<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

2005 - The Story So Far

Voor een paar vrienden een cd-r gemaakt met de oogst van 2005 tot nu toe. Kleine moeite om het dan ook even online te plempen. Hierbij dus.
Dit jaar ben ik blijkbaar erg in voor catchy en simpel, want het zijn bijna allemaal meezingers. De enige uitzondering is Corrosion Of Conformity, de enige metalplaat die het tot nu toe haalde.
 1. Sweatmaster - Good Looks, Big Deal
 2. The King Khan & BBQ Show - Fish Fight
 3. Daft Punk - Steam Machine
 4. Snoop Dogg - Drop It Like It's Hot (feat. Pharrell)
 5. Queens Of The Stone Age - "You Got A Killer Scene There, Man..."
 6. LCD Soundsystem - Movement
 7. Death From Above 1979 - You're A Woman, I'm A Machine
 8. Tocotronic - Aber Hier Leben, Nein Danke
 9. Human Alert - Ego Ego
 10. Vic Du Monte's Idiot Prayer - Jolene
 11. Daft Punk - The Brainwasher
 12. Corrosion Of Conformity - Stone Breaker
 13. Death From Above 1979 - Little Girl
 14. The Kills - Love Is A Deserter
 15. zZz - Ecstasy
 16. The Len Price 3 - Lai Ha Lam
 17. Sweatmaster - Maggots
 18. The Kills - The Good Ones
 19. Corrosion Of Conformity - In The Arms Of God
 20. De Jeugd Van Tegenwoordig - Watskeburt
Hier te downloaden als verzameling mp3's.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

3:07 p.m.

hmm, ik weet niet, ik heb het gebprobeerd corrosion of conformity, maar het boeide me niet echt. ik vond ze vroeger beter, geloof ik.

posted by Blogger bas on 3:07 p.m.
 11:03 p.m.

Kan natuurlijk altijd. Maar zelf duurde het even voor het kwartje viel, het is een beetje een subtiele plaat, er zitten veel dingetjes in verstopt.
En de productie is ook gericht op hard afspelen heb ik gemerkt.

posted by Blogger Martijn on 11:03 p.m.
 » Een reactie posten