<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Clinton op vossenjacht

25.9.06
WALLACE: Do you think you did enough, sir?

CLINTON: No, because I didn’t get him (= Bin Laden - SI.)

WALLACE: Right.

CLINTON: But at least I tried. That’s the difference in me and some, including all the right-wingers who are attacking me now. They ridiculed me for trying. They had eight months to try. They did not try. I tried.

So I tried and failed. When I failed, I left a comprehensive anti-terror strategy and the best guy in the country, Dick Clarke, who got demoted.

So you did Fox’s bidding on this show. You did your nice little conservative hit job on me. What I want to know is…

Fox nodigt Clinton uit voor een vraaggesprekje. Dat gaat niet helemaal zoals ze gehoopt hadden; hun gebruikelijke tactiek om iemand met insinuerende vragen in de hoek te zetten faalt hopeloos. Zie de video hier.

Clinton de politicus vind ik niet zo heel interessant. Als aanstichter van het grote focusgroepdenken heeft hij zelfs een erg negatieve invloed gehad.

Clinton de rhetoricus daarentegen... De man is niet of nauwelijks te verslaan in debat. Daarom haten de Republikeinen hem ook zo. Trucs waar wij in een geschreven stuk over moeten nadenken, trekt Clinton onder druk in zo'n debat zo uit zijn hoge hoed. Dat stukje uit het citaat met de drie keer 'They' en dan dat afsluitende "I tried", dat is niet te verbeteren. Dat is dan verbaal. Want op het gebied van lichaamstaal staat de man natuurlijk helemaal op eenzame hoogte. Hoe hij de kleinere Wallace intimideert is, uhm, intimiderend. De man weet niet wat hem overkomt.

Fiets gejat

22.9.06
Godverdegodver! Fiets gejat! En kom nou niet aan met "Zeker niet goed op slot gezet." Hij stond vast aan een paal. Met de Abus Steel-O-Chain 910. Security Level 9. Waarschijnlijk meer waard dan de fiets zelf.

Maar toen ik vanavond terugkwam uit Leiden vond ik alleen nog dit:

Dit is dus op klaarlichte dag op het Stationsplein gebeurd... Mocht je een terrorist zijn die hier een aanslag wil plegen: succes verzekerd. Als de lethargie onder de Rotterdamse burgers zombies zo groot is dat je duidelijk in het zicht gehard Duits kwaliteitsstaal kan doorzagen, moet een bom planten geen probleem zijn. Waarschuw als dank voor de tip wel mij even van te voren.

Ik Geloof Het Niet Zo

17.9.06


Gisteren heb ik, als laatste van Nederland, geloof ik, de Hazes-docu Zij Gelooft In Mij bekeken. De DVD had ik al een tijdje liggen, maar film- en tv-kijken is de laatste tijd helemaal uit mijn systeem. En de werkeloosheidsparadox - als je alle tijd hebt, kan je alles later doen, zodat je op een gegeven moment helemaal niks meer doet - doet bij mij ook sterk opgeld bij gekochte DVD's: waarom nu kijken als het altijd nog kan?

Maar goed, gisteren dus toch gekeken. En om eerlijk te zijn: ik geloofde het niet zo. Het zal met het tijdstip te maken, zo na de leugens van de neo-cons, de agitprop van Michael Moore en het photoshoppen van Hezbollah, maar de film voelde erg manipulatief aan en daardoor kon ik me er niet door laten meeslepen. Eén keer was het me zelfs overduidelijk dat ik werd genaaid in de montage: Hazes en zijn chauffeur rijden naar een optreden en krijgen bij aankomst op de parkeerplaats een kleine aanrijding. De volgende scene is binnen bij een optreden voor een studentenvereniging. Nou kan het gebouw waarbij de aanrijding plaatsvindt - laag, plat dak, lichtgele baksteen, grote parkeerplaats - van alles zijn, maar het is zeker niet een sociëteit.

