<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Koeman en de patjepeeërs.

Koeman was een goede coach op de manier waarop Pienaar een goede voetballer is. Totaal ongeschikt voor de top dus. Maar toch is het jammer dat hij weg is, want dat betekent dat de patjepeeërs hebben gewonnen.

Wat dat betreft ben ik ook wel blij voor Koeman. Hij paste niet bij de patjepeeërcultuur van Ajax. Patjepeeërs als Van Gaal, Beenhakker en Van der Eijden buiten het veld en patjepeeërs als Mido, Ibrahimovic en Sneijder er op, dat zijn zelfs voor de patjepeeërwereld die het voetbal toch is wel erg veel patjepeeërs. En de juiste patjepeeër, die van het type Van Bommel/Van Galen ontbrak natuurlijk net.

Wat Ajax nodig heeft is een patjepeeërbuster, iemand die in de Arena en omstreken als een rattenvanger van Hamelen eerst alle patjepeeërs naar zich toe lokt en ze vervolgens uitschakelt. En dus niet Danny Blind, patjepeeër buiten categorie (alhoewel natuurlijk met een patjepeeërgehalte van niets vergeleken met Beenhakker, maar er kan er maar de beste zijn.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:00 p.m.

Haha...geen woord gelogen. Ik ben al een tijdje voorstander dat Ajax eens een Franse trainer neemt, zo'n hypermoderne gast met bril die gewoon aanvallend voetbal speelt maar zich niet aan die Ajax-orthodoxie houdt, geen gezeik dult en nog wat talenten uit die Franse school meeneemt zodat we eindelijk van die T.I.P.S. nepbeloftes kunnen worden verlost.

(natuurlijk gaat dit nooit gebeuren. Ik zie eerder Don Leo nog een "echt allerlaatste klusje klaren.")

posted by Blogger OMC on 10:00 p.m.
 11:37 p.m.

twee woorden: huub stevens. en dan - alle eerdere woorden van omar ten spijt - mark van bommel die samen met heitinga het hart van de verdediging moet vormen, waarbij afwisselend een van de twee oprukt en dan commando's brult aan linkshalf vd vaart en rechtshalf snijder. en kluivert terug om zijn laatste jaren te slijten in a'dam.

posted by Blogger bas on 11:37 p.m.
 12:10 a.m.

Dat Fransman idee is inderdaad heel goed. Die Frans/Argentijnse stijl (redelijk aanvallend, maar ook keihard) is toch wel mijn favoriete manier van voetballen. Ik zou ook graag wat van die verdedigende middenvelders zien die hun tegenstander net zo makkelijk poorten als doormiddenschoppen.

posted by Blogger Martijn on 12:10 a.m.
 2:12 a.m.

wie of wat is T.I.P.S.?

posted by Anonymous moniiq on 2:12 a.m.
 8:27 a.m.

T.I.P.S. (Techniek Inzicht Persoonlijkheid Snelheid) was het model waarmee Ome Co als Ajax trainer de jeugdopleiding de nek om heeft gedraaid. Op een of andere manier komen er alleen nog maar robothobbits van de lopende band die vreemd genoeg elke persoonlijkheid, creativiteit en improviserend vermogen missen.

Argentijnen, een droom zou zijn als ze de oude vos Menotti zouden weten te strikken (maar dat gaat nooit gebeuren, al was het maar dat de Arena binnen een wedstrijdhelft blauw staat van zijn sigarettenrook.)

Die Franse trainers zijn tegenwoordig haast wetenschappers, maar met gevoel voor de schoonheid van aanvallend voetbal.

Huub Stevens moet natuurlijk heel erg wegblijven Bas. :)

posted by Blogger OMC on 8:27 a.m.
 8:28 a.m.

Err...Ome Co was toen natuurlijk jeugdtrainer onder Herr Louis.

posted by Blogger OMC on 8:28 a.m.
 8:51 p.m.

Het verschil tussen Ajax nu en Ajax 2 jaar geleden = Jan van Halst. De hierarchie bij Ajax is compleet zoek nu een vadsige Van der Vaart en een 'sleutelhanger' (woorden van Menno Borst) als Sneijder de dienst uitmaken.
Dat soort omhooggevallen vedettes moeten een Theo Laseroms of Rinus Israel (way, way back!) hebben die ze een rotschop verkopen op de training of ze verrot schelden als ze naast hun schoenen lopen.
It's all about hierarchie en samenstelling van de groep. Bij Ajax = te jong, te klein en te licht. Teveel multifunctionele dribbelaars en te weinig no-nonsense werkers. Galasek wordt enorm gemist.
Slecht aankoopbeleid dus, mede de schuld van Koeman.

posted by Blogger Ernst-Jan on 8:51 p.m.
 9:15 p.m.

precies ernst jan. dus: wel stevens, wel van bommel. geen gezeik, spelen moeten ze. w

posted by Blogger bas on 9:15 p.m.
 10:04 p.m.

Geen Stevens. Stevens hoort niet bij Ajax. Ajax hoort een verlichte technocratie te zijn, daar past een man van de gestampte pot als Stevens niet bij.

posted by Blogger Martijn on 10:04 p.m.
 10:22 p.m.

Jan Van Halst dat klopt. Galasek kan ook gemist worden, die Lindgren wordt de man op het middenveld (veel completere voetballer.)

Stevens is niks voor Ajax, te weinig visionair, eigenlijk ook meer van de Koeman school. Als je toch een ex-voetballer neemt dan in ieder geval een die middenvelder of aanvaller was, want ik heb het gehad met die ex-verdedigers.

Helaas wil Van Bommel nooit naar Ajax want dan raakt hij een te belangrijke motivatiebron weg, kan hij ook alleen nog maar over scheidsrechters huilen. ;)

posted by Blogger OMC on 10:22 p.m.
 » Een reactie posten