<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

MP3-Ellende

We hebben momenteel twee stagiaires op het werk. Vorige week begonnen. Ik begeleid C., collega M. begeleidt G. Behalve op vrijdag, want dan is M. vrij en draai ik dubbele dienst.

Die stagiaires willen vroeg beginnen. Ik niet. Meestal begin ik zo rond 9:30 - 10:00, maar dat mag ik van de stagiaires niet aandoen van mijn baas. 9:00 dus. Hele week gered, maar vrijdag toch iets verslapt en laat. 9:20 kom ik binnenstormen, doe mijn jas uit, gooi mijn mp3-speler op het bureau en ga C. en G. eens flink laten werken.

Zo rond 14:00 eindelijk terug op de kamer, geen mp3-speler meer. Kut. De proeven waren nog mislukt ook.

Zoals wel meer mensen kan ik niet meer leven zonder zo'n ding, dus meteen een nieuwe besteld. Ik had de Sony NW-A3000. Erg mooi, maar vrij prijzig en met irritant trage menu's en software. Dus besloot ik nu te gaan voor de Creative Zen Vision:M. Vrij lelijk, maar 10 GB meer voor minder geld en met een goede reputatie voor gebruiksvriendelijkheid.

Vertrouw nooit op reputaties.

Volgende dag werd het ding keurig bezorgd rond, net zoals MP3Shop beloofde. Waarvoor hulde. Meteen opladen en installeren. Niet dus. Fout bij het installeren van de drivers. Heel obscuur. Maar dat gaat wel lukken.

Heel veel uren later.

Het probleem bleek te zitten in verouderde drivers voor de USB-kaart en/of -poort. Kom er maar eens op. Probeer maar eens USB-poort drivers te vinden voor jouw chipset. Kortom: doffe ellende, maar om 6:00 's ochtends deed de Creative Zen Vision:M het dan eindelijk.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

12:35 p.m.

Maar je oude mp3 speler was dus van je bureau gejat?

posted by Anonymous Sjoerd on 12:35 p.m.
 4:22 a.m.

dude, waarom koop je dan ook geen i-pod? ;-)

posted by Blogger Fart on 4:22 a.m.
 » Een reactie posten