<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Boris is cool.

28.2.05


Nooit geweten dat Boris zo trendy was, met zelfs een rolpatroondoorbrekende leadgitariste. Ik stelde me altijd een stel doorgetripte Japanse stoners in vale spijkerbroeken en t-shirts voor.

Oscartijd

27.2.05


Ter ere van de Oscars in de NY Times een mooie fotoserie Inez van Lamsweerde en Vinoodh Matadin van de acteurs die volgens diezelfde krant de beste prestaties leverden in 2004.

(De Oscars zelf interessen me trouwens nauwelijks. Ik heb weinig van de films gezien en de meesten lijken me saaie prestigeobjecten, specifiek bedoeld om de prijzen binnen te slepen.)

Koeman en de patjepeeërs.

26.2.05
Koeman was een goede coach op de manier waarop Pienaar een goede voetballer is. Totaal ongeschikt voor de top dus. Maar toch is het jammer dat hij weg is, want dat betekent dat de patjepeeërs hebben gewonnen.

Wat dat betreft ben ik ook wel blij voor Koeman. Hij paste niet bij de patjepeeërcultuur van Ajax. Patjepeeërs als Van Gaal, Beenhakker en Van der Eijden buiten het veld en patjepeeërs als Mido, Ibrahimovic en Sneijder er op, dat zijn zelfs voor de patjepeeërwereld die het voetbal toch is wel erg veel patjepeeërs. En de juiste patjepeeër, die van het type Van Bommel/Van Galen ontbrak natuurlijk net.

Wat Ajax nodig heeft is een patjepeeërbuster, iemand die in de Arena en omstreken als een rattenvanger van Hamelen eerst alle patjepeeërs naar zich toe lokt en ze vervolgens uitschakelt. En dus niet Danny Blind, patjepeeër buiten categorie (alhoewel natuurlijk met een patjepeeërgehalte van niets vergeleken met Beenhakker, maar er kan er maar de beste zijn.)

Vergaderhouding

23.2.05
Iets waarmee ik veel mensen tegen me in het harnas jaag is de manier waarop ik op mijn stoel zit tijdens besprekingen en vergaderingen. Die zou van desinteresse en minachting getuigen. Gapen, uitrekken en/of kauwgom kauwen schijnt helemaal not done te zijn. Zelf ben ik me nooit van enig kwaad bewust en bovendien doe ik ook altijd keurig actief mee met doordachte vragen en intelligente voorstellen. Dit in tegenstelling tot veel rechtop zittende, niet gapende mensen. Die zijn namelijk al hun aandacht kwijt aan het rechtop blijven zitten en gapen onderdrukken.

Alsof dat nog niet genoeg is, hier als extra bewijs van dat je met mijn vergaderstijl verder komt de manier waarop de heren Bush en Blair erbij zitten tijdens een belangrijke NAVO-vergadering:

KKK (Korrektief Kultureel Kommentaar)

21.2.05
Kaalkoppige klootzak,
Karl Kani kreolenkiller,
Kinderkuttenkraker
Krijgt keelkanker

(Geen idee waar dat vandaan kwam, maar ik moest het even kwijt.)

Frances the Mule

Die nieuwe Mars Volta-plaat gaat over stomme Frances, niet Frances het muildier (of de muilezel, daar wil ik vanaf zijn.) Toch heb ik Frances the Mule vast in mijn kop zitten. En ik ben niet de enige (kijk maar hier onderaan.) In zulke gevallen is internet ideaal: niet meer dagenlang met een knagend gevoel in je kop; Francis the talking Mule is een soort Mr. Ed.

Maar misschien is het ook wel omdat The Mars Volta van die seksloze muziek met veel geblaat maakt.

De Vertrutting van de Black Metal

19.2.05


Aah, zijn ze niet schattig? Net een tovenaar en een elvenprinses! Mooie rozen ook. En zo'n leuk rustiek Noors houten kerkje op de achtergrond.

Precies het soort rustieke Noorse houten kerkje dat bruidegom Samoth een aantal jaren geleden in de fik placht te steken in de strijd tegen het christendom.

