<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Last.FM Mainstream-O-Meter

31.5.07
Eindelijk kan je testen hoe l33t je muzieksmaak wel niet is. Of, in mijn geval, aantonen dat je helemaal niet alleen maar naar obscure teringherrie uit.

Nu is er namelijk de Last.FM Mainstream-O-Meter.

Zoals je kan zien zit ik maar iets links van het midden qua obscuriteit met mijn score van 16,49%. Ik wil dan ook nooit meer klachten horen over huidige favorieten als Trelldom en Earth.

3x Briljant uit België

24.5.07
Jacques Brel - Amsterdam


Front 242 - HeadhunterArno - Chic et Pas Cher

Got My Soul Back

19.5.07
Een compilatie maar weer eens. Deze heet Got My Soul Back en de bedoeling was er vooral wat meer slepende nummers in te zetten. Maar thematiek is nooit mijn sterkste punt. In ieder geval:

GOT MY SOUL BACK

 1. Kampfar - Lyktemenn (Merkwaardig vrolijke, bijna huppelende black metal.)
 2. Mark Lanegan Band - Can't Come Down (Lachebekje Lanegan in zijn zoveelste bad trip. Maar stoppen, ho maar. Gelukkig voor ons.)
 3. The Black Angels - Manipulation (De Terugkeer van de Hippe Vogels en Hun Sitars.)
 4. Woven Hand - Winter Shaker (Jezus in je hart voorkomt blijkbaar geen zwart gat in je kop.)
 5. Trelldom - Til Et Annet... (Maar ook satanisten als Gaahl hebben het soms zwaar.)
 6. Grinderman - Electric Alice (Waarom vind ik dit een fantastisch romantisch zwijmelnummer?)
 7. Archie Bronson Outfit - Dart for My Sweetheart (Dreinerig is soms zo fijn.)
 8. Baby Woodrose - Lights Are Changing (Jengelig is soms zo fijn.)
 9. Demon's Claws - Hunting On The 49 (Zo klonk Johnny Cash na tien valiums.)
 10. Dr. Dog - Ain't It Strange (Precies op de grens tussen te lamlendig en te gelikt.)
 11. Dollhouse - With My Heart And Soul (Opzwepende traagheid.)
 12. Fireballs Of Freedom - Got My Soul Back (Desondanks klinken ze niet echt blij.)
 13. Check 1-2 - Don't Say Goodbye (Authentieke Amsterdamse smartlap laat het orgeltje het hardst huilen.)
 14. Barbatos - Midway (Gitaarsolo's spelen op de wc.)
 15. Marduk - Womb Of Perishableness (Alleen al om het geluid van de basgitaar in de breaks.)

Chinese Sweatshop Schoenendozenhumor

18.5.07

Jerry Falwell, Groot-Kruisvaarder van Jesusland (1933 - 2007)

16.5.07


(met dank aan eMphase op Sargasso voor de link.)

Slate heeft een mooie best of.

Eurovisievisie

15.5.07


Veel gedoe over het Eurovisie Songfestival. Nederland zou zijn genaaid door de Oostblokmaffia. David Rietveld heeft al het een en ander geanalyseerd. Nu als mosterd na de maaltijd nog een bijdrage van mij aan de discussie.

Als het gemiddelde nu onterecht omhoog wordt getrokken door stemmen van vriendjes, dan moet het verschil tussen het gemiddelde en de mediaan groot en positief zijn. Bijvoorbeeld: 20 landen geven 2 punten, 5 geven er 12. Geeft gemiddeld (20x2+5x12)/25 = 4 punten, met dus een mediaan van 2 en een verschil van +2. Als er in een aantal landen haters zit, die bijvoorbeeld niet van donkere mensen houden, dan is het verschil groot en negatief.

Met Davids data heb ik dat eens gecheckt. Wat blijkt: Armenië en Turkije blijken het meeste baat te hebben bij nepotisme. Armenië scoort gemiddeld een 3,3 terwijl de mediaan voor het land 0 is. Minstens de helft Europa zag dus helemaal niets in de bijdrage van Hayko! (Volkomen terecht overigens.) Turkije en Bosnië zijn de andere uitschieters. Niet toevallig alle drie landen met een grote expatgemeenschap in... West-Europa. Nederland gaf 12 punten aan Turkije, 10 aan Armenië en 7 aan Bosnië.

Turkije is daarmee het enige land in de top 5 dat voordeel lijkt te hebben getrokken uit nepotisme. Oekraïne heeft ook een positief verschil, maar dat is slechts 0,6 (een verschil van 0,5 heb je al snel omdat de mediaan altijd een geheel getal is.) Winnaar Servië, Rusland en vooral Bulgarije scoren gemiddeld zelfs lager dan de mediaan (bij Bulgarije had ik de indruk dat er een anti-trommelsentiment bestaat.)

Verder is duidelijk dat echt iedereen Ierland volkomen kut vond.

The Sharpton/ Hitchens Smackdown

De argumenten ken je, maar de strijd "wie heeft het coolste accent?" blijft onbeslist.

Voetballen met Louis

7.5.07
"Louis van Gaal heeft het zelf voetballen een jaar of vijftien geleden afgezworen. Twaalf jaar geleden kwam de oud-prof van Ajax, FC Antwerp, Telstar, Sparta en AZ nog één keer in actie tijdens een wedstrijd tussen ouders en trainers op Voorland, het jeugdcomplex van Ajax. Direct kreeg de huidige trainer van AZ de bevestiging dat hij er goed aan had gedaan zelf niet meer te spelen. "Ik heb me alleen maar lopen irriteren (sic)," zegt Van Gaal op het terras van de Amsterdamse golfclub Amstelborgh. "Al die gasten op leeftijd dachten dat ze nog van alles met een bal konden. Ze moesten dat zo nodig laten zien, maar als ze balverlies leden deden ze niets. Dus moest ik steeds maar rennen om fouten van anderen te herstellen. Want ik ben een winnaar. Ook zo'n wedstrijd wil ik winnen.""

Mooi interview in het NRC van zaterdag met Van Gaal. Je ziet het voor je: eenentwintig bierbuikende mannen van middelbare leeftijd die een beetje lol aan het trappen zijn en de bink uithangen en Louis van Gaal die daar schuimbekkende en met stoom uit zijn oren tussendoor rent, zijn medespelers attenderend op het belang van goed positiespel en mééverdedigen.
Ook een mooi moment om deze klassieker weer eens uit YouTube te trekken:

Historisch Moment in Noord-Ierland

Onder de weinig schokkende kop "Paisley dreigt met boycot" in De Volkskrant (de bijnaam van de man is niet voor niets 'Dr. No') blijkt een Historisch Moment te schuilen:
"Paisley en McGuinness onderhandelden vorige week met Brown over een financiële overgangsregeling. Vooral het terugdringen van de vennootschapsbelasting naar hetzelfde niveau als in de republiek Ierland (12,5 procent) noemen zij cruciaal."

Dat Paisley en McGuinness (zou de IRA om Paisley te pesten de persoon met de meest cliché Ierse naam als vice-premier hebben voorgesteld?) het ergens over eens zijn mag al een wonder heten, maar als je er over nadenkt is er nog iets veel bijzonderders aan de hand: Paisley wil dat ze in Noord-Ierland iets net zo doen als in de Goddeloze Republiek der Paapse Slaven van de Kerk van Rome.