<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De Grote Oor-Zwendel

Oor vroeg mij om mijn tien beste platen ooit voor hun nummer waarin ze honderd muziekschrijvers de honderd beste platen allertijden laten kiezen. Blijkbaar op het allerlaatste moment, want ik moest het wel dezelfde dag inleveren. Maar goed, ik ken mijn plek in de pikorde der muziekjournalistiek.

Een dag later kreeg ik echter een mailtje dat ze zich verteld hadden en 102 lijstjes hadden. Mijn lijstje was één van de twee die sneuvelde, omdat mijn platen toch door niemand anders waren genoemd, dus had het weglaten ervan had geen enkele invloed op de lijst.

Ik kan dus met zekerheid stellen dat de volgende platen niet in de lijst met 100 Beste Platen Allertijden van Oor staan:

  • Sweatmaster - Sharp Cut
  • Megadeth - Rust in Peace
  • De Kift - Koper
  • Black Sabbath - Mob Rules
  • Judas Priest - Painkiller
  • Speedball Baby - The Blackout
  • The (International) Noise Conspiracy - A New Morning, Changing Weather
  • Nick Cave & the Bad Seeds - Henry's Dream
  • Corrosion of Conformity - Wiseblood
  • Taake - Doedskvad

De andere constatering die ik kan doen, is dat je het nummer van Oor met De Beste 100 Platen Allertijden niet hoeft te kopen. De lijst klopt namelijk niet. Die tien platen die ik heb genoemd zijn weliswaar een momentopname, maar ze horen er zeker wel bij. Oor verspreidt dus valse informatie waar menig onwetende lezer in zal trappen. Je bent gewaarschuwd!

Oh, het andere overtallige lijstje was trouwens van Joris Heemskerk. Maar die luistert alleen maar naar obscure teringherrie, dus dat is volkomen terecht.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

3:02 p.m.

zo zie je maar hoe serieus kindamuzik wordt genomen. ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me niet zou strelen als ik ook gevraagd was, maar uiteindelijk loopt oor nog altijd achter feiten aan.

mijn lijst zou er ongeveer zo hebben uitgezien:
john coltrane - a love supreme
talk talk - laughing stock
miles davis - bitches brew
death - the sound of perseverance
slayer - reign in blood
teeth of lions rule the divine - rampton
supersilent - 7
deathprod - morals and dogma
the god machine - one last laugh in a place of dying
photek - modus operandi

en dan mis ik er een hele hoop.

posted by Blogger bas on 3:02 p.m.
 3:31 p.m.

Ik weet niet in hoeverre Oor KM serieus neemt, want ik heb geen idee wie ze allemaal nog meer hebben gevraagd. Misschien staan er straks wel 20 KM lijstjes bij.

posted by Blogger Martijn on 3:31 p.m.
 2:44 p.m.

Ik ben al blij dat ze het op 100 hebben gehouden, want ik was al blij dat ik ten minste tot een elite hoorden. ;) Eerlijk is eerlijk, toch vissen ze naar leuke lijstje hoor, Joris Stereo en Joost mochten ook en die laatste heeft gewoon KLF op 1 gezet. :)

posted by Blogger OMC on 2:44 p.m.
 8:10 a.m.

ach, ze hebben gewoon verkeerd geteld. is natuurlijk stom van ze, dat zeker.

kijk, mij moesten ze vragen omdat ik voor het blad schrijf, anders was ik ook niet uitgenodigd hoor.

overigens vind ik OOR op veel vlakken een stuk hipper en vooruitstrevender dan KindaMuzik, zeker wanneer het om dance gaat. daar heeft KM nog een enorme slag te slaan.

ik zou willen stellen: momenteel neemt OOR KM nog té serieus.

posted by Blogger theo on 8:10 a.m.
 11:21 a.m.

*grinnik*

ik weet niet of ik de Kift's Koper zou hebben genoemd, maar het verrast me wel dat niemand anders die plaat noemde..

posted by Blogger Ludo on 11:21 a.m.
 9:43 a.m.

Zelf vond ik het vooral vreemd dat niemand Rust in Peace heeft genoemd. Dat is toch een grote klassieker in de thrash metal.

posted by Blogger Martijn on 9:43 a.m.
 7:26 p.m.

ik niet. belangrijker en beter vind ik het debuut van Anthrax - wiens tweede dan weer echt genoemd moet worden -, het debuut van Exciter en uiteraard British steel van Priest.

het beste werk van dave vind ik overigens de demo van metallica. die ik dan weer beter vind dan Kill 'm all.

posted by Blogger theo on 7:26 p.m.
 » Een reactie posten