<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Korte Broek met Laarzen

Simpele moderegel: een korte broek draag je als je gaat sporten. Anders nooit.

Nooit.

Als man niet, als vrouw al helemaal niet. Zeker niet in combinatie met laarzen. Geen gezicht. Nee, ook niet bij jou. Kijk maar: zij is knapper dan jij (ze verdient haar geld met knap zijn) en er is een heel team visagisten en photoshoppers overheen gegaan en het resultaat is nog twijfelachtig:

(via)
Let wel: dit is het meest gunstige geval. Meestal is het resultaat meer als bij dit voormalige supermodel:

(via)
Nou kan het zijn dat mevrouw Banks haast had en nog snel even is gaan shoppen op Rodeo Drive. Daar was ik laatst en het was erg moeilijk die lelijke korte broeken te vermijden. De meeste winkels hadden ze dan ook nog in zilver- of goudlamé. Meestal voor een dollar of 300.
Maar de gemiddelde Nederlander (vrouw of man) heeft een hele selectie aan normale broeken.

Als je er dan toch heel erg aan gehecht bent, trek er dan tenminste een boerka overheen als je de straat op gaat.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

6:00 p.m.

ouderwetsche visie.

posted by Anonymous Frank on 6:00 p.m.
 8:40 p.m.

Inderdaad, geen gezicht zo'n 'fashion' korte broek, zlefs als je graatmager bent...

MAAR, vertel: hoe was de US of A en dan met name het gekke California?

posted by Blogger Mettine on 8:40 p.m.
 10:27 a.m.

de laarsjesterreur, vre-se-lijk. en met korte broek, of kniebroek, fataal inderdaad. en daar is niks ouderwetsch aan. ook de manie om broeken of rokjes te dragen die halverweg de kont hangen. dat brengt verschillende misdaden tegen de menselijkheid met zich mee: 1. men ziet de slip of string boven de broek- of rokrand uitpiepen, met een whale-tail tot gevolg, of een plumber's crack, beide spuuglelijk, en 2. als de juf in kwestie ook nog meent een top te moeten dragen, komt er (in het geval van de weldoorvoede nederlandsche dames) een gigantisch stuk vormeloos vrees vrij dat veel wegheeft van een soort zadel. ik zag er afgelopen zaterdag een op cs, en die had er dan ook nog witte laarsjes bij aan. en dan met zo'n vuilkijkende, aalgladde sportschooljohnny erbij. "zo donatella, heb je nou je zin?" dacht ik nog. brrr.

posted by Blogger Eria on 10:27 a.m.
 11:12 a.m.

sorry hoor
maar die bovenste mevrouw ziet er toch ge-wel-dig uit?

en die stalpoten van banks zijn vast gefotosjopt

posted by Anonymous clismo on 11:12 a.m.
 4:45 p.m.

een gigantisch stuk vormeloos vrees vrij dat veel wegheeft van een soort zadel.

Een 'muffin top' heet dat.

sorry hoor
maar die bovenste mevrouw ziet er toch ge-wel-dig uit?


Moet je nagaan hoe ze eruit ziet zonder cowboylaarzen.

posted by Blogger Martijn on 4:45 p.m.
 3:21 p.m.

maar een muffin top is toch dat er zo van dat lillende vlees boven de broekrand uitpuilt. ik bedoel dat niet per se. hoewel dat natuurlijk ook een aanslag op de geestelijke gezondheid is. ik bedoel in dit geval een niet uitpuilende maar desalniettemin behoorlijke lap vlees.

en die laarsjes, met warm weer, je moet er toch niet aan denken wat voor luchten er vrijkomen als die eenmaal uit gaan. wat een afknapper.

posted by Blogger Eria on 3:21 p.m.
 » Een reactie posten