<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Lowlands

Het verbaasde me hogelijk dat Lowlands zo snel was uitverkocht dit jaar, want het programma scheen me nou niet bepaald sterk. Ik heb nog even geturfd wat ik zou hebben willen zien (cursief heb ik al eens eerder gezien):

 1. Aux Raus
 2. The Answer
 3. Battles
 4. Dave Clarke
 5. Dizzee Rascal
 6. Eagles of Death Metal
 7. Goose
 8. Laurent Garnier
 9. Justice
 10. Kings of Leon
 11. Kubus & Bang Bang
 12. LCD Soundsystem
 13. M.I.A.
 14. Motörhead
 15. Nine Inch Nails
 16. Tool
 17. Turbonegro

Aan de magere kant voor drie dagen en dan heb ik nog Tool en Turbonegro, waar ik de laatste keer dat ik ze zag nogal op uitgekeken was, erbij gedaan. Van mijn recente favoriete acts stonden alleen Dizzee Rascal en Justice er.

Maar geen Chromeo, geen Kiss the Anus of a Black Cat, geen Islaja, geen Earthless, geen Lightning Dust, geen Check 1-2, geen Mark & the Spies, geen Paradise Lost, geen Nicole Willis & the Soul Investigators, geen Mark Sultan, geen Melechesh, geen Young Gods...

Typerend genoeg waren de recensies goed, het NRC kopt zelfs: "Op Lowlands staat de alternatieve muziek er goed voor." Dat de alternatieve muziek er goed voor staat ben ik met ze eens. Het verschijnt ongeveer sneller dan ik het kan luisteren. Maar het vreemde is juist dat ik er zo weinig van terug zie op Lowlands.

Gelukkig speelt Chromeo aanstaande woensdag wel in Rotown en Dirty Sweet de week erop in Paradiso.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:27 p.m.

Ach, iedereen blij? Jij omdat je er niet bij was en de mensen die er wel waren ook! ;-)

posted by Anonymous Arnoud B. on 11:27 p.m.
 9:46 p.m.

Toch zie ik het liever andersom. Als ze nou gewoon QotSA, White Stripes, Grinderman en Heavy Trash hadden geboekt, dan was dat net zo commercieel en artistiek verantwoord en had ik juichend vooraan, terwijl de Killers, Kaiser Chiefs, Editors en Interpol-fans thuis hadden zitten mokken.

posted by Blogger Martijn on 9:46 p.m.
 11:40 a.m.

lowlands is de suikerpot voor semi-alternatief nederland en aangezien daar tegenwoordig iedereen - media, liefhebber, polderkabouter - toe behoort, is iedereen enthousiast. de zoveelste reden om toch maar terug te keren naar duitsland. mijn lijstje is al verdomde lang.

FOM = theo

posted by Blogger FOM on 11:40 a.m.
 » Een reactie posten