<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Lastig.

Het ergste is niet eens dat Ajax Quincy Owusu Abeyie heeft weggestuurd omdat hij 'te lastig' was. Wat dan meer zegt over het onvermogen van de daar blijkbaar vooral op hun competent gezicht aangestelde trainers dan over de lastigheid van Owusu Abeyie. Nee, het erge is dat ze toen maar Mitea en Boukhari en die Belg die een halve wedstrijd heeft gespeeld hebben gekocht.

Positief is dat nieuwe aankoop Rosenberg ook in de belangstelling stond van Arsenal, een club waarbij de scouting duidelijk wel functioneert (zie ook het goedkoop wegkopen van Van Persie bij Feyenoord.)

Oh, en in de categorie overig sportnieuws: Armstrong gaat ook dit jaar de Tour winnen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:27 p.m.

hmm ik denk dat het voor Nederland de voetbalnatie goed is dat Owusu en v. Persie in Engeland zitten..

Bij Ajax & Feyenoord zouden ze altijd halve heiligen blijven, in hun omgeving en op de club en zouden ze nooit het beste uit zichzelf eh.. naar boven hebben gehaald.

Overigens gaat Vino de tour winnen.

posted by Blogger Ludo on 9:27 p.m.
 9:45 p.m.

Ludo heeft wel een punt, en de carriere van Van Persie is wel gered in Engeland.

Maar het geeft wel het probleem van de Ajax-opleiding aan: alles met persoonlijkheid wordt weggefilterd en zo hou je wat bravige hobbits over. :(

posted by Blogger OMC on 9:45 p.m.
 11:07 p.m.

Er was anders nog niet zo heel lang een generatie bij ajax die wel degelijk het beste in zichzelf naar boven haalde, dus dat vind ik een beetje crap.

En Vino wint de tour niet want daarvoor rijdt ie te attractief.

posted by Anonymous Sjoerd on 11:07 p.m.
 11:30 p.m.

Dat was toch ergens in de vorige eeuw? Sindsdien is het gewoon middelmatig.

posted by Blogger OMC on 11:30 p.m.
 10:51 a.m.

en zo hou je wat bravige hobbits over. :(


*denkt meteen aan Wesley Sneijder..

wacht even.
Die stak ook zijn middelvinger op naar Koeman..

Ik denk dat heel veel Nederlandse voetballers te verwend zijn. Ze hebben al 10 jaar zich door de jeugdopleiding geslagen, zijn toen niet afgevallen en hebben daar -vanzelfsprekend- een enorme ego boost van gekregen. eh.

ik bedoel dus: de beste voetballers werken zich van onderaf naar de top.
Jeugdspelers die bij de top 3 hebben gezeten krijgen kuren.

Kijk naar een Dirk Kuyt of Mark van Bommel, die hebben eerst in de relatieve krochten van het betaalde voetbal gespeeld voor ze de KANS kregen om het hogerop te proberen. Voor hun voelde dat waarschijnlijk nog als KANS, terwijl voetballertjes als v. Persie en Sneijder gewend zijn om aan de top te spelen. En vervolgens lui en arrogant worden.

posted by Blogger Ludo on 10:51 a.m.
 11:09 a.m.

Ik denk dat het helemaal geen gek idee is om jonge spelers, hoe talentvol ook, eerst eens een paar jaar in de totodivisie te laten ballen.

Enfin, van Persie he...

(Armstrong de tour winnen.. no way. Maar ik zou ook niet zo gauw weten wie dan wel, dus wellicht is het toch voornamelijk wishful thinking. Ik geef Leipheimer wel een kans. Renners die bij een Nederlandse ploeg hebben gereden doen het vaker goed als ze net weg zijn. Ook in de gaten houden: Basso.)

posted by Anonymous Martijn Grooten on 11:09 a.m.
 11:16 a.m.

v. Persie verdacht van verkrachting!!!!!!!

...........................

posted by Blogger Ludo on 11:16 a.m.
 » Een reactie posten