Glenns Helletocht

Het gaat niet goed met Glenn Danzig. Songs als 'We Are 138' of albums als III: How The Gods Kill maakt hij al jaren niet meer. En toen werd de übermacho ook nog knock out geslagen door iemand van de tamelijk onbekende band North Side Kings, een gebeurtenis waarvan via het internet de halve wereld kennis van heeft genomen.

Nu is het tijd voor de volgende stap op het pad waarop Michael Jackson en Maradonna hem al voorgingen, namelijk de echte waanzin. Een interview met KNAC.com leverde de volgende, nu al legendarische passage op:
KNAC.COM: That hasn’t gotten any better either, has it? I mean, people can talk all they want about the McCarthyism of the ‘50s, but we have our own brand right now.
DANZIG: You know, I had a situation where Bill Clinton sent the F.B.I. after me. They wanted me to turn myself in.
KNAC.COM: Because you are a threat to society?
DANZIG: I guess they thought I was a threat to Bill Clinton or something. It’s like, “Go fuck yourself—come and get me. Talk to my lawyer. Let’s go to court on this.”
KNAC.COM: Okay. Turn yourself in for what though?
DANZIG: Whatever, I don’t even know. Supposedly there are supposed to be like five files on me, and two of them can only be accessed by upper echelon government officials.
And if you want to find hell with me, I will show you what it's like...

(via Blabbermouth)

Use Your Illusion

17.2.05
De beide Use Your Illusions lagen voor (vrij) weinig bij de stations-FRS. Na aankoop toch weer geconstateerd dat er toch wel veel rommel tussen de juweeltjes staat. Daarom hierbij mijn poging tot Use Your Illusion, de enkele cd die uitgebracht had moéten worden:
 1. You Could Be Mine
 2. Right Next Door To Hell
 3. Dust N' Bones
 4. So Fine
 5. Perfect Crime
 6. Back Off Bitch
 7. Double Talkin' Jive
 8. Locomotive
 9. Garden Of Eden
 10. Bad Apples
 11. 14 Years
 12. Don't Cry
 13. Pretty Tied Up
 14. Coma
 15. My World
Alles bij elkaar toch nog 70 minuten, dus misschien had ik nog iets strenger kunnen zijn. 'Bad Apples', 'Don't Cry' en 'Coma' zijn mijn grootste twijfelgevallen. De eerste is misschien toch iets te veel cookie cutter Gn'R . Wat betreft 'Don't Cry' twijfelde ik of er überhaupt wel een ballad op moest. De ballads van Gn'R hebben als pluspunt dat Slash zijn gitaar er zo mooi lyrisch in kan laten janken. Maar daar staat tegenover dat Axl-op-de-gevoelige-tour zulke tenenkrommende teksten en trommelvlies teisterende pogingen tot mooi zingen oplevert. Het al jarenlange geldende standpunt van radio en tv dat Guns n' Roses = 'November Rain' (draak, op de boogieënde coda en de solo's na) deed de zaak van de ballads ook geen goed. Het relatieve korte 'Don't Cry' is dan uiteindelijk nog een mooi compromis, alhoewel zeker geen tweede 'Sweet Child O' Mine'. 'Coma' tenslotte is misschien toch iets te prog.
Hoogtepunten: de van elektrisch naar klassiek overgaande gitaarsolo van 'Double Talkin' Jive', de honky-tonk piano in '14 Years', de riff van 'Pretty Tied Up' en het cynisme waarvan de plaat doordesemd is in het algemeen. Guns N' Roses blijft toch de ultieme klootzakkenrockband.

Promoveren met Plezier

Het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg organiseert voor promovendi en junioronderzoekers de training 'Promoveren met plezier'.

Start eerstvolgende training is in april 2005.
De kosten zijn 1500 euro voor vijf trainingsdagen en drie individuele coachingsgesprekken. Daarmee is deze training geen onderdeel van het gratis centrale cursusaanbod van het Erasmus MC.

