<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

ScienZuurtist of the Invisible vs Het Huiskamergenie uit Nieuwegein

25.4.06
Plaats: Het Subjectivisten-forum
Vraag: kennen ouders de favoriete muziek van hun kids en omgekeerd?

Met mijn moeder kan ik heel erg bonden over Spinvis. Zij heeft een nog grotere hekel aan hem dan ik. Waar ik graag in ironische hyperbolen over het vermeende huiskamergenie uit Nieuwegein praat, daar kan zij op die toon van verbazing en verontrusting tegelijk die alleen moeders beheersen zeggen: "Ik snap echt niets van die Spinvis. Hij heeft totaal geen stem. En die teksten, wat een slap semi-artistiek geneuzel. Dat die overal van die goede recensie krijgt, ik snap het echt niet."

-- Martijn ter Haar (martijn@kindamuzik.net), April 20th, 2006.


"Waar ik graag in ironische hyperbolen over het vermeende huiskamergenie uit Nieuwegein praat "

Tjee dat is me wat. Zitten jullie dan tegenover elkaar?
Je moeder en jij? ik stel me een verduisterde kamer voor.
Wat drinken julie dan ? Thee ? Vallen er lange stiltes ?

GodsKristusmeZiele, dat ik Mevrouw Ter Haar en haar Heerlijke Martijn zo dicht bij elkaar mag brengen, zo zie ja maar, het is allemaal niet voor niets geweest.

Dat je Moeder nog meer hekel tegen mij op kan brengen is minder vreemd dan het lijkt weet je. Die mensen hebben de Oorlog meegemaakt. En dan lul je wel anders. Dan weet je waar de vijand zit.
Met Verbazing en Verontrusting slaat zij mij gade.

Zij is een zeer lieve en wijze vrouw, dat weet ik nu al.

Praten jullie vaak in ironische hyperbolen over mij ? ik bedoel,
twee keer per week, of drie keer? Halen jullie dan ook interviews
aan? of is een half woord genoeg? Dat laatste zeker. Dat is namelijk echte, echte Moeder/Zoon liefde.

Liefde zonder Woorden.

en buiten is het opeens lente...


-- spiv (mail@spinvis.nl), April 22nd, 2006.


En zo gaat het nog een tijdje verder.

Coole, Grindende Collega's


PRESS RELEASE

April 19, 2006

For Immediate Release


THE COUNTY MEDICAL EXAMINERS sign to Relapse

Relapse Records is proud to announce the signing of cult underground grind/metal band THE COUNTY MEDICAL EXAMINERS.

THE COUNTY MEDICAL EXAMINERS (TCME) are a collection of real-life pathologists with an unhealthy adoration of and fixation on CARCASS. Formed by Dr. Morton Fairbanks M.D. (Guitar) and Dr. Jack Putnam M.D. (Drums), the band--rounded out by 63-year-old Dr. Guy Radcliffe--have always felt that the label "Carcass Clone" should be a badge of honor and distinction, and pursue that emulation with an almost religious zeal.

THE COUNTY MEDICAL EXAMINERS is currently nearing completion of its next full-length record Olidous Operettas (the band's first recorded discharge in three years). Olidous Operettas is scheduled for a fall release.

TCME have previously released one full-length and a split album (w/Sweden's GENERAL SURGERY) via Razorback Records.

Stay tuned to www.RELAPSE.com for forthcoming TCME news / tour information.

THE COUNTY MEDICAL EXAMINERS WEBSITE: http://www.thecountymedicalexaminers.com/
MySpace for Music: http://www.myspace.com/thecountymedicalexaminers

Branded Women

12.4.06
Branded Women kende ik oorspronkelijk van de track 'Not a Love Song' van een Bad Afro-sampler. Dat bleek het eerste levensteken ooit van de band te zijn. Jammer, want ik had wel meer zwoele, licht-psychedelische nachtclubcountryrock willen horen. De stem van zangeres Katja Nakari maakt van elke huiskamer een nachtclub en toetseniste Salla Kiehelä is een babe (vrij uniek voor een Finse.)
Helaas bleek Branded Women ook ongeveer even productief als Guns n' Roses. Dat album kwam maar niet en kwam maar niet en ik verloor de band uit het oog. Bij het tikken van een recensie over landgenoten en persoonlijke favorieten Sweatmaster kwam ik er achter dat het album uiteindelijk in 2004 is uitgekomen, drie jaar na de eerste single. Wat hoesontwerp en titel betreft was Velvet Hours - Stolen Moments dat in ieder geval waard (alleen al daarom ga ik hem kopen, op lp.) Afgaande op de track op MySpace en de video voor 'Something to Hold On' zou dat muzikaal ook wel eens zo kunnen zijn. Die video is ook bijzonder; er gebeurt eigenlijk helemaal niks in, maar op de een of andere manier walmt het ding stijl.

