<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Het Mythomane Getetter van Leon Likud

Eigenlijk wist ik wel dat ik het niet moest doen, maar ik dacht: "Die Luyendijk, die heeft verstand van zaken, die maakt wel even gehakt van die onzin van Leon Likud." Maar nee hoor. Luyendijk blijkt andermaal te soft en te verlegen om een goede interviewer te zijn. Maar bovenal is de plaat voor de kop van Leon Likud zo dik, dat Socrates zelf er niet door heen zou kunnen prikken.

Het mythomane getetter werd me definitief te veel toen Leon met wijdse armgebaren vertelde hoe hij in San Francisco een openbaring kreeg over Amerika als 'kracht van het goede' tijdens een show van de stuntvliegers van de marine. Hij barstte in huilen uit bij het aanschouwen van het gebruik van zoveel macht ter vermaak van niet alleen rechtste oorlogshitsers als hijzelf, maar ook van vredelievende homostellen.

Ik barstte in huilen uit bij het horen van zulke flagrante onzin. Gelukkig schakelde ik wat later in, anders had ik blijkbaar ook nog Leons lofzang op Bløf moeten aanhoren.

De filmrecensies van Gawie Keyser lijken me nu ineens toonbeelden van redelijk en strak redeneren.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:51 a.m.

hahaha...echt waar?

Ik had het na 2 minuten alweer gezien (al ging Luyendijk er toen nog flink tegen in). Anders ging ik weer te lang mijn hoofd breken over de vraag waarom die gast iemand is.

posted by Blogger OMC on 10:51 a.m.
 11:19 a.m.

tis erg makkelijk fitten op Leon, maar luister eens naar de kern van zijn betoog.

posted by Anonymous Frank on 11:19 a.m.
 3:52 p.m.

Met paranoide concentratiekampfetisjisten is het inderdaad makkelijk scoren. Komt hij nog eigenlijk wel eens terug op hoe goed het gaat in Irak?

posted by Blogger OMC on 3:52 p.m.
 1:07 p.m.

Of heeft de kern van zijn betoog hier wat mee te maken?

http://www.informationclearinghouse.info/video1040.htm

posted by Blogger OMC on 1:07 p.m.
 12:10 a.m.

De kern van De Winters betoog is dat je een volstrekt redelijk punt neemt, bijvoorbeeld dat Michaƫl Zeeman een lul is of Amerika een bevriende natie en dat dan doordrijft tot je staat te janken in San Francisco bij een vliegshow van de Yanks.

posted by Blogger Martijn on 12:10 a.m.
 8:06 p.m.

Blijf maar gekscherend doen. Zal ik ondertussen thee zetten en je buurtbewoners uitnodigen?

OMC: je bent de verkeerde theorie (het woord complot vermijd ik bewust) op het spoor...

posted by Anonymous Frank on 8:06 p.m.
 9:59 a.m.

Stuur me dan maar richting de goede theorie.

posted by Blogger OMC on 9:59 a.m.
 12:29 a.m.

http://www.bilderberg.org/

veel plezier ermee!

posted by Anonymous frank on 12:29 a.m.
 9:01 a.m.

mja, mja...Bilderberg. Je kan het geloven of niet. :) Wel een goed verhaal natuurlijk.

posted by Blogger OMC on 9:01 a.m.
 4:45 p.m.

Jongens, ik hou dit blog graag Bilderberg vrij.

posted by Blogger Martijn on 4:45 p.m.
 » Een reactie posten