<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Dingen Die Ik Niet Zou Moeten Eten

Geen hamburgers, daar ben ik niet zo gek op. Ik ben geen broodeter en bij een hamburger ligt de brood-vleesverhouding toch teveel richting het (kleffe) brood. Maar wel veel schokkendere dingen:
 • Biefstuk van Slagerij Casablanca, zo kort gebakken dat de binnenkant nog koud is.
 • Chinese sperciebonen, koud uit de pot.
 • Bolognesesaus uit een halfvolle open pot die al twee weken in de koelkast staat.
 • Digestives, per halve rol.
 • Koffiekoekjes, per half pak.
 • Earl Grey thee, een hele pot, vlak voor ik naar bed ga.
 • Alcohol in december (daarover later misschien meer).
 • Tomaten-mozarella salade met vijf troscherrytomaten en een hele homp mozarella.
 • Op tafel rondslingerende willekeurige kruimels.
 • Moksie metie speciaal, weggespoeld met Maaza Mango.
 • Nutella, zo dik dat je het brood niet meer proeft.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

7:39 p.m.

"Moksie metie speciaal, weggespoeld met Maaza Mango"Wat is dat?

Nutella moet er dik op maar soms word je tegen het einde een beetje misselijk. En de echte chinese speciebonen komen uit een blik, niet uit een pot.

posted by Blogger sjoerd on 7:39 p.m.
 10:16 p.m.

Moksie Metie is Surinaams eten: alle soorten vlees waar nog veel vet aan zit door elkaar, liefst met gefrituurde bami (en twee blaadjes paksoi). Maaza Mango is een soort mangodrank die ze ook bij Surinamers verkopen.

Qua sperciebonen bedoel je White Elephant. Klassiek natuurlijk. Maar die verkopen ze niet bij de Bas. Daar hebben ze Summer Garden en die smaken precies even lekker, ook al zitten ze in een pot ipv een blik.

posted by Blogger Martijn on 10:16 p.m.
 6:03 p.m.

Je hebt de Zinger nog vergeten :-)

posted by Blogger Vincent Romain on 6:03 p.m.
 » Een reactie posten