<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Alleen maar verliezers

Ik ging tennis kijken. Roland Garros nog wel. Ik houd helemaal niet van tennis en nog veel minder van graveltennis, maar ik had het gevoel dat Federer Nadal van de baan ging meppen. En dat wilde ik zien, want god, wat heb ik een hekel aan Nadal. Dat neanderthalerhoofd alleen al. Dat gedoe met die flesjes water. Dat gezanik met die sokjes. Vanzelfsprekend is het ook een kreuner.

Nou ging Federer op zich ook wel van Nadal winnen, maar hij verloor van zichzelf. Zeventien breakpoints en er één halen, dat is wel choken. Het enige hoogtepunt was zodoende de toeschouwer die keihard "Wanker!" schreeuwde toen Nadal weer eens zijn sokjes optrok.

Ik sloeg aan het zappen en kwam in het verslag van de Belgische verkiezingen terecht. Wat eigenlijk geen Belgische verkiezingen zijn, maar gecombineerd Waals-Vlaamse. Je zou toch denken dat in ieder geval de socialisten een landelijke lijst zouden hebben. "Alle Menschen werden Brüder," weet je wel. Of de Groenen, want milieu is ook (taal)grensoverschrijdend. Maar nee.

Ook in België verloren jammer genoeg de goeien. De mij altijd redelijk sympathiek en in ieder geval positief en visionair overkomende Verhofstad moest het onderspit delven tegen de bron van alle kwaad - stagnatie en vertrutting in het bijzonde - de christen-democraten. De Vlaamse gristenleider had zelfs JP de MP als lichtend voorbeeld de landsgrens overgehaald.

Maar het raarste was dat het hele Fortuyn/PVV-gebeuren naar Vlaanderen bleek overgewaaid. Je had altijd het Vlaams Belang wel, maar dat was toch anders, ouderwetser. Elk moment kunnen daar weer de zwarte overhemden en de vlaggen uit de kast komen om een fijn stukje te marcheren.

Nu heeft ook Vlaanderen zijn eigen "ik kom met 170 in mijn BMW aanscheuren en ik schop die luie buitenlanders wel even aan het werk en ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg en je ben een domme sukkel en je moet je er niet mee bemoeien"-partij, geheel volgens de Nederlandse trend 'Lijst Dedecker' geheten. Slogan 'Gezond Verstand', gemekker over geboycot worden door de linkse media, beloften over "nu eindelijk doen wat de gewone mensen willen": kortom het hele pakket. De aanvoerder is een oud-judocoach. Ik stel me nu dus een kruising tussen Cor van der Geest en Geert Wilders voor.

Arm Vlaanderen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:21 p.m.

Ach ach, onze meneer die nu in een leefbaarder Rotterdam woonachtig mag zijn.
Al weleens thee gedronken met je buurtbewoners?
dacht ik al.

posted by Anonymous Frank on 1:21 p.m.
 4:52 p.m.

heb je altijd moeite om inhoudelijk op iets te gaan en probeer je daarom iets af te doen met nietszeggend commentaar, frank? of is het tijdelijk?

posted by Blogger theo on 4:52 p.m.
 5:13 p.m.

De straat heeft me wel uitgenodigd voor een barbecue. Vorige week was er een borrel, maar die ben ik vergeten.

posted by Blogger Martijn on 5:13 p.m.
 10:53 p.m.

Ik heb alleen moeite met stukjes waarin partijen die daadwerkelijk iets veranderen, of het nou goed of slecht is (in R'dam is het meetbaar BETER geworden), vanuit een duidelijke linkse optiek, op ongefundeerde belachelijk worden gemaakt.
Maar ach, gelukkig blijf het daar ook bij en wordt er vanuit die hoek nooit verantwoordelijkheid genomen/gegeven :-)

posted by Anonymous Frank on 10:53 p.m.
 » Een reactie posten