Regisseur John Appel weet ook heel goed dat als je iemand die tv kijkt, de planten water geeft of een ander alledaags bezigheid uitvoert in een statisch totaalshot maar lang genoeg filmt, dat het dan vanzelf iets deprimerends krijgt. Zeker als je het net een beetje onderbelicht. Hij melkt die truc tot ver over de irritatiegrens uit.

Appel geeft eerlijk toe creatief te hebben gemonteerd. Hij ziet daar geen bezwaar in. In 1999, toen hij de film maakte was dat misschien zo. Maar anno 2006 probeert werkelijk iedereen met gemanipuleerde filmpjes en foto's de waarheid zijn eigen draai te geven. Door het cynisme en de paranoïa waarmee we daardoor nu naar zo een docu kijken vallen Appels old school '99-style trucs meteen op. Zelfs Hezbollah durft het nu niet meer zo bont te maken.

Appel doet daarmee niet alleen Hazes tekort - want ondanks alle tekortkomingen van Zij Gelooft In Mij blijft overeind dat de volkszanger een intrigerende en vooral tragische figuur was - maar ook zichzelf, want zijn film is in zijn geforceerde streven naar tijdloze tragische schoonheid eigenlijk nu al verouderd.

De Harde Schijf Is 50

15.9.06


Op 13 september 1956 introduceerde IBM de 305 RAMAC (dat ding op de foto links.) Lees er hier meer over.

Schattige Nieuwe Vogel Ontdekt

12.9.06

Trapfan

11.9.06
Ik ben gek op trappen en ladders. Liften zijn muffe hokjes aan kabels. Een mooie trap oplopen is opstijgen naar nieuwe bestemmingen. Een gammele ladder is een groots avontuur.

Daarom kan ik niet om de architectuurdiashow in Slate over trappen heen.
Daarin ook dit briljante exemplaar, misschien wel de meest trappige trap die ik ken. Hij is van Ludwig Mies van der Rohe:

11 September Ergernissen


Er zijn twee dingen waarover ik me kan opwinden vijf jaar na 11 september.

Ten eerste: de samenzweringstheoriën. Beledigend voor de onderzoekers die hun best hebben gedaan de gebeurtenissen te reconstrueren en helemaal beledigende voor de nabestaanden wiens rouw een toneelstukje was in het kader van het Grote Complot. Het ergste is het als dit soort onzin geuit wordt door mensen die beter zouden moeten weten. Zo was Zembla ooit een gerespecteerde documentairerubriek op de publieke omroep. Tegenwoordig denk je af en toe dat je naar Reportage op SBS6 kijkt. De hele aflevering rond het complotdenken berustte op een van de oudste rhetorische trucs uit het boekje. Je neemt eerste de grootste onzin en zegt: "Kijk, dat is allemaal niet waar. Mensen die dat roepen zijn niet helemaal goed, maar..." en dan komen dingen die zogenaamd écht niet verklaard kunnen worden. In dit geval het instorten van gebouw WTC 7 en het hoge aantal put-opties op vliegtuigmaatschappijen die werden gebruikt door de kapers.

Ik ben dan altijd erg gezagsgetrouw en ga kijken wat de officiële verklaring daarvoor is. In tien minuten googlede ik de faq van de Amerikaanse overheid over de complotten. De uitleg aldaar komt me redelijk voor. In ieder geval redelijk genoeg voor de onderzoeksjournalisten van Zembla om ze aan hun experts voor te leggen of na te trekken. Dat hebben ze niet gedaan. Of in ieder geval niet uitgezonden. Over de reden daarvoor heb ik dan weer een complottheorie, waarin voor het begrip 'kijkcijfers' een grote rol is weggelegd.

