<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Witmarmeren praal graf met heel veel minitieus gebeeldhouwde engeltjes erop death metal

Momenteel doen bands als Opeth en Ackercocke het heel goed in de metalwereld. Daar snap ik echt geen reet van. De muziek die ze maken is in de basis death metal, maar dan wel "wit marmeren praal graf met heel veel minitieus gebeeldhouwde engeltjes erop" death metal. Omdat dit misschien niet geheel duidelijk is wat voorbeelden:
Dat is toch onuitstaanbare edelkitsch? Vooral die met gedragen stem gezongen melodieuze stukjes zijn verschrikkelijk. De productie is ook zo lelijk; het klinkt allemaal heel klinisch digitaal en absoluut niet lekker vet. En riffs schrijven die blijven hangen, ho maar.

Ik hoop maar dat deze trend snel overwaait, maar ik vrees het ergst. Burst, een band waarvan ik de vorige plaat erg sterk vond gaat op het nieuwe album ook een flink stuk die richting op.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:53 a.m.

opeth is en blijft natuurlijk fantastisch, hoewel 'the grand conjuration' het slechtste nummer op de plaat is. verder is het juist die combi van gestileerde deathmetal, tool-achtige ritmiek en queensrijche melodie├źn (+ bijbehorende maar dan minder dramiatische zang) die van ghost reveries de tot nu toe beste plaat van jaar maakt.

en qua productie: ook die is inderdaad heel clean, maar past wel perfect bij de muziek. ook weer tool-achtig trouwens.

structureel oneens ben ik het wel met de zogenaamd onmemorabele riffs; ghost reveries staat vol met prachtige riffs.

misschien moet je de plaat niet als deathmetalplaat luisteren, maar als prog-aor met hardere stukken. of zoiets.

posted by Blogger bas on 10:53 a.m.
 9:15 p.m.

Tool klinkt nergens zo lelijk alsof het op een te lage bitrate opgenomen is (ok, dat ligt ook aan internet natuurlijk, maar het is ook de stijl. Die eerste plaat van Mars Volta had er bijvoorbeeld ook last van.)

Hets is dat gothische wat me het meest ergert. Dat heeft Tool helemaal niet. Queensr├┐che wel, maar toch zijn die op de bste momenten minder glad.

posted by Blogger Martijn on 9:15 p.m.
 11:31 p.m.

er zit een groot verschil tussen mp3's en de echte versie. op mp3 is het allemaal wat plat (hoe hoog de bitrate ook is), de echte versie kent een fenomenaal geluid. zeker beter dan de eerste mars volta.

heb je de rest van de plaat al gehoord? of alleen die matige single?

posted by Blogger bas on 11:31 p.m.
 1:08 a.m.

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a IRA Distribution site. It pretty much covers IRA Distribution related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

posted by Blogger kleinooo on 1:08 a.m.
 » Een reactie posten