<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Scheurt het voorhang van de wolken!

23.9.05
Eerder postte ik dit stukje jeugdsentiment al op het Subs-forum, maar hij is te mooi om daar te verpieteren. Op prot. chr. basisschool 'De Fontein' was dit een van mijn favoriete liederen. Geen idee natuurlijk wat "Scheurt het voorhang van de wolken" betekende, maar dat maakt het juist zo spannend.

Eens als de Bazuinen Klinken

Eens als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
Ja en Amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de Schriften zijn vervuld.

Roep de doden tot getuigen,
dat Gij van oudsher regeert;
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd.
Richt omhoog wat wist te buigen;
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.

Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur;
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken:
nieuw wordt alle creatuur.

Van die dag kan niemand weten,
maar het Woord drijft aan tot spoed.
Zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet?
Jezus Christus, gist’ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

De MP3-speler en het vrijvallend spaarloon

21.9.05
Nog steeds heb ik er geen. Maar dit is de nieuwe van Sony:

Die is wel heel erg mooi. Wordt wel verleidelijk om er een te kopen, vooral nu het spaarloon is vrijgevallen.
Maar... die sukkels van Sony hebben in de goedkope 6GB versie een harde schijf gestopt. Net nu Apple met de iPod Nano met een 4GB flashspeler komt. Dus geen bewegende delen en een veel lager batterij gebruik. Maar wel die lelijke vierkante iPod-vormgeving en geen hip OLED schermpje.
Nou zijn ze bij Sony niet gek en zullen ze binnenkort ook wel met een flashversie komen. Dus wacht ik nog even, vrijvallend spaarloon of geen vrijvallend spaarloon.

Koninklijke gebakken lucht

DEN HAAG De troonrede gisteren was voor ruim 7 miljoen volwassen Nederlanders niet of nauwelijks te begrijpen. Dat is 60 procent van alle Nederlanders boven de 18 jaar. Slechts 15 procent begreep zonder moeite wat de koningin voorlas.

Dat zegt BureauTaal, een adviesbureau voor gemeentes en ministeries op het gebied van taal. Het ontbrak in de rede aan tussenkopjes, zegt het bureau. Ook stonden er te lange woorden in.

De conclusie is dat de troonrede aardig in de pas loopt met de manier waarop de overheid communiceert, zegt het bureau. Over het algemeen begrijpt 60 procent van de Nederlanders daar niets van.

In hoeverre je dit soort onderzoek van een bureau dat zelf geld verdient met het redigeren van tekstjes van ambtenaren moet vertrouwen is nog maar de vraag.
Zelf houd ik het er toch op dat de mensen die het niet begrepen gewoon doorhadden dat er niets te begrijpen is aan zinnen uit de Troonrede als
"De kracht van Nederland ligt van oudsher in de manier waarop wij samen weten in te spelen op veranderende omstandigheden."

of
"Migratiestromen zijn al eeuwenlang mede bepalend voor onze bevolkingssamenstelling en cultuur."

of
"Om een tolerante samenleving te bevorderen zal de regering haar volle aandacht blijven geven aan sociale samenhang."

Er staat namelijk niks.

Mannen komen van de Aarde, vrouwen komen van de Aarde

19.9.05
"Bla bla bla, mannen zijn nou eenmaal heel anders dan vrouwen, bla bla bla..."
Dit is het soort psychobabble dat je veel op televisie en in tijdschriften leest.

Persoonlijk heb ik het altijd een hoop gelul gevonden. Mijn idee was altijd dat er wel een verschil was, maar dat dat dan twee normale verdelingen met een iets verschoven gemiddelde die grotendeels overlappen betrof (als je dit even niet kan visualiseren vooral doorlezen.) Het verschil opblazen is dan vooral handig om 1) seksistische praatjes van een pseudo-wetenschappelijk sausje te voorzien en 2) om relatie-adviseurs iets te vertellen te geven. En wat lees ik in The Times:
The new study found, however, that such differences were overstated. It looked at 120 traits including personality, communication skills, thinking power and leadership potential and found that while there were some differences, they were mostly so small as to be statistically irrelevant.

The American study found significant differences in only 22% of traits. These included sexual behaviour, where men were less willing to show commitment, and in aggression — men were more prone to anger. Men were also, the psychologists found, better at skills involving co-ordination such as throwing.

(Lees het hele artikel hier.)
Meteen het originele artikel opgezocht en wat voor voorbeeld grafiekje zie ik daar in:

Dit is het verschil tussen mannen en vrouwen in self-esteem. Dat van mij is na deze bevestiging van mijn gelijk meteen weer een stuk naar rechts op de curve geschoven. En het was natuurlijk al boven gemiddeld.

Het Bateman-effect

Het cliché van de keiharde, nihilistische zakenman zou - zo als wel vaker gaat met clichés - wel eens een kern van waarheid kunnen hebben:
A team of U.S. scientists has found the emotionally impaired are more willing to gamble for high stakes and that people with brain damage may make good financial decisions, the Times newspaper reported on Monday.