1500 euro, dat hebben ze mooi ingeschat: dat is net het maandsalaris van een AIO.

Verstoord sociaal proces.

14.2.05
Sinds 1 januari moet je bij de kantine van mijn werkgever chippen.

Waarschijnlijk is de bedoeling geweest om de met lunchtijd af en toe flink uit de klauwen lopende rijlengte te verminderen. Objectief is die opzet - na een aanloopperiode met technische problemen en mensen die met een dienblad vol soep en kroketten, maar zonder chipknip bij de kassa kwamen - geslaagd. Maar er is wel iets fundamenteels veranderd.

Kwam je vroeger bij de kassa, dan zei je "Goedenmiddag" tegen de kassajuffrouw. Die zei dan "Goedenmiddag, dat is dan drie euro tweeëndertig" terug. De kantine rond namelijk niet af.

Dan zocht je het geld bij elkaar, overhandigde het en zei "Alstublieft."
"Dankjewel, eet smakelijk."
"Ja, bedankt."

Nu met de chipknip klopt dat hele scenario niet meer. Alleen het 'Goedenmiddag' blijft gehandhaafd. Maar het bedrag hoeft niet meer genoemd te worden, want dat verschijnt op het schermpje van de chipkniplezer. Er is ook geen fysiek handelen meer van de kassajuffrouw om de transactie af te ronden. Je drukt op de groene knop en je hebt betaald.

Het gevolg is een rij mensen die zwijgend als een begrafenisprocessie langs een sjacherijnig kijkende, eveneens zwijgende kassajuffrouw schuift.

Het zou met niet verbazen als dit gaat leiden tot oplopend ziekteverzuim in de kantine.

Scientist vs. Radio 4

Met grote vertraging eindelijk uitgewerkt: mijn Radio 4 interview.

Vreemd genoeg vond de eindredacteur dat waar ik zelf het meest tevreden was minder geslaagd: het einde van het artikel, met voorman Anthony Roman in verwarring over zijn eigen band.

Waarom??? Daarom!!!

9.2.05
Hij loopt al erg lang, maar toch moet de aandacht er nog even op worden gevestigd: de meest achterlijke overheidscampagne ooit. In Rotterdam rijden trams rond met daarop de tekst 'Rotterdam MOET schoon, heel en veilig. Waarom??? Daarom!!!'Als trouwe linkse kerkganger vermoedde ik de hand van de Leefbaren achter deze briljante slogan. Inderdaad toont Ronald 'Baardmans' Sorensen (het zal je leraar maar zijn geweest...) zich in de Algemene Beschouwingen van de begroting van Rotterdam erg enthousiast over de slogan. Hij is dan natuurlijk ook buitengewoon multifunctioneel voor het moment dat Goede Dictator van Eerdmans er komt:

'De Goede Dictator MOET een groot paleis. Waarom??? Daarom!!!'
'Nederland MOET vreemdelingen vrij. Waarom??? Daarom!!!'
'Staatsvijanden MOETEN worden geëxecuteerd. Waarom??? Daarom!!!'

Naturalisatietoets

8.2.05
Die inburgeringstoets, dat wordt echt nooit wat. Ik blijf het echt ontzettend dubbel vinden dat onder het motto van stoer beleid de grootste bak truttigheid en bevoogding die je maar kunt bedenken over immigranten wordt uitgestort. En ook vooral niet uitleggen hoe je een eigen bedrijf opricht of een huis koopt, maar wel hoe je je in het ziekenhuis aanmeldt en een uitkering aanvraagt.

