<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Clinton op vossenjacht

WALLACE: Do you think you did enough, sir?

CLINTON: No, because I didn’t get him (= Bin Laden - SI.)

WALLACE: Right.

CLINTON: But at least I tried. That’s the difference in me and some, including all the right-wingers who are attacking me now. They ridiculed me for trying. They had eight months to try. They did not try. I tried.

So I tried and failed. When I failed, I left a comprehensive anti-terror strategy and the best guy in the country, Dick Clarke, who got demoted.

So you did Fox’s bidding on this show. You did your nice little conservative hit job on me. What I want to know is…

Fox nodigt Clinton uit voor een vraaggesprekje. Dat gaat niet helemaal zoals ze gehoopt hadden; hun gebruikelijke tactiek om iemand met insinuerende vragen in de hoek te zetten faalt hopeloos. Zie de video hier.

Clinton de politicus vind ik niet zo heel interessant. Als aanstichter van het grote focusgroepdenken heeft hij zelfs een erg negatieve invloed gehad.

Clinton de rhetoricus daarentegen... De man is niet of nauwelijks te verslaan in debat. Daarom haten de Republikeinen hem ook zo. Trucs waar wij in een geschreven stuk over moeten nadenken, trekt Clinton onder druk in zo'n debat zo uit zijn hoge hoed. Dat stukje uit het citaat met de drie keer 'They' en dan dat afsluitende "I tried", dat is niet te verbeteren. Dat is dan verbaal. Want op het gebied van lichaamstaal staat de man natuurlijk helemaal op eenzame hoogte. Hoe hij de kleinere Wallace intimideert is, uhm, intimiderend. De man weet niet wat hem overkomt.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:58 p.m.

Geweldig he? Hij is, zoals je al zegt, zowel verbaal als non-verbaal zo gruwelijk sterk dat elke tegenwerping per definitie futiel is. Heerlijk!

posted by Anonymous Inge on 11:58 p.m.
 9:36 a.m.

Ik zag het gisteren op het late nieuws ja. Een fijn stukje intrigerende televisie vond ik dat. Hoewel het vergeleken met gifschepen, weglopende ministers en Oostenrijkse ontvoerde meisjes nauwelijs nieuwswaardig is, merkte ik dat ik toch op het puntje van mijn stoel zat.

posted by Anonymous Jim Pacobs on 9:36 a.m.
 10:31 a.m.

Vlug wat aantekeningen maken (kan altijd van pas komen in de toekomst. ;)

Maar uiteindelijke hou ik nog iets meer van het Latijnse theater a la Chavez bij de VN. "Het ruikt hier nog steeds naar zwavel!" [en dan even een kruisje slaan en vroom met de handen in een gevouwen de hemel in kijken]. :)

posted by Blogger OMC on 10:31 a.m.
 11:39 a.m.

die maffe Chavez :)

maar Fox.. haha, ik zag ooit een screenshot ergens van een discussie op Fox.. iets van "een totale nucleaire Krieg met Iran.. Could it be a good thing?"

posted by Blogger Ludo on 11:39 a.m.
 10:33 a.m.

Weer van een ander kaliber is Pinoccio Blair. Verdomd, die lul kreeg het met zijn "Labour"-congress speech bijna voor elkaar dat ik het erg vond dat hij weg gaat. :)

posted by Blogger OMC on 10:33 a.m.
 12:38 p.m.

Met Zomergasten haalde Jeltje van N nog de speech van Blair erbij toen Diana net was overleden. Ook zo'n sterk staaltje.

Hoe verder Fox wordt weggetrapt hoe beter overigens.

posted by Blogger Norbert Pek on 12:38 p.m.
 » Een reactie posten