<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

2005 - Cream of the Crop

Onlangs heb ik negentien nummers van de beste platen van 2005 op cd gebrand voor op het werk. Omdat RapidShare de bestandsgroottelimiet heeft verhoogd naar 100 MB, kan je hem nu ook downloaden. Wel doen, want dan weet je waarom je niet Sufjan of Arcade Fire moet aanschaffen, maar Black Belt en Vic Du Monte's Idiot Prayer.

Tracklisting met korte toelichting:
Death From Above 1979 - Romantic Rights (van You're A Woman, I'm A Machine)
Bas en drums, lust en agressie, moshen en dansen.

Digger And The Pussycats - Thanks A Lot (van Watch Yr Back)
Sneren zoals alleen Australiërs sneren kunnen. Al het cynisme van de wereld in anderhalf akkoord. (Thanks A Lot gaat over afrekeningen in het criminele circuit en is dus helemaal 2005.)

Taake - Hordaland Doedskvad Part VII (van ...Doedskvad)
Riffs. Riffs. Riffs. Riffs. En als je dan denkt dat het afgelopen is komt de beste riff van allemaal.

Diamond Nights - The Girl's Attractive (van Popsicle)
Bubblegumhardrock, het beste van Cheap Trick en Van Halen samen. Franz Ferdinand move over!

Witchcraft - Queen Of Bees (van Firewood)
Dit is niet retro. Dit is klassiek.

Maxïmo Park - Once, A Glimpse (van A Certain Trigger)
Progrock vermomt als hoekige punkfunk.

De Jeugd Van Tegenwoordig - Nog Lang Niet (van Parels Voor De Zwijnen)
Willie Wartaal is een baas. P. Fabergé is een baas. Vieze Fur is een baas. De Neger des Heils is een baas.

Black Belt - All To You (van First Blood)
Detroit ligt in Zweden.

The Kills - Love Is A Deserter (van No Wow)
Robotblues.

The Makers - She Walks In Color (van Everybody Rise!)
Zo heb ik me altijd voorgesteld dat het beste werk van David Bowie klinkt. Maar ik heb me dus nog steeds niet verdiept in Bowie.

Corrosion Of Conformity - Stonebreaker (van In The Arms Of God)
Stoner uit New Orleans, zompig als de moerassen en met een drummer die lijkt bezeten door een boze voodoogeest.

1349 - Nathicana (van Hellfire)
Beste aanval tot nu toe op Slayers Reign In Blood titel als meest agressieve plaat ooit.

LCD Soundsystem - Movement (van LCD Soundsystem)
It's a fat guy in a t-shirt doing all the singing over muziek met veel koebel.

Vic Du Monte's Idiot Prayer - Jolene (van Prey For The City)
"I'd walk a mile on broken glass, just to suck the cock that fucked her last. Jolene, I ain't lazy."

Sweatmaster - Good Looks, Big Deal (van Tom Tom Bullet)
Nog steeds beter dan The Hives.

Skambankt - Skambankt! (van Skambankt)
Noorse ultra-linkse agitproppunk. Niet nadenken, meemarcheren en meescanderen. Skambankt! (schijnt iets te betekenen als 'murw gebeukt'.)

Daft Punk - The Prime Time Of Your Life (van Human After All)
Inderdaad, menselijk. De eerste electronicaplaat ooit die die live in the garage vibe weet te vangen. Twee mannen die lol hebben met hun computers in plaats van eindeloos met sampletjes lopen te schuiven.

Audiotransparent - The Friday Of Our Lives (van Nevland)
Een Miles Davis trompet blaast 'The Last Post' voor het slackerdom. "Making no decisions has it outcome to" en "Thirty's just a number and death is just a word." Auw.

Tocotronic - Aber Hier Leben, Nein Danke (van Pure Vernunft Darf Niemals Siegen)
Als Queens of the Stone Age uit beschaafde Duitsers had bestaan, dan had het zo geklonken.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

4:30 p.m.

"De eerste electronicaplaat ooit die die live in the garage vibe weet te vangen."

Ha! Zo had ik het nog niet gezien.

posted by Blogger OMC on 4:30 p.m.
 4:15 p.m.

Je schrijfstijl is iig leuker dan je muzieksmaak :-%

posted by Anonymous Frank on 4:15 p.m.
 » Een reactie posten