<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Justin Timberlake vs. 2 Unlimited - Sexy Twilight Back

31.8.07

(via)

Papieren Bootje

24.8.07

Dit is echt cool. Frank Bölter heeft een papieren bootje gevouwen waar je in kan. Er zit geen frame onder of zo; het is een echt papieren bootje. Alleen dan 9 meter lang en van melkpakpapier in plaats van van een krant.

Bölter mag er alleen nog niet me de Elbe af varen, omdat het nog niet gekeurd is.

Jami verandert van mening?

21.8.07

Op Aynans vraag of Jami spijt heeft, zegt die: ‘Ik geloof niet in spijt hebben, maar ik denk dat ik me in de toekomst niet meer met islam zal bezighouden, maar met vrijheid van religie. Dat is belangrijker.’

Lowlands

20.8.07
Het verbaasde me hogelijk dat Lowlands zo snel was uitverkocht dit jaar, want het programma scheen me nou niet bepaald sterk. Ik heb nog even geturfd wat ik zou hebben willen zien (cursief heb ik al eens eerder gezien):

 1. Aux Raus
 2. The Answer
 3. Battles
 4. Dave Clarke
 5. Dizzee Rascal
 6. Eagles of Death Metal
 7. Goose
 8. Laurent Garnier
 9. Justice
 10. Kings of Leon
 11. Kubus & Bang Bang
 12. LCD Soundsystem
 13. M.I.A.
 14. Motörhead
 15. Nine Inch Nails
 16. Tool
 17. Turbonegro

Aan de magere kant voor drie dagen en dan heb ik nog Tool en Turbonegro, waar ik de laatste keer dat ik ze zag nogal op uitgekeken was, erbij gedaan. Van mijn recente favoriete acts stonden alleen Dizzee Rascal en Justice er.

Maar geen Chromeo, geen Kiss the Anus of a Black Cat, geen Islaja, geen Earthless, geen Lightning Dust, geen Check 1-2, geen Mark & the Spies, geen Paradise Lost, geen Nicole Willis & the Soul Investigators, geen Mark Sultan, geen Melechesh, geen Young Gods...

Typerend genoeg waren de recensies goed, het NRC kopt zelfs: "Op Lowlands staat de alternatieve muziek er goed voor." Dat de alternatieve muziek er goed voor staat ben ik met ze eens. Het verschijnt ongeveer sneller dan ik het kan luisteren. Maar het vreemde is juist dat ik er zo weinig van terug zie op Lowlands.

Gelukkig speelt Chromeo aanstaande woensdag wel in Rotown en Dirty Sweet de week erop in Paradiso.

Prinsje Likud en het Ambitieuze Gemeenteraadslid uit Leidschendam-Voorburg

Nog even over Jami: emopornograaf Prinsje Likud een punt heeft als hij klaagt dat J.A.A. van Doorn in Trouw over de schreef gaat als hij schrijft dat
"hij [Jami] niet alleen zijn slachtofferschap, door grove beledigingen van de islam, heeft uitgelokt maar zelfs heeft verzonnen."

Uitgelokt slachtofferschap bestaat niet buiten masochistische kringen en Jami heeft ook niets verzonnen, hoewel Van Doorn wel een punt heeft over tegenstrijdige verklaringen.

Gelukkig gaat Prinsje Likud vervolgens ouderwetsch los, zodat we hem slechts hoeven te blijven volgen vanwege de afstotende schoonheid van zijn steeds groteskere hyperbolen.

Volgens Prinsje Likud impliceert Van Doorn dat Jami zichzelf tussen de matpartij en het arriveren van de politie zichzelf heeft verwond en. Hij gooit er in zijn bekende hysterische stijl dan nog een lekkere Godwin tegenaan:
"Wat zal hij het betreuren dat er geen kantoortje in zijn buurt is van de Nationaal-Salafistische Beweging. Wat had Van Doorn daar graag Jami aangegeven en zijn zeveneneenhalve gulden opgestreken"

Ik heb Van Doorns stuk meerdere malen doorgelezen en ik zie het er niet staan. Dit staat er wel:
"Het is dan ook zaak zorgvuldig te werk te gaan. De verdachtmakingen die nu in de pers circuleren moeten nader worden gestaafd. Het ligt op de weg van journalisten om met Jami en zijn vriendin contact te zoeken en te proberen de gang van zaken zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen."

Dat is toch iets heel anders.

