<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

5/12 Jaaroverzicht

Als goedmaker voor de rust de laatste tijd, hierbij een overzichtje van de beste muziek van 2006 tot nu toe, volgens mij. Het zijn 18 losse mp3's en de speelduur is ongeveer 80 minuten, zodat je ze op cd kan branden, mocht je (net als ik) nog mp3-speler loos zijn. Heel rockist ben ik uitgegaan van albums voor deze collectie. Het gaat om de volgende platen:
 1. Alden Tyrell [NL] - Rendez Vous at Rimini van Times Like These (1999-2006)
 2. Archie Bronson Outfit [UK] - Dart for My Sweetheart van Derang Derang
 3. Arctic Monkeys [UK] - Fake Tales of San Francisco van Whatever People Say I Am, That's What I'm Not
 4. Astrosoniq [NL] - Red 'Uns Go Fasta! van Speeder People
 5. Blues Brother Castro [NL] - Give Me (Something to Dance To) van Fun
 6. Crystal Pistol [CA] - Shake van Crystal Pistol
 7. Darkthrone [NO] - Whisky Funeral van The Cult Is Alive
 8. Dead Man [SE] - Haunted Man van Dead Man
 9. Early Man [US] - Brain Sick van Closing In
 10. Impaled Nazarene [FI] - One Dead Nation Under Dead God van Pro Patria Finlandia
 11. The Knife [SE] - Neverland van Silent Shout
 12. Siena Root [SE] - Nightstalker van Kaleidoscope
 13. Sólstafir [IS] - Ghosts of Light van Masterpiece of Bitterness
 14. Richard Swift [US] - Losing Sleep van The Novelist/Walking Without Effort
 15. The Sword [US] - Barael's Blade van Age of Winters
 16. Vybz Kartel [JA] - Higher Altitude ft. Don Corleon, Baby G & Bounty Killer van J.M.T.
 17. Wau Y Los Arrrghs!!! [ES] - Demolicion van Cantan en Español
 18. Witch [US] - Changing van Witch
Downloaden doe je hier (dit is de eerste keer dat ik mooload hiervoor gebruik, laat even weten als het niet werkt.)
Zit er iets leuks of heel vreselijks tussen, geef maar een gil (flauwe opmerkingen over black metal hoor ik al genoeg op mijn werk, dus die hoeven niet.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

12:11 a.m.

Leuk liedje van The Knife. De rest is mij allemaal iets teveel 'vreemd om het vreemd zijn'. Ben ik toch iets te Nederlands (lees: nuchter) voor denk ik :-)

posted by Anonymous Frank on 12:11 a.m.
 12:47 p.m.

The Knife is anders een stuk 'vreemder' dan de hardrock van Crystal Pistol of stampstoner van Astrosoniq.

posted by Blogger Martijn on 12:47 p.m.
 » Een reactie posten