<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Jaarlijstenmanie

Het is weer bijna 1 december, dus jaarlijstentijd. Op zich ben ik geen superlijstenfreak, maar hier doe ik altijd wel met plezier aan mee. Ik ga er alleen geen uren aan besteden. Deze 25 zijn het voorlopig geworden:
 1. Witchcraft – The Alchemist
 2. The Haunted – Versus
 3. Spark Is A Diamond – Try This On For Size
 4. Kiss The Anus Of A Black Cat – The Nebulous Dreams
 5. Dodsferd – Cursing Your Will to Live
 6. Firewater – The Golden Hour
 7. Graveyard – Graveyard
 8. Le Le – Flage
 9. Grand Magus – Iron Will
 10. Brain Police – Beyond The Wasteland
 11. Warbringer – War without End
 12. Madrugada – Madrugada
 13. Calvin Harris – I Created Disco
 14. Darkthrone – Dark Thrones & Black Flags
 15. Electric Wizard – Witchcraft Today
 16. Primordial – To the Nameless Dead
 17. Made Out Of Babies – The Ruiner
 18. The Cheaters – The Cheaters
 19. Those Dancing Days – In Our Space Hero Suits
 20. Nachtmystium – Assassins – Black Meddle Part One
 21. Beck – Modern Guilt
 22. Disfear – Live the Storm
 23. Hail Of Bullets - …Of Frost And War
 24. Anaphylactic Shock – 2000 Years
 25. Soilent Green – Inevitable Collapse in the Presence of Conviction


Nog niet (goed genoeg) geluisterde kandidaten die er eventueel nog tussen kunnen komen: Taake – Taake, Kampfar – Heimgang, Woven Hand – Ten Stones, Earthless – Live at Roadburn, Eagles of Death Metal – Heart On, The Castanets – City of Refuge, Virus – The Black Flux, White Denim – Workout Holiday, Nikka Costa – Pebble to a Pearl

Even snel afchecken en combineren met het ongetwijfeld intelligente commentaar dat er gaat komen, dan kan de definitieve versie verstuurd worden.

Update: nu met geheel illegaal luisterpretpakket.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:11 p.m.

tjonge, ik heb dat album van witchcraft net ontdekt.
ik loop dus minder dan een jaar achter!

het luisterpakket is binnen
dat heeft vorig jaar toch maar mooi - hoe heten ze ook alweer? - municipal waste opgeleverd

ben benieuwd

posted by Blogger clismo on 10:11 p.m.
 9:50 a.m.

Geen Aarde? :( Dat doet pijn of ben je hem wegens vroege release dit jaar vergeten? ;)

posted by Blogger OMC on 9:50 a.m.
 10:14 a.m.

@Clismo: iets meer, want ik was ook een beetje laat met Witchcraft. Hij is van eind 2007.

@OMC: Hij heeft de top 25 niet gehaald; uiteindelijk viel hij toch een beetje tegen. De EP die er voor zat was beter.

posted by Blogger Martijn on 10:14 a.m.
 1:43 p.m.

"uiteindelijk viel hij toch een beetje tegen"

Ongelofelijk...en jij had me nog de ogen geopend met die beelden van de Amerikaanse Natuur met van die adelaars. :)

posted by Blogger OMC on 1:43 p.m.
 2:49 p.m.

Hibernaculum vind ik ook nog steeds beter, maar Bees is na een fiks aantal draaibeurten toch wel top 20 materiaal gebleken... denk ik. In de tweede helft van het jaar zijn er voor mijn gevoel echter veel meer betere platen uitgekomen dan in de eerste helft, dus het valt nog even te bezien. 'Missers' in je lijst: Grave, Dismember en Unleashed vind ik ongeveer in die volgorde stuk voor stuk beter dan Hail Of Bullets. Verder Leviathan, Withered, Black Mountain, Asva, Kampfar en Hennes Siste Host, bijvoorbeeld. Ik begrijp trouwens uit diverse forum-berichten dat Torche de nummer één van Decibel gaat worden; slaat nergens op natuurlijk, maareh daar was jij toch ook wel van gecharmeerd? En Those Dancing Days, zou dat wat voor mij zijn; iets met zweedse powerpopmeiden toch?

posted by Blogger Hiram on 2:49 p.m.
 9:46 a.m.

Wat Torche betreft had je uiteindelijk toch gelijk: niet genoeg liedjes.

Sowieso ben ik erg liedjesgericht momenteel en daar hebben Krallice, Leviathan en Asva onder geleden. De anderen die je noemt heb ik nog niet genoeg geluisterd (Kampfar zit nu op de post uit Zaandam, die gaat desnoods gewoon naar 2009.) Unleashed nog het meest en die zouden er wel bij gekomen kunnen zijn, vooral met die hit van "Hammer battalion... unleashed!"

Black Mountain vind ik nét niet.

Those Dancing Days zijn Zweedse popmeiden met een voorliefde voor northern soul en Led Zeppelin (vandaar die bandnaam) en een lekker lullig hammondorgel. Grootste kracht is echter de stem van de zangeres.

posted by Blogger Martijn on 9:46 a.m.
 10:05 a.m.

Ja, gisteren even gechecked en erg leuk inderdaad, al kreeg ik op de één of andere manier de indruk dat de zangeres steeds dezelfde zangmelodieën gebruikt. Maar een fijne stem zonder meer.

Hennes Siste Hoest moet je beslist eens gaan horen trouwens, de Taake-connectie zit 'm niet alleen in de bandnaam. Beetje rommelig is het nog wel af en toe, maar zeer de moeite qua riffs. De Dinosaur Jr. invloeden maken het ook bijzonder.

posted by Blogger Hiram on 10:05 a.m.
 » Een reactie posten