<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Heavy Metaaal!

Blgh, net een juichrecensie lopen typen voor KindaMuzik van de debuut-e.p. van Early Man, blijkt het ding al gerecenseerd.

Dan maar hier dumpen.

Herinner je je nog de coole, extreem lange intro's op thrashmetalplaten? Dat er al vijf killers riffs voorbij waren gekomen voordat de zanger zijn eerste hoge gil had geslaakt? In dat geval ontkom je er niet aan deze debuut-e.p. van Early Man te kopen. Met name het intro van 'The Undertaker Is Calling You' is briljant. Het duurt dik drie minuten op een totale songlengte van iets meer dan zes en steekt het intro van 'For Whom the Bell Tolls' naar de kroon. Daarmee is de hype rond Early Man al gerechtvaardigd.

Als je je afvraagt: "welke hype?" dan hier even de sectie namedropping: Early Man toerde in het voorprogramma van Mastodon en Turbonegro, speelde op het lanceerfeestje van de Duitse editie van het uiterst hippe Vice Magazine, deed SXSW en All Tomorrow's Parties aan, werd aanbevolen bij Matador (waar binnenkort het langspeeldebuut verschijnt) door Blues Explosion drummer Russell Simins en had Matt Sweeney achter de knoppen voor de productie van deze e.p., terwijl David Pajo dienst doet (of deed) als tourbassist.

Zoals al opgemerkt is vroege Metallica een belangrijke inspiratiebron voor Early Man. Dat is inclusief het rommelige spel en de niet al te hi-fi productie. Die botten de agressiviteit van met name de snelle openingstrack 'Fight!' wat af, maar geven wel een lekker losse vibe aan de plaat.

Een andere belangrijke invloed is Black Sabbath. Die schijnt vooral door in het nummer 'Death Is the Answer to My Prayer' waarin zanger/gitarist Mike Conte zijn beste Ozzy doet en welk nummer ook hetzelfde soort barokke opbouw heeft als als bijvoorbeeld 'Sabbath Bloody Sabbath', met in het midden zo'n stuk op dubbele snelheid.

Als het allemaal wat derivatief klinkt, dan klopt dat; Early Man is totaal niet origineel. De manier waarop Conte en zijn drummer Adam Bennatti de thrash- en stonerinvloeden mengen maakt echter dat er wel degelijk sprake is van een eigen geluid. Maar wat toch de doorslag geeft is dat de riffs van Conte gewoon 100% pure, elk gevoel voor goede smaak ontberende, moddervet rillende, bier zuipende en zware shag rokende HEAVY METAAAAAAAL! zijn

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten