<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Meer Recente Aanwinsten/Ontdekkingen

Mark & The Spies - Mark & The Spies
Het is niet zo heel bekend, maar er zijn heel veel beatbandjes die proberen de erfenis van The Beatles et al. in leven te houden. Dat speelt zich af in een eigen wereldje met eigen labels en festivals, waar je als buitenstaander niet veel van merkt.

Vaak is dat terecht, want een behoorlijk deel van de scene bestaat uit irritante freaks die je kent uit de film als Ghost World, voor wie het hebben van de juiste vintage versterkers belangrijker is dan het maken van goede muziek.

Maar er zijn ook vanzelfsprekend ook goede beatbands. Houdt bijvoorbeeld The Cheaters uit Oslo in de gaten. Ze stalen mijn hart vorig jaar op het Rotterdam Rumble festival, niet alleen met hun fantastische set, maar ook omdat ze t-shirts verkochten waarop het Beatles-logo was doorgekrast, met The Cheaters ernaast.

In Nederland is zelfs sprake van een heuse beatrenaissance. Je hebt Check 1-2 uit Amsterdam, The Madd uit Rotterdam en daar kan je nu Mark & The Spies uit Veendaal bijzetten. Sprankelend zomerse beat zoals beat bedoeld is.

Download 'Wait Forever' en 'Everything I Need'.

Sodom - Persecution Mania
Een ander oud genre dat in de lift zit, is thrash metal. Het leuke van zo'n opleving is dat je ook de klassiekers van toen die je nog niet kent maar eens gaat checken en zo nog geweldige ontdekkingen doet. Mijn grootste tot nu toe is Persecution Mania van Sodom. Lekker punkig drumwerk, vette Motörhead-baslijnen, volkomen losgeslagen gitaarsolo's en een vet Duits accent. Wat wil je nog meer?

Download 'Sodomy and Lust'.

Shitdisco - Kingdom of Fear
Dit was het NME snoepje van de week een paar maanden geleden. Vanzelfsprekend is Shitdisco nu bijna vergeten. Normaal laat ik dat allemaal aan me voorbijgaan, de Engelse scene heeft de slechtste signaal/ruis-verhouding in de hele popwereld.

Maar Shitdisco blijkt veel leuker dan de rest van de nu rave meuk, omdat ze nauwelijks kunnen spelen en al helemaal niet weten hoe je een catchy popliedje schrijft. Als gevolg daarvan komt Kingdom of Fear dichter in de buurt van het '82 postpunkkraakhonkgevoel dan de veel te gelikte rest. Die rommelende ritmes en geschreeuwde slogans hoor ik als garagerockfan veel liever dan mooie refreintjes. Tophit 'I Know Kung Fu' doet met zelfs denken aan een van mijn favoriete nummers van The Birthday Party, 'Zoo Music Girl'.

Check 'I Know Kung Fu' op Shitdisco's MySpace.

Kiss The Anus Of A Black Cat - An Interlude to the Outermost
Ook al zo'n ongelukkige bandnaam. Het is nog Vlaams ook, dus je denkt al snel te maken te hebben met een apocriefe act van Herman Brusselmans of Kamagurka. Maar Kiss The Anus Of A Black Cat bestaat dus wel degelijk en klinkt als Current 93 zonder het overgeacteerde amateurtoneel. Of als Kampfar op de akoestische tour. Of als The Waterboys met een zware depressie. Het is donkere, maar desondanks wel erg opzwepende folkrock met intense zang die je meesleept naar het heidens verleden.

Download 'The Cranes Are Scared of Sunwords'.

Danger Men - Anger Me
Als je ook vindt dat Mauro Pawlowski piekte met Boogie-Children-R-Us (dEUS is toch een beetje een saaie band), check dan vooral Danger Men, een project van twee ex-Cords leden. Surrealistische rock in optima forma. Te moeilijk dus ook voor het huidige Nederlandse popklimaat.

Mijn recensie van Anger Me op KindaMuzik.
Check vier nummers van Anger Me op Danger Mens MySpace.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten