<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Dr. Hurlbut & het Teratoom


(Ja, dat is inderdaad een tand.)

Bovenstaande plaatje is een teratoom. Dat is Grieks voor 'monstergezwel' en is een tumor van kiemcellen. Als ze helemaal de kluts kwijt zijn kunnen die zich ongeleid gaan ontwikkelen en dan krijg je zoiets. Op zich al fascinerend natuurlijk, maar het wordt nog veel interessanter, want de theologie en politiek hebben het teratoom ontdekt.

Een teratoom is namelijk geen embryo, heeft wel veel dezelfde eigenschappen. Er zitten bijvoorbeeld embryonale stamcellen in. Een christelijk ingesteld lid van de Amerikaanse Presidentiƫle Raad voor Bioethiek met de mooie naam dr. Hurlbut ziet hier mogelijkheden.

Lees het hele fascinerende verhaal over dr. Hurlbut en zijn teratomen in Slate. Maar eerst nog ter afsluiting nog een foto:
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

5:31 p.m.

Martijn, je bent ziek, dat ben je! Van walgelijke foto's gesproken zeg. En nu ga ik even kotsen.

posted by Blogger Vincent Romain on 5:31 p.m.
 10:41 p.m.

Duidelijk nog nooit op een medisch congres geweest. Daar zie je niks anders dan dit, in keurige PowerPoint-presentaties (soms zelfs met van die animaties erbij).

posted by Blogger Martijn on 10:41 p.m.
 8:12 p.m.

gadverdamme MAN!

posted by Blogger rizzx on 8:12 p.m.
 11:01 a.m.

Ik denk dat ik moet overgeven.......

posted by Blogger brocot on 11:01 a.m.
 10:14 p.m.

Volgens mij zit dr bij u iet los ze!! Facinerend zegt ge dan! Eikes! Doe normaal!

posted by Anonymous Anoniem on 10:14 p.m.
 9:24 a.m.

wohwww..jezus..klote ranzig...:S......als je zo over straat moet lopen,,,.....(?)
:Sss;

posted by Anonymous Anoniem on 9:24 a.m.
 10:26 p.m.

Jezus dOe even normaal man !! en stel jullie niet zo aan als je dr van meot kotsen moet je niet kijken ! Juliie denken dr alleen maar aan dat het vies is,, wat als je zelf zoiets overkomt en mensen zeggen dat over jou? :S

posted by Anonymous Anoniem on 10:26 p.m.
 5:17 p.m.

gvd kerel!!!
doe da weg!!
weet ge wel oe vijl dat is!!!
shit maat!!!
ik word er ziek van!

posted by Anonymous Anoniem on 5:17 p.m.
 4:46 p.m.

Stelletje mietjes.. T is best een mooi plaatje

posted by Anonymous mirrie on 4:46 p.m.
 8:15 p.m.

Best gruwelijk eigenlijk! Het zal je maar overkomen!! :(

posted by Anonymous Alyssa on 8:15 p.m.
 6:24 p.m.

gadver damme het lijkt wel een alien die uit dat jongetje komt

posted by Anonymous Anoniem on 6:24 p.m.
 11:44 a.m.

Dit is echt zielig!
Ik zou zeggen, wees blij met wat je hebt!
Dus zeg a.u.b geen vieze dingen erover

posted by Anonymous Anoniem on 11:44 a.m.
 12:48 p.m.

FANTASTISCH KEREL!!!

eindelijk een geschikte bureaublad achtergrond gevonden!!!

w00000t H4wT!!!

posted by Anonymous Anoniem on 12:48 p.m.
 4:08 p.m.

dit zet je tog niet op internet het is heel zielig ik krijg er buikpijn van dankje wel hoor (niet dus) klootzakken en bitjes krijg de kleren ik ben hier niet voor zo`n eind hoor.

posted by Anonymous Anoniem on 4:08 p.m.
 8:25 p.m.

gadver was da jung k krijg buikpijn en jullie moeten gen vieze dinges over hem zeggen en als da jou ook overkwam dan zou ik pas iets heel erg zeggen over jou egt zielig man!

posted by Anonymous Anoniem on 8:25 p.m.
 9:03 p.m.

Natuurlijk ziet dit er niet fijn uit. Nee. Maar het is al erg genoeg dat iemand zo jong moet sterven aan iets wat eigenlijk verholpen had kunnen worden door bijvoorbeeld embryoselectie. Dus hou je even in.

posted by Anonymous Anoniem on 9:03 p.m.
 4:57 p.m.

gadver
je bent gek man!

posted by Anonymous Anoniem on 4:57 p.m.
 10:08 p.m.

ik weet niet hoor met die kut reacties van jullie maar ik ben 13 en had er een van bijna 5 kilo ik ben 2 weken geleden geopereerd en word nabehandeld met pillen waar ik dood ziek van wordt. als ik die reacties lees schieten er echt tranen in mn ogen want die man ik niet gek hij spreekt de waarheid. ik vind het ook walgelijk maar ben ook zo bang voor het idee DAT IK DAAR 2 JAAR MEE HEB RONDGELOPEN

posted by Anonymous Anoniem on 10:08 p.m.
 5:59 p.m.

Mensen wat kunnen jullie jezelf aanstellen!
STEL DAT HET JULLIE EIGEN KIND WAS ; want vergeet niet, het kan jullie allemaal gebeuren! Wat zouden jullie ervan vinden als mensen zo over JOU kind dachten, terwijl JIJ en JOU kind er verdriet van hebben. IK VIND HET ECHT LAAG VAN JULLIE

posted by Anonymous Anoniem on 5:59 p.m.
 1:39 p.m.

Ik ben op dit moment zwanger van een dochter met een sacrococcygeaal teratoom...Natuurlijk schrik ik van dit soort foto's,en wij hebben het geluk dat zij het dus bij haar billen (stuit) heeft! Ik begrijp dat deze foto als xtreem kan worden gezien,maar als je als ouder te horen krijgt dat je kind dit heeft,dan wil je zien en weten waar je aan toe bent.
Ik heb zelf het voordeel dat ik altijd al interresse heb gehad in medische zaken,en betrokken ben geweest bij het digitaliseren van de dossiers van het amphia ziekenhuis.Ik heb dus echt nog vreselijkere foto's gezien,en dat als leek!
Mijn ongeboren dochtertje heeft het dus op een 'gunstige'plek zitten en er blijken ook nog eens geen bloedvaten dorheen te lopen...maar ik wil weten wat me te wachten staat,en zoek dus alles uit!

posted by Blogger moeder v. dochter met sacrococcygeaal teratoom on 1:39 p.m.
 3:25 p.m.

vies
sielig voor de genen die het heeft

posted by Anonymous Anoniem on 3:25 p.m.
 » Een reactie posten