<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Mythisch Wielrennen

Wielrennen is als boksen: het zijn sporten die te ver gaan en daarom uitnodigen tot vals spelen. Dat doet er niet aan af. In tegendeel: de roddels, de trucs en het gekonkel vormen een essentieel onderdeel. Mike Tyson en Marco Pantani zijn even tragisch in hun waanzin als Ajax, terwijl de voetbalclub die naar de Griekse held genoemd is momenteel slechts een dorre term als 'mismanagement' oproept.

Zonder dopingschandalen zou wielrennen net zo een status hebben als de marathon: een tijdverdrijf voor een stel gezondheidsfreaks waarvan niemand de vorige wereld- of olympisch kampioen kan noemen.

Vanaf begin jaren negentig liep het wel de spuigaten uit, met de dood van Pantani en Jimenez als dieptepunten. Het is dus goed dat de bezem er doorheen gaat. Maar helemaal schoon, dat tast het mysterie aan.

Dat gaat gelukkig ook niet lukken, zo verweven is het wielrennen met de cultuur van landen als Belgiƫ, Italiƫ en Frankrijk. In Scandinaviƫ en Duitsland zijn ze gewend de dingen anders de doen en daar proberen ze nu te forceren dat iedereen het op hun even integere als saaie manier doet. Maar ja, je kan ook wel willen om op de 12 de Aubisque op te rijden. Dat lukt je zelfs met het hematocriet van Riis in zijn hoogtijdagen niet, dat gaat tegen natuurwetten in.

Dus zenden uit frustratie de Duitsers de Tour nu niet meer uit en mag van de Denen Rasmussen niet naar het WK. Dat laatste is dan een geluk bij een ongelijk: hoe minder we van die anorexische Deense saaimans zien, hoe beter.

Ik blijf kijken, hopend op stunts van mijn favoriet, de Kazachstaanse oermens Vinokoerov en ook wel uitkijkend naar een paar sappige schandaaltjes. Die Soler bijvoorbeeld, die vertrouw ik voor geen meter. Daar zou ik de hotelkamer wel eens flink van uitgeplozen willen zien.

(Is dit overigens geen mooi moment om Mart Smeets snel te neutraliseren tot Duits staatsburger? Zij zien hem niet, want ze doen niet aan de Tour en wij zijn ook van hem af. We hebben wel permanente bewaking nodig voor Annie Friesinger, maar die moet dan maar beseffen dat het een klein offer is voor de gehele mensheid.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:39 p.m.

Soler, die doet nog geen vlieg kwaad volgens mij.

Verder een juiste analyse.

Al hoop ik toch dat Rasmussen wint, voor Contador het 5 keer aan een stuk gaat doen. Tenzij dokter Fuentes 'm nekt.

posted by Blogger Ludo on 9:39 p.m.
 8:57 p.m.

Nou, goeie stunt ... oermens, oerstom :(

posted by Blogger Hiram on 8:57 p.m.
 9:14 p.m.

Ik hoop iedere keer weer dat Smeets op doping betrapt wordt, helaas telt het nuttigen van te veel wijntjes niet als zodanig in de mediawereld.

posted by Anonymous Sjoerd on 9:14 p.m.
 9:36 p.m.

Als je het zo bont maakt als Jean Nelissen wel. Heb je al gemerkt hoe ze hem alleen nog van heel ver af filmen?

Dat Vino aan de spullen zat, was al jaren een publiek geheim, immers een trouwe patient van dottore Ferrari. Maar die heeft hem vast niet aangeraden dit te doen, want zijn devies is "als je het niet kan detecteren is het geen doping."

posted by Blogger Martijn on 9:36 p.m.
 10:39 p.m.

mart smeets is geniaal en hilarisch, met zijn pedante alwetende houding, zijn geflirt met iedere redelijk uitziende vrouw, en egocentrische programma's als de avondetappe. hebben we het nog niet gehad over gevleugelde uitspraken die inmiddels gemeengoed zijn goed geworden als "de tour wacht op niemand". Maarten Ducrot gaat hem wat het alatste betreft erg goed achterna trouwens.

en tja, die ouwe taaie vino. hoe dom, hoe dom. belachelijk dat de media dit weer aangrijpt om hoog van de toren te blazen; doping is zoals jij al aangeeft van alle jaren. nu doet iedereen alsof ze boter op hun hoofd hebben.

posted by Blogger bas on 10:39 p.m.
 » Een reactie posten