In a study of investors' behavior, 41 people with normal IQs were asked to play a simple investment game. Fifteen of the group had suffered lesions on the areas of the brain that affect emotions.

The result was those with brain damage outperformed those without.

Lees het hele artikel hier.

Shouf Shouf Habibi!

18.9.05
Lag voor vijf euro bij de FRS, dat is een half bioscoopkaartje. Wel een leuke film, maar je hebt wel in je achterhoofd dat ze ze in Groot-Britannië zo aan de lopende band maken en dan net iets scherper. Maar het begint er met films als Shouf Shouf en bijvoorbeeld Eddy Terstalls Rent-A-Friend en Simon op te lijken dat er eindelijk Nederlandse regisseurs en scriptschrijvers komen die beseffen dat komedie niet meteen van het allerplatste soort hoeft te zijn en drama ook niet persé de diepste krochten van de calvinistische 'ieder mens is zondig' volksaard hoeft te verkennen. Nou alleen nog leren dat ook bijrollen fatsoenlijk geschreven dienen te worden, want de veel te dik aangezette typetjes die rond de hoofdpersonen lekker gek lopen te doen leiden flink af. Ter vergelijking: Ae Fond Kiss is niet een van de sterkste films van genregrootmeester Ken Loach, maar zelfs daar is het kleinste rolletje tot in de details uitgewerkt en 100% geloofwaardig, met als hoogtepunt Gerard Kelly als vuurspugende priester die in zijn ene scene een performance neerzet die zich kan meten met Jack Nicholsons legendarische optreden in A Few Good Men.


Van alle voors en tegens over de multi-culti samenleving die in SSH de revue passeren vond ik Touriya Haoud toch wel de sterkste argument voor. Dat wilde ik illustreren en bij mijn zoektocht vond ik dat ze een heel fout en desondanks toch stijlvol spotje voor Campari heeft gedaan zoals ze die alleen in Italië zelf kunnen verzinnen.

Even hypen

17.9.05

Briljante plaat waarop het beste van de eind jaren zeventig/begin jaren tachtig pophardrockbands als ZZ Top, Cheap Trick, Van Halen en The Knack is samengebald tot een instant feest.
Klik op de hoes om de plaat te kunnen horen. Check vooral 'Drip Drip', 'Red Hex' en 'The Girl's Fantastic'.

Frits Abrahams vs. Leon Likud

12.9.05
Altijd heerlijk als de waarheid gezegd wordt. Daarom ctrl-c/ctrl-v ik de column van Frits Abrahams uit het NRC van vandaag hier integraal .
Perceptie

Moeten schrijvers zich in het publieke debat mengen? Het is een vraag die met enige regelmaat in datzelfde debat opduikt, vooral in Nederland, waar de meeste schrijvers op dit gebied niet overactief zijn. Mijn antwoord is zeer opportunisch: het hangt er helemaal vanaf wat ze te melden hebben.

Ter Braak en Du Perron tegen het fascisme? Prima.

Karel van het Reve tegen het communistische geloof? Heerlijk.

Harry Mulisch voor de Cubaanse revolutie? Liever niet.

Een actueler voorbeeld: Leon de Winter (over van alles)? Ach nee, laat maar.

Ik kom op De Winter omdat hij met zijn vrouw Jessica Durlacher wekelijks in de Volkskrant een rubriek mag vullen met zijn ervaringen als gastdocent in Californië. In de jongste aflevering valt De Winter, als neoconservatief een fervent Bush-aanhanger, Nederland en zijn media aan.

,,In Nederland'', schrijft De Winter, ,,lijkt er weinig twijfel te bestaan dat Bush de hoofdschuldige van de Katrinarampen is. Nederlanders reageren op de informatie die hen door Nederlandse correspondenten in Amerika wordt aangereikt en die is niet altijd - hoe zal ik het zeggen? - van enige persoonlijke perceptie gevrijwaard.''

Volgt een onsamenhangend betoog waarin Sean Penn (hoofdredacteur van een Nederlandse krant?) een politiek warhoofd wordt genoemd, waarin de anti-Bush-berichtgeving in de Californische kranten (volgeschreven door Nederlandse correspondenten?) wordt gehekeld en 'het progressieve bestuur' van de stad New Orleans de schuld voor de ramp volledig in de schoenen geschoven krijgt.

De vraag is of de constateringen van De Winter ,,van enige persoonlijke perceptie'' zijn gevrijwaard. Ik denk het niet, en ik vraag me trouwens af wat er tegen persoonlijke perceptie is, zolang je ontzag voor de feiten hebt. Zou De Winter soms zijn perceptie hebben thuisgelaten op het gebied van het Nederlandse multiculturalisme waarover hij de Amerikaanse studenten - Heer, erbarm u over hen - gaat onderrichten?

