<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Graveltennis

Wie zou dat bedacht hebben? Tennis op gras en hardcourt is al niet de meest flitsende kijksport, dus maken we het maar nog saaier door een stel bakstenen te vermalen tot een lekker schokabsorberend poeder. Briljant idee.

Laat ik er maar een lijstje aan vastplakken, dat scoort altijd goed:
  1. Autoracen
  2. Graveltennis
  3. Volleybal (gaat met stip naar 1 als ze met zo'n doekje het zweet van de grond gaan vegen)
  4. Schaatsen, 5.000 en 10.000 m
  5. Judo
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:14 p.m.

Haha. Schaatsen houd ik eigenlijk altijd wel vol. En tennis is saai per definitie. Zoals eigenlijk alle sporten met een net tussen de teams/spelers. Of alles met paarden. Of auto's.
Kun je eigenlijk vijf sporten opnoemen die *wel* leuk zijn?

posted by Anonymous Martijn Grooten on 10:14 p.m.
 10:37 p.m.

1. Wielrennen (alhoewel de meeste mensen dat weer saai vinden, maar om de een of andere reden boeit het me mateloos, zelfs de Noord-Franse etappes van de Tour)
2. Boksen (grof geweld, bloed, hersenschade, corruptie, wat wil je nog meer?)
3. Schaatsen, 500 en 1.000 m (wat dan die 5.000 en 10.000 m extra vervelend maakt)
4. Toernooivoetbal (competities en kwalificaties kunnen ze wat mij betreft afschaffen.)
5. Discuswerpen (omdat me dat onwijs cool lijkt om zelf te doen.)

posted by Blogger Martijn on 10:37 p.m.
 12:14 a.m.

1. Wielrenne
2. Voetbal
3. Schaatsen tot 1500
4. Zwemmen, ook niet al te lang
5. Squash, mooie kijksport, zouden ze toch eens vaker moeten uitzenden

posted by Anonymous Sjoerd on 12:14 a.m.
 12:17 a.m.

Ik ben trouwens van mening dat die paardenshit met stipn op 1 van not done moet staan, zoveel verschillende diciplines en allemaal shit. Het is ook natuurlijk nog het paard wat het werk doet.

Discuswerpen is natuurlijk ook naadje, die patjepejers, allemaal Hewitts in het kwadraat met hun naschreeuwen en gebalde vuisten.

posted by Anonymous sjoerd on 12:17 a.m.
 11:47 a.m.

judo is alleen leuk voor (ex)judoka's, want je kan als leek vrijwel geen techniek herkennen. op zich jammer, want het is een hoogst technische en ook mooie sport.

verder zouden ze alles met paarden met afschaffen, en het racen mogen we ook vergeten.

wel leuk:
1. engels voetbal
2. wielrennen
3. judo tot 90 kg
4. dameshockey
5. k1

posted by Blogger bas on 11:47 a.m.
 5:01 p.m.

Wielrennen is natuurlijk Koning en Keizer der sporten in een. Vergeleken daarmee is de rest gewoon een aardig spelltje ter pauzevermaak.
Ook wel leuk: toernooivoetbal (inderdaad, voor competities en dergelijke hebben we teletekst), schaatsen, biathlon, middellangeafstandlopen, tienkamp.

Wat is er bijzonder leuk aan dameshockey? En aan zwemmen?? Voor boksen ben ik geloof ik te poltiek correct opgevoed.

posted by Anonymous Martijn Grooten on 5:01 p.m.
 6:34 p.m.

Discuswerpen is natuurlijk ook naadje, die patjepejers, allemaal Hewitts in het kwadraat met hun naschreeuwen en gebalde vuisten.

Nee, dat zijn de Amerikanen en de onder de doping zittende Oost-European. Vaak ook van die vleesmassa's. De discuswerper uit de Duitse of Engelse school (alhoewel de laatste meer van het speerwerpen zijn) daarentegen is een topatleet en zal nooit bleren.

judo is alleen leuk voor (ex)judoka's, want je kan als leek vrijwel geen techniek herkennen.

Precies. Je ziet twee mensen aan elkaars pak sjorren, ze vallen om en dan is het ineens koka of yuko (die puntentelling is ook onbegrijpelijk.)

Wat is er bijzonder leuk aan dameshockey?

Waarschijnlijk de korte rokjes.

posted by Blogger Martijn on 6:34 p.m.
 8:14 p.m.

hmm. Ik ben gek op (gravel)tennis, hoewel dit jaar het toernooi wat tegenviel. Ik voel een grote jaloezie ten opzichte van die Nadal. Veel te jong en veel te goed.
Maar Graveltennis is lekker schaken.

Niet leuk:
*Turnen
*Schaatzzzzzzzzzzn

Naast tennis ook leuk:
*Toernooivoetbal
*Wielrennen (Giro, Tour, klassiekers gaan me steeds meer tegenstaan, kan volgend jaar weer meevallen, maar ok) WK's zijn normaal ook wel leuk trouwens)

posted by Blogger Ludo on 8:14 p.m.
 8:15 p.m.

Damestennis is OOK leuk, maar meer om dameshockey redenen. Niet de gangbare sexbommen zijn sexy, maar juist de b-categorie. ;)

posted by Blogger Ludo on 8:15 p.m.
 11:39 p.m.

