<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Rot Rainbows

Oh, wat zijn ze toch sympathiek en slim bij Radiohead! Oh, wat een goede actie!

Oh, oh, wat zijn we gelukkig met onze favoriete Britse proggies...

Alleen ik dus niet. Ik baal er zelfs flink van.

Met de muziek heeft het niet veel te maken. Ik ben geen grote Radiohead-fan, maar zeker ook geen hater. Alleen OK Computer kan me echt bekoren. Daarvoor vond ik het net te indie-neuzelig, daarna net te ambient-neuzelig. Al moet ik zeggen dat het concert in het Goffertpark wel zeer indrukwekkend was. Maar die een maandsalaris kostende box ga ik daarom nog niet kopen. Dus wordt het dan downloaden?

Mijn angst is alleen dat nu nog meer bands hun albums alleen via internet gaan verspreiden.

Dat stoort me mateloos.

Dan kan ik in huis alleen luisteren via mijn lullige computerluidsprekertjes. Of ik moet heel veel moeite doen om de mp3's om te zetten in een standaard audio cd-r. Maar ten eerste klinkt dat toch altijd een beetje dof, zelfs bij hoge bitrate mp3's (dat kan ook psychisch zijn, geef ik toe), ten tweede komt bij de gedachte aan een lelijke gebrande cd-r in mijn cd-collectie de autist in mij los.

Weg orde! Weg regelmaat!

Overigens heeft Radiohead niet de primeur. Eerder dit jaar was ik erg onder de indruk van Rauwdauw van The Opposites. Maar dat bleek ook een internetding te zijn, waardoor ik nu nog steeds niet kan bouncen op 'Geen Klasse, Geen Stijl'.

P.S.: In Rainbows, wat is dat voor een achterlijke albumtitel? Is Radiohead in de ban geraakt van de poetische gaven van Ronnie James Dio? "When there's lightning, you know it always brings me down. 'Cause it's free and it's me, that's lost and never found." Hm, eigenlijk hoor ik het Thom Yorke wel brommen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:56 p.m.

"Geen Klasse Geen Stijl" is inmiddels te vinden op het nieuwe (echte) album "Begin Twintig" ;)

posted by Anonymous Joris on 11:56 p.m.
 9:39 a.m.

benieuwd of Radiohead ook op deze manier op 1 in de eindlijstjes gaat eindigen.

Of pas volgend jaar als de 40+-journalisten hun echte exemplaar hebben gehaald. ;)

posted by Blogger Ludo on 9:39 a.m.
 » Een reactie posten