Maar de IND gaat gewoon rustig op de bekende weg verder, tenminste als de voorbeeldopgaven voor de naturalisatietoets op hun website een goede indicatie zijn. De test bestaat uit twee onderdelen, 'De Nederlandse samenleving' en 'De Nederlandse taal'. Dat is de code voor 'De Nederlandse bureaucratie' en 'Ambtenaren Nederlands'. Typerend is de tekst voor het tekstverklaargedeelte bij het taalonderdeel:
Sportiviteit wordt toch beloond
Werknemers die de auto laten staan en ook het openbaar vervoer laten voor wat het is, worden voor hun inspanningen beloond: er komt een aftrekpost voor fietsers in het belastingstelsel.
Wie met de fiets naar zijn werk gaat mag straks €350 aftrekken.
De voorwaarden zijn dat men minstens drie keer per week op de fiets naar het werk gaat en dat de afstand meer dan tien kilometer is. De werkgever dient bovendien een verklaring af te geven waarin staat hoeveel kilometer de werknemer per fiets aflegt.

De toekomstige Nederlander wordt hier echt enthousiast gemaakt voor de Nederlandse taal in al zijn facetten.

Ronduit vreemd is ook vraag 2 van het samenlevingsdeel. Het goede antwoord is volgende de IND 'C', maar bij de twee woningbouwhuizen waar ik tot nu toe heb gewoond, heeft de verhuurder het aanvraagformulier voor me ingevuld en hoefde ik alleen maar een krabbel te zetten. Sowieso lijkt dit soort informatie die je een paar keer in je leven gebruikt niet echt relevant.

Je zou kunnen denken dat de mensen bij de IND zo verambtelijkt zijn dat ze alleen nog maar dit soort dingen kunnen verzinnen, in plaats van een stelling over bijvoorbeeld een sappig tekstje van Wolkers of de vraag of Johan Cruijff op de foto ja of nee buitenspel staat.

Maar misschien zit er wel een geheime agenda achter: de inburgeringstoets moet Nederland zo'n saai doodgereguleerd kutland laten lijken dat mensen er wel twee keer over nadenken voordat ze hier willen komen wonen.

Verkeerd Voorgelicht

6.2.05
Een Subjectivist komt er op het Rotterdam Film Festival achter dat hij de verkeerde films heeft gekozen.

10 Baht

4.2.05


Dit is een Thaise munt van 10 baht. 10 Baht is geen 2 euro. Meer 20 cent (ik heb het opgezocht.) Thailand is ook geen lid van de Europese Unie. Niet dat ik daar een principieel bezwaar tegen heb, als Thailand aan de toelatingseisen voldoet mogen ze van mij bij de EU. Dan noemen we het gewoon de Aziatisch-Europese Unie. Kan India er ook meteen bij, dat zet meer zoden aan de dijk dan Malta en Estland.

Maar tot het zover is zou ik Thailand toch willen verzoeken geen munten meer te maken die, ook wat betreft het formaat, exact gelijk zijn aan dat van 2 euro. Muntenverzamelaars kunnen zich ondertussen bij mij melden. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Amerika

3.2.05
Nog meer nieuws uit de United States of Jesus. Dat begint steeds meer op Amerika te lijken, zoals beschreven door Kafka. Dit zou zo uit der Prozeß kunnen komen:

Hoofd tribunaal: "U wordt verdacht van samenspannen met een bekende al-Qaeda agent."
Verdachte: "Geef me zijn naam!"
Hoofd tribunaal: "Die weet ik niet."
Verdachte: "Hoe kan ik dan antwoorden?"
Hoofd tribunaal: "We stellen u de vraag en eisen dat u reageert op de niet-geclassificeerde samenvatting."

De Wal-Mart Borg

Even lekker United States of Jesus bashen. Eerder deze week hield ik me nog in toen uit een peiling door de Knight Foundation bleek dat meer dan een derde van de middelbare scholieren bleek te vinden dat de vrijheid van meningsuiting echt te ver gaat en dat de overheid best het een en ander mag censuren (cool trouwens, dat de mensen achter Kitt echt blijken te bestaan ;) Bij zo'n onderzoek in Nederland zou er namelijk waarschijnlijk niet veel anders uitkomen.

