<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Stok

Vanaf een heftig schommelend Dronken Schip werd mij een stok toegegooid. De kapitein bedankte nog voor het boek dat ik hem had doen toekomen en zette toen weer zigzaggend koers naar open zee.
De met alcohol-precisie geworpen stok haalde het laboratorium net niet, maar gelukkig had ik net een rattenbrein in een petrischaaltje geleerd een afstandsbestuurbaar bootje te bedienen. De stok legde ik opzij, voor even, tenminste dat dacht ik toen, want er waren ontdekkingen om gedaan te worden.
Net vond ik de stok weer. Of tenminste, datgene wat nog niet was verteerd door de ultra-agressieve schimmel uit een eerder experiment.

1. Wat is de totale grootte aan muziekbestanden op je computer?

5,31 Gigabytes

2. Wat is je laatst gekochte cd?


LCD Soundsystem
– LCD Soundsystem

Maar die is nog onderweg vanaf CD-Wow. De laatste die is aangekomen is

Pig Destroyer
- Terrifyer

3. Wat is letterlijk het laatst geluisterde nr voor je dit bericht las?

Quarashi - Weirdo

Quarashi was vorige week na Tool de favoriete band van mijn naburigste buur in Audioscrobbler, de 21e jarige Noor Kebabkongen. Het blijkt te gaan om een IJslandse variant op Beastie Boys en Urban Dance Squad. (Overigens doet het feit dat Kebabkongen veel naar Dave Matthews luistert me erg twijfelen aan het nut van dit soort aanbevelingen.)

4. Geef 4 nrs door die je heel vaak luistert of die veel voor je betekenen.

Chris Isaak - Blue Hotel
Sweatmaster - Wanna See It Done
Gluecifer - Shaking So Bad
The Birtday Party - She's Hit

Waarom ik juist deze nummers zo goed vind weet ik eigenlijk niet.

5. Aan welke 3 personen geef jij het stokje door en waarom?

Ik denk dat ik het niet doorgeef. Uit beleefheid heb ik dit aanbod nog wel aangenomen, maar eigenlijk vind ik het niet zo'n fantastisch iets om anderen mee lastig te vallen. Zeker niet mensen die ik niet of nauwelijks ken, want mijn hele hoekje van de blogosphere is al aan zet geweest.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

8:53 p.m.

Overgestapt naar CD Wow? Of is dat eenmalig?

Jij hebt ten minste een verre buurman. De mijne is alweer een tijd heel voorspelbaar Joris H.

posted by Blogger OMC on 8:53 p.m.
 1:14 p.m.

Het rijtje is momenteel Playcentric - CDWow - NLstore. De laatste heeft het meeste, maar is traag en duur. Playcentric en CDWow zijn goedkoper, maar hebben een beperkt aanbod.

posted by Blogger Martijn on 1:14 p.m.
 4:36 a.m.

Great work!
[url=http://qrlfvncf.com/hfzq/yiat.html]My homepage[/url] | [url=http://rwnpbkfm.com/ypwx/xkly.html]Cool site[/url]

posted by Anonymous Anoniem on 4:36 a.m.
 4:36 a.m.

Well done!
My homepage | Please visit

posted by Anonymous Anoniem on 4:36 a.m.
 4:36 a.m.

Good design!
http://qrlfvncf.com/hfzq/yiat.html | http://shawqxlk.com/xukl/djyv.html

posted by Anonymous Anoniem on 4:36 a.m.
 » Een reactie posten