Verderop blaast Prinsje Likud:
"De grote schrijver W.F. Hermans heeft meer dan eens het katholieke volksdeel beledigd. Toen kon links Nederland niets bedenken om hem de mond te snoeren, in tegendeel, men vond het heerlijk wat hij deed. Maar wanneer een ex-moslim de Profeet een crimineel noemt dan is links Nederland er als de kippen bij om de boodschapper van de nare boodschap verbaal op te hangen, te intimideren, te belasteren met onzin en verzinsels."


Nu draait De Winter de zaken om. W.F. Hermans had namelijk heel wat te stellen met links Nederland. De gemeenteraad (lees: de PvdA-fractie) van Amsterdam heeft hem zelfs officieel persona non grata verklaard in die stad. Daar heeft de opperpapperennathouder zelfs nog postuum zijn verontschuldigingen voor uitgesproken.

Het belangrijkste is echter dat Hermans zijn uitspraken altijd op persoonlijke titel deed. Dat mag Jami ook van iedereen, zelfs van het verfoeide 'links Nederland', alleen weigert Wouter Bos Jami's persoonlijke theologische queeste tot officieel PvdA-beleid te maken.

De SGP en de PVV zullen een mening hebben over Mohammed, de PvdA heeft die als seculiere partij niet en kan daarom Jami niet steunen in zijn visie dat de man een crimineel was, zoals het ambitieuze gemeenteraadslid uit Leidschendam-Voorburg wel eist.

Ergens in Prinsje Likuds stuk valt ook de naam Maarten 't Hart. Dat is een betere vergelijking dan Hermans. 'T Hart was immers actief voor de Partij voor de Dieren, tot hij zich begon te ergeren aan de religieuze ideeën van de fractievoorzitter Marianne Thieme, met name over evolutie. Thieme deed doen precies hetzelfde wat Bos nu doet: ze zei dat de PvdD een seculiere partij is, die geen standpunt heeft over de evolutie.

Voor zover ik kan nagaan heeft Prinsje Likud bij die affaire nooit een hartstochtelijk pleidooi gehouden voor Maarten 't Hart en tegen de verderfelijke, linkse Partij voor de Dieren. En dat terwijl Thieme niet alleen de achterlijke godsdienst faciliteert, ze maakt er zelfs deel van uit.

Ehsan Jami, Best een Vervelend Mannetje

12.8.07
Die Ehsan Jami, dat is eigenlijk best een vervelend mannetje.

Hij is gemeenteraadslid in Leidschendam-Voorburg. Dan bevind je je weliswaar ergens in de diepste krochten van de PvdA-hierarchie, maar op je 22e is het toch niet slecht. Maar het kan altijd sneller.

Dus richt Jami een comité voor ex-moslims op. Of tenminste, hij zegt dat hij het gaat oprichten, want het hele ding is er nog steeds niet, hoewel Jami bijna dagelijks op tv en radio is. Want publicitair is het niet-bestaande comité zeker een succes. Dit mede dankzij wat fijne lompe quotes over de profeet (vzbxrglh) die Jami uit de losse pols rondstrooit.

Jami loopt vervolgens tegen de vuisten van een stel polder-Osama's op. Vervelend.

Nu vindt Jami zichzelf ontzettend zielig, een ware martelaar voor de goede zaak. Op hoge poten gaat hij allemaal eisen stellen bij Wouter Bos. Bos ziet het gemeenteraadslid uit Leidschendam-Voorburg aankomen en denkt: "Vet niet!" Hij zit namelijk in de ministerraad tussen Rouvout en Plasterk in en heeft inmiddels zijn buik dus meer dan vol van theologische scherpslijperij. Dus hij zegt tegen Jami dat zijn praatclubje over de historische en theologische waarde van de profeet (gjtpvzb) hardstikke leuk is voor als hobby erbij, maar dat ze zich bij de PvdA toch echt met politiek bezig houden.

Komt de club van Leon Likud natuurlijk meteen weer roepen dat typische PvdA-draaikonterij is, dat Bos wil pacificeren en dat hij Jami heeft laten vallen. Dat laatste is dus pure onzin; voor Bos is het nog steeds Jami en PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg for the win!

Verder zal Jami ook wel niet komen, want Bos is net als ik een trouwe lezer van het weblog Panzerfaust en dat heeft een document op weten te duikelen dat dusdanig schadelijk is voor Jami's carrière dat de grote media er tot nu toe uit piëteit over hebben gezwegen.