Maar waar je in Nederland wel op kan bouwen zijn kut-Marokkaantjes die officieel hun geld moeten verdienen met het vullen van de vakken van de lokale Bas, Dirk of Appie, maar meer tijd besteden aan flirten met toevallig passerende klasgenoten en bij een opmerking daarover een grote bek geven. Daar moet je bij Wal-Mart niet aankomen, aldus schrijfster Barbara Ehrenreich vandaag in NRC. Zij deed een tijdje ongeschoold werk en schreef daar het boek Nickled and Dimed over. Uit het NRC-artikel:
Bij Wal-Mart ontmoette ze argwaan omdat ze bij een test een fout antwoord had gegeven op de stelling 'In elke organisatie is er ruimte voor een nonconformist'. "Het leek me niet verstandig om overal slaafs het politiek correcte antwoord op te geven, dus vinkte ik aan 'strongly disagree'. Dat was niet goed, het enige juist antwoord was: 'totally disagree'."

Stok

1.2.05
Vanaf een heftig schommelend Dronken Schip werd mij een stok toegegooid. De kapitein bedankte nog voor het boek dat ik hem had doen toekomen en zette toen weer zigzaggend koers naar open zee.
De met alcohol-precisie geworpen stok haalde het laboratorium net niet, maar gelukkig had ik net een rattenbrein in een petrischaaltje geleerd een afstandsbestuurbaar bootje te bedienen. De stok legde ik opzij, voor even, tenminste dat dacht ik toen, want er waren ontdekkingen om gedaan te worden.
Net vond ik de stok weer. Of tenminste, datgene wat nog niet was verteerd door de ultra-agressieve schimmel uit een eerder experiment.

1. Wat is de totale grootte aan muziekbestanden op je computer?

5,31 Gigabytes

2. Wat is je laatst gekochte cd?


LCD Soundsystem
– LCD Soundsystem

Maar die is nog onderweg vanaf CD-Wow. De laatste die is aangekomen is

Pig Destroyer
- Terrifyer

3. Wat is letterlijk het laatst geluisterde nr voor je dit bericht las?

Quarashi - Weirdo

Quarashi was vorige week na Tool de favoriete band van mijn naburigste buur in Audioscrobbler, de 21e jarige Noor Kebabkongen. Het blijkt te gaan om een IJslandse variant op Beastie Boys en Urban Dance Squad. (Overigens doet het feit dat Kebabkongen veel naar Dave Matthews luistert me erg twijfelen aan het nut van dit soort aanbevelingen.)

4. Geef 4 nrs door die je heel vaak luistert of die veel voor je betekenen.

Chris Isaak - Blue Hotel
Sweatmaster - Wanna See It Done
Gluecifer - Shaking So Bad
The Birtday Party - She's Hit

Waarom ik juist deze nummers zo goed vind weet ik eigenlijk niet.

5. Aan welke 3 personen geef jij het stokje door en waarom?

Ik denk dat ik het niet doorgeef. Uit beleefheid heb ik dit aanbod nog wel aangenomen, maar eigenlijk vind ik het niet zo'n fantastisch iets om anderen mee lastig te vallen. Zeker niet mensen die ik niet of nauwelijks ken, want mijn hele hoekje van de blogosphere is al aan zet geweest.

Rijk en niet beroemd.

De miljoenen zullen wel gaan binnenstromen voor Phil Kuekes, de uitvinder en patenthouder van de 'crossbar latch', de waarschijnlijke opvolger van de transistor. Zoiets uitvinden is waarschijnlijk ongeveer het beste wat je kan overkomen: je hebt toch de eer van je werk omdat iedereen het gebruikt en je inkomsten zijn er ook naar, maar aan de andere kanten hebben zelfs je buren waarschijnlijk geen idee hoe je nu eigenlijk aan al dat geld komt, laat staan dat je wordt gevraagd voor televisiespelletjes.

De Schuld van Sittard

Dat Fortuna Sittard 24 miljoen euro schuld heeft weet inmiddels iedereen.

Maar wat maar niet duidelijk wil worden is waar Fortuna dat geld dan aan heeft uitgegeven. Niet aan spelers in ieder geval, want zelfs met aankoopbeleid van het niveau Koeman/Gullit moet je voor dat geld aardig mee kunnen komen in de Eerste Divisie.