<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Vlaanderens Mooiste?

Hij kan me maar niet echt bekoren, 'De Ronde'. Geef mij maar Parijs-Roubaix.

Ik denk dat het is omdat het hetzelfde type renners is dat de Ronde van Vlaanderen wint als Parijs-Roubaix. En dan heeft de Franse koers toch meer heroïek met zijn modder en lekke banden. Vlaanderen is ook veel te gezellig met al die dorpjes vol bierdrinkende mensen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

12:06 p.m.

Mwah, bij Parijs-Roubaix heb ik het iets te vaak gezien dat er eentje gewoon heel goed is en de rest 40 km voor de streep uit het wiel rijdt. En dat je dan eigenlijk al weer dat de rest niet terug kan komen.
Wielrennen is nooit zo leuk als de beste overduidelijk wint. Vond het gisteren dan ook flink tegenvallen.

posted by Anonymous Martijn Grooten on 12:06 p.m.
 9:41 p.m.

Maar in P-R kan de koploper in de 40 km altijd nog een lekke band krijgen. Of in een greppel donderen. In Vlaanderen ben je er als je er op de Muur af bent ook af.

Bovendien wil ik Tafi en Diercksens zonder enig tactisch benul over het Carrefour d'Arbre zien jakkeren (Bos van Wallers zit er dit jaar jammer genoeg niet in.)

posted by Blogger Martijn on 9:41 p.m.
 3:25 a.m.

waar haal je het vandaan, die 'gezellige dorpjes met bierdrinkende mensen'? je moest hier es wonen! :-)

posted by Blogger Vincent Romain on 3:25 a.m.
 12:41 p.m.

Maar in P-R kan de koploper in de 40 km altijd nog een lekke band krijgen.

Maar in de afleveringen die ik me voor de geest haal overkwam dat juist altijd de enige nog kansrijke achtervolger. Al heb ik vorig jaar jammergenoeg gemist.

Maar goed, echt mooi wordt het pas in Luik en (vooral) Bergamo. Maar in dat laatste geval kijkt geen hond meer.

posted by Anonymous Martijn Grooten on 12:41 p.m.
 1:56 p.m.

Als het droog is is het alleen leuk in het bos met het opwaaiende stof, maar aangezien het bos er voor onbepaalde tijd uitligt wordt dit vast een saaie versie. Trouwens de laatste keer dat ik hem leuk vond was toen Knaven won, al dat Mapei gelul in die jaren daarvoor, dat was pas saai. Met als hoogtepunt natuurlijk dat ze met zijn 3-en hand in hand over de streep reden.

posted by Anonymous Sjoerdo on 1:56 p.m.
 2:59 p.m.

Maar goed, echt mooi wordt het pas in Luik en (vooral) Bergamo.

Kampioenschap van Zürich: zwaar ondergewaardeerd.

posted by Blogger Martijn on 2:59 p.m.
 10:32 a.m.

LBL is de mooiste klassieker daar kan ik me namelijk gewoon parkoersonderdelen van voor de geest halen (ok P-R, het bos lukt ook nog wel)

Ducrot heeft Smeets behoorlijk onder de plak trouwens, mooizo.

posted by Blogger Ludo on 10:32 a.m.
 10:39 a.m.

Kampioenschap van Zürich: zwaar ondergewaardeerd.

Gregorz Gwiazdowski!

(Maar eigenlijk is het de wedstrijd zelf die de wedstrijd mooi maakt, niet de affiche. Parijs-Tours was de laatste paar jaar erg mooi, ondanks het laffe parcours.)

posted by Anonymous Martijn Grooten on 10:39 a.m.
 6:30 p.m.

Het was echt naadje, een hel om naar te kijken. Flecha en Hincapie die met Boonen naar de streep rijden, daar lusten de honden geen brood van. Ze hadden beter de eer aan zichzelf kunnen houden en nog proberen weg te springen. Beter helemaal dood op een minuut dat je het nog geprobeerd hebt dan half dood lafjes meerijden.

posted by Anonymous sjoerd on 6:30 p.m.
 » Een reactie posten