt dat Johnny haar maar moet achterlaten, maar Johnny verklaart haar zijn eeuwige trouw.14
Dan vallen Toni en Georgina in vol haaienpriesteressenornaat aan.15 D.D. gilt vooral, maar Johnny ontpopt zich als een Ware Held. Eerst werkt hij Georgina over de rand. Hij schreeuwt tegen D.D. dat ze die toevallig rondslingerende balk onder het beeld moet wurmen. Hij klimt erop, achtervolgt door de met een groot mes zwaaiende Toni. D.D. worstelt met de balk en net als Toni Johnny te pakken lijkt te hebben heeft ze hem onder het beeld. Johnny laat zich van het beeld op de balk vallen en door de hefboomwerking valt de haaiengod met Toni erop in zee. Die is al snel overdekt met een laag bloedrood schuim, maar Johnny en D.D. zien het niet: ze vallen juichend in elkaars armen.16
In het vliegtuig op de terugweg naar Honolulu krijgen D.D. en Johnny van de politie te horen dat ze een hele serie verdwijningen hebben oplost. Een innige kus in het vliegtuig volgt. Door het vliegtuigraam heen zie je op zee nog net een sandaal van Toni komen bovendrijven.17 Fade out.
Een groep haaien duwt ’s nachts de haaiengod het strand weer op, waar het in het licht van de opkomende zon langzaam opdroogt.18

 1. SUMMER HOLIDAY! – The Rosebuds – You Better Get Ready
 2. SHE’S HOT – The Screws – Story 16
 3. THE INVITATION – Iron Butterfly – In A-Gadda-Da-Vida
 4. ARRIVAL AT THE ISLAND – Alden Tyrell – Hills of Honululu
 5. MEETING AUNT GEORGINA – The Cramps – She’s Got Balls
 6. STRANGE DREAMS – Speedball Baby – Wanna Scratch It?
 7. FREAKY SURF PARTY – Wau Y Los Arrrghs!!! – Hey Monstruo Hey
 8. WHERE’S JOEY? – Portishead – Humming
 9. SACRIFICED TO THE SHARK GOD – Painkiller – Portent
 10. A HORRIBLE DISCOVERY – Paradise Lost – Deus Miseratur
 11. MOURNING A FRIEND – Masters of Persian Music – Avaz Masnavi
 12. FINDING OUT THE SECRET – Darkthrone – Order of the Ominous
 13. FLIGHT INTO THE JUNGLE – Guitar Wolf – Murder by Rock
 14. ROMANCE IN THE SHADOW OF THE SHARK GOD’S JAWS – Solomon Burke - Don’t Give Up on Me
 15. ATTACK OF THE SHARK PRIESTESSES – 1349 – Sculptor of Flesh
 16. VICTORY! – Dio – We Rock
 17. BLOOD IN THE WATER, LOVE IN THE AIR – Juliette & The Licks – So Amazing
 18. EPILOGUE (RETURN OF THE SHARK GOD)– Moss – Noise 003 (…Of Flesh and Blood)
Ik heb me dus niet helemaal aan de opdracht gehouden, want de film bestaat echt. Maar ik heb hem nooit gezien, het hele bovenstaande synopsis is geïnspireerd door de poster alleen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

2:41 p.m.

*LOL*

posted by Blogger Ludo on 2:41 p.m.
 » Een reactie posten