Maar mijn grootste irritatie is toch wel de bewering dat na 11 september "alles is veranderd." Die bewering mag je doen als je familie of vrienden had in die vliegtuigen of gebouwen. Of als je in Afghanistan woont (in welk geval je er zelfs op vooruit kan zijn gegaan). Of als je vastzit op Guantanamo Bay. Maar verder? Irak waren de neo-cons toch wel binnengevallen, Al-Qaeda was toevallig net de smoes die langskwam.

En Nederland? Nederland was heel even uit evenwicht en de Samir A.'s en Geert W.'s dachten daar elk op hun eigen wijze profijt van te kunnen trekken. Maar alleen al het kapsel van Balkenende getuigde dat dat revolutionaire denken tevergeefs zou zijn. In de polder waait alles plat, daar kan geen gel of wax tegenop. Dat wist Theo van Gogh, die schreeuwde daarom lekker alles wat hij wilde tegen de wind in. "Het waait toch wel weg," wist hij. Dacht hij. Dat was gerekend buiten de door een beperkt intellect en de grauwheid van Amsterdam West gesmoorde ambities van Mohammed B. Die leest nu in zijn cel de koran nog maar eens, nog altijd wachtend op de kaart uit Waziristan met felicitaties van de sheik. De films van Van Gogh, waar bij leven en welzijn hoogstens tien mensen in geïnteresseerd waren, krijgen nu een Amerikaanse remake met echte sterren.

En zo gaat het deze verkiezingen gewoon weer over Rooie Wouter die het geld waar mensen hard voor hebben gewerkt wil stelen en uitdelen aan luie slampampers en om de nostalgie helemaal compleet te maken hebben in België een extreem-rechtse bend opgerold. De Bende van Nijvel: dat was pas een intrigerend complot!

(De foto is Thomas Hoepker van Magnum en totaal illegaal hier geplaatst.)

Gawie-watch

4.9.06
Mijn favoriete recensent is op dreef deze week: zowel een stuk over The Lady in the Water als over Miami Vice. Uit de recensie van de eerste een typerend citaat:
Dat is opmerkelijk, want Shyamalan werd als regisseur van de film The Sixth Sense (1999) de lieveling van critici over de hele wereld. Terecht, want het is een film die je bijblijft: het verhaal
over de jongen die de inmiddels beroemde woorden "I see dead people" spreekt is een urbaan horrorsprookje dat bij herhaaldelijk bekijken alleen maar beter wordt.
Dat geldt ook voor de films die Shyamalan vervolgens maakte: het briljante Unbreakable (2000), over de melancholie van de superheld, Signs (2002), over religieuze paranoia op het Amerikaanse platteland, en The Village (2004), een film over mythologie en werkelijkheid waarin het doelbewust brutale en daardoor prachtige laatste kwartier nog altijd een overrompelende uitwerking heeft. Shyamalan deinst er niet voor terug grenzen op te zoeken. Hij gebruikt tamelijk schaamteloos narratieve gimmicks om het drama op te voeren.

Parodie of Kvlt?

Welke van deze twee video's is een parodie en welke is een serieus misanthropisch stukje kvlt?


Behoefte aan diepere inzichten in het gedachtengoed hierachter? Bekijk dan dit, nu al legendarische interview:

Kroniek van een Aangekondigde Dood

Australian environmentalist and television personality Steve Irwin has died during a diving accident.

Mr Irwin, 44, was killed by a stingray barb to the chest while he was filming an underwater documentary in Queensland's Great Barrier Reef.

The stingray is a flat, triangular-shaped fish, commonly found in tropical waters.

It gets its name from the razor-sharp barb at the end of its tail, coated in toxic venom, which the animal uses to defend itself with when it feels threatened.

Although deadly, such attacks on humans are a rarity. David Penberthy, editor of the Sydney Daily Telegraph, told the BBC he had never heard of anyone in Australia being killed by a stingray before.

"You know we still at this early stage don't know what type of stingray it was, or, you know I guess given the bloke's track record, whether he was getting up close and personal with it as well," Mr Penberty said.

- via BBC News