Damestennis is OOK leuk, maar meer om dameshockey redenen.

Dat gekreun erbij trek ik niet. De mannen gaan het nou ook al doen.

posted by Blogger Martijn on 11:39 p.m.
 12:15 a.m.

Niet leuk:
*Turnen


Hear! Hear! Eigenlijk alle sporten waarbij je van een sporter kunt zeggen dat het "knap" is wat hij/zij doet.

Dameshockeysters hebben toch al jaren hormoondodende wielrenbroekjes onder de rokken aan?

Zo stom dat het ergens iets heeft: gewichtsheffen.

posted by Anonymous Martijn Grooten on 12:15 a.m.
 9:32 a.m.

Als ik turnen op tv zie word ik overvallen door een soort tristesse.. Lelijke lenige meisjes die 15 jaar getraind hebben en nu van de balk af kukelen en een trainer die ze na de lage score ze niet scoort maar ze ee woedende blik toewerpt.

En wat moet je na je turncarriere als je niks verdient hebt? Kapster worden? :(

posted by Blogger Ludo on 9:32 a.m.
 2:53 p.m.

Dameshockeysters hebben toch al jaren hormoondodende wielrenbroekjes onder de rokken aan?

dat mag misschien zo zijn, maar vergelijk het eens met damesvoetbal. verschrikkelijk onsexy, zo'n voetbaltenu om een getraind dameslijf. daarbij: [sexist]vrouwen kunnen niet voetballen[/sexist].

posted by Blogger bas on 2:53 p.m.
 5:09 p.m.

Turnen... op zich zijn die kunstjes nog wel leuk om naar te kijken zo lang er geen muziek onder zit. Feit is natuurlijk wel dat jurysporten zuigen, het is nooit zeker dat de winnaar echt de winnaar is.

Nog een absolute kijkdraak, kunstrijden *brrrrrrrrr*

posted by Anonymous Sjoerd on 5:09 p.m.
 7:44 p.m.

En wat moet je na je turncarriere als je niks verdient hebt?

Dat geldt natuurlijk voor de meeste sporten. Zeventien jaar steeplechasesubtopper zijn op een beursje van de overheid is ook niet bepaald een garantie voor een onbezorgde tijd als veertigplusser.

@Bas: is die 90kg-grens om ethische redenen? En k1 is in je eentje in een kano varen?

posted by Anonymous Martijn Grooten on 7:44 p.m.
 11:34 p.m.

ja, boven de 90 kg wordt het allemaal te intens en gaat gewicht een te grote rol spelen bij de balansverstoringen; zo'n gozer van 150 kg hoeft er maar in te gaan hangen en dan kun je helemaal niets meer. heeft met techniek weinig te maken. als je dan echter mark huizinga tot 90 kg bezig ziet dan is dat echt genieten voor me, want die man beheerst zijn technieken zo fenomenaal dat hij perfectie benadert.

k1 is de populaire vorm van freefight, en nederland heeft een stel wereldtoppers erbij. heftig hoor. maar alleen leuk als je enige affiniteit met vechtsport hebt.

posted by Blogger bas on 11:34 p.m.
 11:35 p.m.

ik bedoelde niet te intens, maar te statisch.

posted by Blogger bas on 11:35 p.m.
 9:40 a.m.

dat mag misschien zo zijn, maar vergelijk het eens met damesvoetbal

valt reuzemee ontdekte ik deze week op Eurosport. Het Finse team bestaat uit een mengeling van indiemeisjes en blonde meisjes met vlechtjes. :)
En het goede aan die wijdzittende voetbal shirts en lompe broekjes is wel.. is daar iets goeds aan? Nou ja, het lijkt me wel fijn als sportende vrouw dat terwijl je sport niet iedereen op je kont dan wel andere delen loopt te letten. (zie volleybal, atletiek, tennis)

posted by Blogger Ludo on 9:40 a.m.
 10:33 p.m.

Het verbaast me hogelijk dat nog niemand schaken heeft genoemd :-) Heus, een hele partij is helaas nooit op televisie en dat is een ware schande. Daar ligt een schat aan facial expressions voor close-ups, emo-tv ten top! Bovendien komt kijken naar een schaakwedstrijd het meeste in de buurt van zelf meedoen. De tijd die tussen zetten zit kun je gebruiken c.q. dwingt je mee te denken over de volgende mogelijke stap, onderwijl kijkend naar iemand die nadenkt. Dat is prachtig.

posted by Blogger Gerard on 10:33 p.m.
 11:01 p.m.

Schaken, dat kan ik niet. Ik denk er op de verkeerde manier voor of zo. Feit is dat de gemiddelde achtjarige mij zo van het bord veegt.

posted by Blogger Martijn on 11:01 p.m.
 12:39 a.m.

Hi. Nice Blog. Like soccer? Check this Dutch world championship Soccer Site In Dutch we say wk2006

posted by Anonymous wk2006 on 12:39 a.m.
 7:35 p.m.

Hi. Nice Blog. Like soccer? Check this Dutch world championship Soccer Site In Dutch we say wk 2006

posted by Anonymous wk2006 on 7:35 p.m.
 » Een reactie posten