<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Zulte Waregem - Ajax

Bad vibes. Juist omdat dit seizoen eindelijk weer een beetje normaal is. Want normaal voor Ajax is uit verliezen bij Roda JC. En normaal voor Ajax is ook dat Europese wedstrijden tegen Zwitsers, Denen of Belgen dramatisch verlopen.

Als dat gebeurt en dit inderdaad een 'normaal' seizoen blijkt, dan kunnen we ons natuurlijk wel al verheugen op een lekker partij Feyenoord vernederen in De Kuip. Tegenwoordig woon ik dan wel in Rotterdam, maar wel in Rotterdam-West. Ook daar zien ze de club uit Ridderkerk-Noord graag verliezen.

Maar zelfs dat zou niet kunnen compenseren voor verlies bij Zulte-fokking-Waregem.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:12 p.m.

De herfst heeft je te pakken. Het is maar UEFA, komt allemaal goed, of niet, belangrijker is dat die schoppende proleto's van Utreg weer eens in het stof hebben gebeten. Oh, zo zoet...en dat ondanks een traditionele scheidsrechter met ooginfecties.

posted by Blogger OMC on 9:12 p.m.
 8:42 p.m.

ach man, die mannen van zulte en waregem staan nu al met de stront in de schoenen.

posted by Blogger Fire in the Mind on 8:42 p.m.
 8:35 a.m.

nouuu met Feyenoord komt het wel weer goed! kan alleen maar beter, trouwens zo goed is 020 ook weer niet. bijv welke spits moet nou scoren? de echte pinchhitter loopt in ridderkerk noord!

posted by Anonymous Anoniem on 8:35 a.m.
 10:14 a.m.

Charisteas bedoel je? Die mogen jullie hebben hoor.

posted by Blogger Martijn on 10:14 a.m.
 8:49 p.m.

Babel niet tegen Feyenoord!
word je al zenuwachtig?

posted by Anonymous Anoniem on 8:49 p.m.
 4:41 p.m.

Oude tijden herleven in De Badkuip. :) Heerlijk, inclusief dom schoppen.

posted by Blogger OMC on 4:41 p.m.
 7:45 p.m.

Had ik dat goed voorspeld of had ik dat goed voorspeld? :)

Nu maar hopen dat het Zulte-Waregem gedeelte van de voorspelling minder goed is...

posted by Blogger Martijn on 7:45 p.m.
 1:33 p.m.

pas maar op van zulte waregem.Wij zijn bitter om ons verlies tegen espanyol en zien ajax als een haalbare kaart en er is ons nog nooit iemand in het ottenstadion komen verslaan zelfs een gelijk spel is nog niemandgelukt tegen ons in dat gentse stadion en zijn niet de zwaksten die de reveu passeerden celtic glasgow(oefenwedstrijd),club brugge,anderlecht,lokomotiv moscou en sparta praag.

ik geloof dat de volgende op die sneuvellijst ajax isDe rooie hel!
Die staat in brand!
Ne westvlaamse Boer vechten voor ons stad en ommeland
En waar ook heen!
We vechten mee!
We zijn de boeren van den essevee

posted by Blogger kurt on 1:33 p.m.
 » Een reactie posten