<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Garth Marengi's Darkplace

27.2.07
Op een mailinglijst waar ik op zette postte iemand dit:
When a friend introduced me to it I was put off by what I perceived as its '80s-ness and sci-fi angle, but it's really one of the best takes on film and television that I've seen. Not to sound like Very Short List, but what makes this 6-ep British television series worth a look is not its spoofs of any number of genres -- sci-fi, medical drama, horror, the '80s -- but the fact that more often than not it rises above spoofs and achieves excellent satire. There's the criticism of each genres, of the ostensibly inherent chauvinism of the genres, and well laughs -- lots of 'em. At the risk of hyperbole, these bloke are the heir apparents (as in, Footlights care of Cambridge) to Monty Python. Bang-on.

De link naar de eerste aflevering op YouTube zat erbij. Ik moet zeggen: geen woord gelogen! Briljante satire van de slechte jaren 80 tv waarmee ik ben opgegroeid (en die ik als kind fantastisch vond.) Vreemd dat het in Nederland door niemand is opgepikt.

Nog een bonus: zoals alle sterren in jaren tachtig series zijn ook die van Garth Marenghi's Darkplace een muziekcarrière begonnen. Het fantastische resultaat het 'One Track Lover':

Black - Wonderful Life: Sophisti-Pop Classic

24.2.07
Stylus heeft een stuk over sophisti-pop, die (meestal) verschrikkelijke jazzy popmuziek uit de tweede helft van de jaren tachtig waar je als je American Psycho hebt gelezen al helemaal niet meer naar kan luisteren zonder beelden van in stukken gesneden vrouwen in koude designerinterieurs.

Er zijn wat spaarzame goede nummers; Stylus noemt terecht Sade's 'Smooth Operator'. Maar ze vergeten het enige nummer dat daarmee kan wedijveren om de sophisti-pop kroon. Gelukkig is YouTube er nog:

MP3-Ellende

11.2.07
We hebben momenteel twee stagiaires op het werk. Vorige week begonnen. Ik begeleid C., collega M. begeleidt G. Behalve op vrijdag, want dan is M. vrij en draai ik dubbele dienst.

Die stagiaires willen vroeg beginnen. Ik niet. Meestal begin ik zo rond 9:30 - 10:00, maar dat mag ik van de stagiaires niet aandoen van mijn baas. 9:00 dus. Hele week gered, maar vrijdag toch iets verslapt en laat. 9:20 kom ik binnenstormen, doe mijn jas uit, gooi mijn mp3-speler op het bureau en ga C. en G. eens flink laten werken.

Zo rond 14:00 eindelijk terug op de kamer, geen mp3-speler meer. Kut. De proeven waren nog mislukt ook.

Zoals wel meer mensen kan ik niet meer leven zonder zo'n ding, dus meteen een nieuwe besteld. Ik had de Sony NW-A3000. Erg mooi, maar vrij prijzig en met irritant trage menu's en software. Dus besloot ik nu te gaan voor de Creative Zen Vision:M. Vrij lelijk, maar 10 GB meer voor minder geld en met een goede reputatie voor gebruiksvriendelijkheid.

Vertrouw nooit op reputaties.

Volgende dag werd het ding keurig bezorgd rond, net zoals MP3Shop beloofde. Waarvoor hulde. Meteen opladen en installeren. Niet dus. Fout bij het installeren van de drivers. Heel obscuur. Maar dat gaat wel lukken.

Heel veel uren later.

Het probleem bleek te zitten in verouderde drivers voor de USB-kaart en/of -poort. Kom er maar eens op. Probeer maar eens USB-poort drivers te vinden voor jouw chipset. Kortom: doffe ellende, maar om 6:00 's ochtends deed de Creative Zen Vision:M het dan eindelijk.

Enge Reclame II

8.2.07
En wat de fok is dit dan:

Als je de geboorte van je kind aanmeldt bij NRC krijg je bovenstaande romper. Even inzoomen op de tekst:

Waar slaat dat op? Wie gaat zijn pasgeboren baby nu gebruiken als proxy (wat is daar het Nederlandse woord eigenlijk voor?) om zijn eigen superioriteit rond te bazuinen? Wil ik nog wel lid zijn van een dagblad waarvan de lezers prat gaan om hun intelligentie, maar die wel hun pasgeborenen hun bananenprakje laten kwijlen over dit soort slogans? Hoe verhoudt dit zich tot t-shirts met ironische opdrukken als 'horny bitch'?

Is het gezien de gemiddelde leeftijd van de NRC-lezer niet handiger op ze te maken met de opdruk "Mijn oma is nog niet dement" en "Mijn opa weet de exacte koers van de aandelen die ik erf"?

Enge ReclameGadverdamme, wat een enge man! Een gristelijke sportschoolfanaat aan de speed. En hij heeft zijn vriendin duidelijk gedrogeerd, zodat hij al het geld kan inpikken. Of zo.

Sowieso heeft de OHRA weinig verstand van reclame. Ik heb er mijn spaarloonregeling lopen en daarom blijven ze me maar ellende opsturen. Vooral een autoverzekering willen ze me heel graag verkopen. Ik heb geen rijbewijs...

Oscar haat Ennio

6.2.07
Sources tell me that Dion has been booked to perform at this year's Academy Awards. The Canadian crooner will sing during a tribute to legendary composer Ennio Morricone, who will be receiving an honorary Oscar at the Feb. 25 ceremony.

I'm told lyrics have been written for Morricone's score for Once Upon a Time in America just for Dion. "The lyrics have never been heard before," one source says.

Commentaar Overbodig

5.2.07