Science-horror

11.4.06
Epidermal development requires the transcription factor p63, as p63-/- mice are born dead, without skin.
Candi et al. - Differential roles of p63 isoforms in epidermal development: selective genetic complementation in p63 null mice. (Cell Death Differ. 2006 Apr 7; [Epub ahead of print])

Auw.

Sösli prüssli rösni

8.4.06
Nou heb ik genoeg horrorfilms gezien om te weten dat je nooit, maar dan ook nooit de weg moet vragen aan de bewoners van afgelegen bergdorpjes. Zeker niet als ze ook nog eens een grote zeis bij zich hebben. Voor je het weet lig je op een bord samen met wat rösti.

Bovendien, zelfs al mocht het hier om een volkomen onschuldige oude opa gaan, dan nog heb je er niks aan hem de weg te vragen. "Sösli prüssli rösni" zal het antwoord in een zeer lokaal dialect van het Schweitzer-Deutsch namelijk luiden. Voor dat geval is het handig te onthouden dat er zelfs in Zwitserland boven de sneeuwgrens geen pinautomaten zijn, dus mocht je koude voeten krijgen, dan zit je fout.

Abrahams-ervaring

6.4.06
In het NRC van gisteren schreef columnist Frits Abrahams over zijn bezoek aan een vergadering van een vergadering van een plaatselijke VVD-afdeling. Hij beschrijft hoe staatssecretaris Van Hoof als gastspreker eerst een duidelijk goed doortimmerd verhaal houdt, waarna uit het publiek een litanie volgt over mensen die met de taxi naar de voedselbank gaan. En waarom dat niet hard aangepakt wordt.

Dit niet om de VVD te bashen - dat komt wel weer een andere keer - maar omdat het mijn vermoeden bevestigt dat in de lagere regionen van elke partij zich vele figuren bevinden die er louter lijken te zijn om alle vooroordelen die over die partij bestaan te bevestigen. Je ziet het ook altijd bij de reportages vanaf de partijbijeenkomsten bij de verkiezingsuitslagen: je ziet nog eerder aan de hoofden welke partij het is dan aan de kleur van de balonnen.

Nou heb ik wel interesse in de politiek, maar was er nooit een partij waar ik me echt in kon vinden. Ik classificieer mezelf als link-liberaal, maar ik ben te vol leven en karakter om me bij D'66 aan te sluiten of er zelfs maar op te stemmen. Dus ging met lichte tegenzin mijn stem altijd maar weer naar GroenLinks, alhoewel het als moleculair bioloog met groot vertrouwen in het voortschrijden der menselijke kennnis toch altijd weer een stap is om op de partij van de milieuluddieten te stemmen.

Nou is er de laatste jaren iets ten goede gekeerd. Dat is voor een deel de verdienste van Femke Halsema, wiens snijdende, ietwat bekakte stemgeluid een blof biodynamische tofu van honderd meter in tweeën kan doen splijten. Maar het is toch vooral op het conto te schrijven van de Grote Roerganger uit Oss die met zijn partij alle subsidievampiers, woonerfeisers, gestaalde blijfvanmijnvutentiefopmetdiekutpolen!kaders en vooral het macrobiotisch uitschot der aarde heeft opgeveegd. Tenminste, dat dacht ik en ik was er zo van overtuigd dat de kust veilig was dat ik lid ben geworden van GroenLinks. Weliswaar proeflid voor 6 maanden voor 5 euro, maar toch.

De adminstratie is in ieder geval goed op orde, want ondanks een interne rel op het hoofdkwartier rond senator Promes lag er in geen tijd een dikke envelop met GroenLinks-propaganda in de bus. Korte tijd later volgde het eerst partijblad. Het was een artikel daarin dat me mijn Frits Abrahams-ervaring gaf die me heeft doen besluiten mijn proeflidmaatschap niet te verlengen. Terwijl binnenin toch een aardig essay stond over de inspiratiebronnen van vrijzinnig links en flink tegen de SP geschopt werd. Maar de achterpagina maakte duidelijke dat nog lang niet alles ten goede gekeerd is (klik om te vergroten):