Verder moet Jami trouwens met zijn poten van de profeet (fxitda) afblijven. De man is een held. Je eigen geloof verzinnen en dat de mensen er dan nog intuinen ook, daar moet je respect voor hebben.
"Allah kwam tot mij in een droom en Hij zei: 'Alle lekker wijven voor de profeet!' Dus breng Uw dochters maar hierheen, hoe jonger, hoe beter."
"Allah sprak tot mij in een visioen. Elke arbeider moet 10% van zijn loon aan het geloof geven. Ik kan wisselen."
"Ja, ik zei vorige week dat je dat niet mocht eten. Maar vanacht kwam Allah tot me en zei dat als ik het niet zou eten, er een groot kwaad zou geschieden."

Meer Recente Aanwinsten/Ontdekkingen

5.8.07
Mark & The Spies - Mark & The Spies
Het is niet zo heel bekend, maar er zijn heel veel beatbandjes die proberen de erfenis van The Beatles et al. in leven te houden. Dat speelt zich af in een eigen wereldje met eigen labels en festivals, waar je als buitenstaander niet veel van merkt.

Vaak is dat terecht, want een behoorlijk deel van de scene bestaat uit irritante freaks die je kent uit de film als Ghost World, voor wie het hebben van de juiste vintage versterkers belangrijker is dan het maken van goede muziek.

Maar er zijn ook vanzelfsprekend ook goede beatbands. Houdt bijvoorbeeld The Cheaters uit Oslo in de gaten. Ze stalen mijn hart vorig jaar op het Rotterdam Rumble festival, niet alleen met hun fantastische set, maar ook omdat ze t-shirts verkochten waarop het Beatles-logo was doorgekrast, met The Cheaters ernaast.

In Nederland is zelfs sprake van een heuse beatrenaissance. Je hebt Check 1-2 uit Amsterdam, The Madd uit Rotterdam en daar kan je nu Mark & The Spies uit Veendaal bijzetten. Sprankelend zomerse beat zoals beat bedoeld is.

Download 'Wait Forever' en 'Everything I Need'.

Sodom - Persecution Mania
Een ander oud genre dat in de lift zit, is thrash metal. Het leuke van zo'n opleving is dat je ook de klassiekers van toen die je nog niet kent maar eens gaat checken en zo nog geweldige ontdekkingen doet. Mijn grootste tot nu toe is Persecution Mania van Sodom. Lekker punkig drumwerk, vette Motörhead-baslijnen, volkomen losgeslagen gitaarsolo's en een vet Duits accent. Wat wil je nog meer?

Download 'Sodomy and Lust'.

Shitdisco - Kingdom of Fear
Dit was het NME snoepje van de week een paar maanden geleden. Vanzelfsprekend is Shitdisco nu bijna vergeten. Normaal laat ik dat allemaal aan me voorbijgaan, de Engelse scene heeft de slechtste signaal/ruis-verhouding in de hele popwereld.

Maar Shitdisco blijkt veel leuker dan de rest van de nu rave meuk, omdat ze nauwelijks kunnen spelen en al helemaal niet weten hoe je een catchy popliedje schrijft. Als gevolg daarvan komt Kingdom of Fear dichter in de buurt van het '82 postpunkkraakhonkgevoel dan de veel te gelikte rest. Die rommelende ritmes en geschreeuwde slogans hoor ik als garagerockfan veel liever dan mooie refreintjes. Tophit 'I Know Kung Fu' doet met zelfs denken aan een van mijn favoriete nummers van The Birthday Party, 'Zoo Music Girl'.

Check 'I Know Kung Fu' op Shitdisco's MySpace.

Kiss The Anus Of A Black Cat - An Interlude to the Outermost
Ook al zo'n ongelukkige bandnaam. Het is nog Vlaams ook, dus je denkt al snel te maken te hebben met een apocriefe act van Herman Brusselmans of Kamagurka. Maar Kiss The Anus Of A Black Cat bestaat dus wel degelijk en klinkt als Current 93 zonder het overgeacteerde amateurtoneel. Of als Kampfar op de akoestische tour. Of als The Waterboys met een zware depressie. Het is donkere, maar desondanks wel erg opzwepende folkrock met intense zang die je meesleept naar het heidens verleden.

Download 'The Cranes Are Scared of Sunwords'.

Danger Men - Anger Me
Als je ook vindt dat Mauro Pawlowski piekte met Boogie-Children-R-Us (dEUS is toch een beetje een saaie band), check dan vooral Danger Men, een project van twee ex-Cords leden. Surrealistische rock in optima forma. Te moeilijk dus ook voor het huidige Nederlandse popklimaat.

Mijn recensie van Anger Me op KindaMuzik.
Check vier nummers van Anger Me op Danger Mens MySpace.