De Winter bedoelt dan ook iets anders, hij drukt zich alleen verkeerd uit - wat je een schrijver nog wel het meest euvel mag duiden. Hij bedoelt dat die correspondenten zich laten leiden door persoonlijke vooroordelen: ze waren altijd al tegen Bush en daarom is hij ook nu hun zondebok.

Zou het? Als dat waar is, hoe is het dan te verklaren dat zelfs nogal conservatieve mediabolwerken als CNN en Time zeer kritisch over de rol van Bush bij deze ramp berichten? En wat te denken van het Amerikaanse volk waarvan 52 procent, volgens een enquête van CNN, niet meer gelooft dat Bush nog enige binnenlandse crisis van betekenis kan oplossen? Geen zinnige Nederlandse correspondent wijst Bush als hoofdschuldige aan, de algemene 'perceptie', ook in Amerika, is dat er op alle niveaus is gefaald: lokaal, regionaal én federaal.

De Winter had zijn rubriek kennelijk al bij de Volkskrant ingeleverd toen bekend werd dat Bush directeur Michael Brown van het Federal Emergency Management Agency de facto had afgezet. ,,Brownie, you're doing a heck of a job'', had Bush enkele dagen eerder nog trots tegen hem gezegd. Dat was een al te persoonlijke perceptie van de president.

Corver had gelijk

10.9.05
In Sporenburg wordt de wedstrijd Duitsland - Frankrijk van het EK uitgebreid geanalyseerd. Nou heb ik dat fragment waarin Schumacher met Battiston botst meerdere keren bekeken en meer dan een ongelukkige botsing tussen een speler en een keeper die op hem afkomt zie ik er niet in. Schumacher is wel snel voor een keeper, wat de botsing zo hard maakt.

Ook meteen wat oude fragmenten van beroemde spelers bekeken. Wat gaat dat allemaal langzaam! Het lijkt wel of ze in slow-motion worden afgespeeld. Uitzonderingen zijn Johan Cruijff, die het van zijn handelingssnelheid moet hebben en Gerd Müller, die wel haast een soort telepathisch concact met de bal moet hebben gehad, want hij was minstens altijd een halve seconde eerder bij de plek waar de bal zou komen dan de anderen.

Life Imitates Art

Gareth van The Office zei toch altijd dat hij 'assistant manager' was in plaats van 'assistant to the manager'? Raad eens wat de Amerikaanse pers vond toen ze het CV van Michael Brown, de klungelende directeur van FEMA, gingen napluizen?
Before joining FEMA, his only previous stint in emergency management, according to his bio posted on FEMA's website, was "serving as an assistant city manager with emergency services oversight." The White House press release from 2001 stated that Brown worked for the city of Edmond, Okla., from 1975 to 1978 "overseeing the emergency services division." In fact, according to Claudia Deakins, head of public relations for the city of Edmond, Brown was an "assistant to the city manager" from 1977 to 1980, not a manager himself, and had no authority over other employees. "The assistant is more like an intern," she told TIME. "Department heads did not report to him." Brown did do a good job at his humble position, however, according to his boss. "Yes. Mike Brown worked for me. He was my administrative assistant. He was a student at Central State University," recalls former city manager Bill Dashner. "Mike used to handle a lot of details. Every now and again I'd ask him to write me a speech. He was very loyal. He was always on time. He always had on a suit and a starched white shirt."
(bron: Time)

Keine Wahl

8.9.05
Je zal maar Duitser zijn. Dan mag je binnenkort naar de stembus en heb je de keus uit:
  • Gerhard Schröder, een enge gladjakker die in zeven jaar werkelijk helemaal niks bereikt heeft.
  • Diens sidekick Joschka Fischer. Beide heren blinken alleen uit in het aan de haak slaan van jonge , knappe vrouwen (ook een gave, maar het heeft zo weinig invloed op de werkeloosheid en het begrotingstekort.)
  • Angela Merkel. Een christen-democrate, dus per definitie ideeënloos. En dan ook nog met Reagan als inspiratiebron.
  • Die nieuwe enge partij van oud-Stasi-informanten die DDR-retoriek mengt met een flinke dosis xenofobie.
  • De FDP, de minst zichtbare oppositiepartij ooit.
Ik zou het in ieder geval niet weten. In Duitsland hebben ze ook een stemwijzer, der Wahl-O-Mat. Op Duitslandweb hebben ze daar de Nederlandse vertaling van staan. Kwam uit dat ik op de Groenen zou hebben moeten stemmen. Terwijl ik nog wel voor het openhouden van de kerncentrales was.

Waar ik de komende drie avonden te vinden ben

1.9.05

Coole Auto

In navolging van Chez Lubacov nu ook hier een coole auto (zelfs een veel mooiere):

Alleen weet ik niet (meer) wat voor auto het is. Wie helpt me?
(De kleur is trouwens ook perfect, blauwgroenig zilver en zwart zouden de enige kleuren zijn waarin auto's verkocht mogen worden.)