<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Heeft Bin Laden een DVD-speler in zijn grot?

30.10.04
Op zich heeft Bin Laden niet veel bijzonders te melden in zijn videoboodschap. Het gewone gewauwel van een megalomane godsdienstwaanzinnige. Maar met het volgende fragment is iets interessant aan de hand:
"It never occurred to us that the supreme commander of the US armed forces would leave 50,000 of his citizens in the two towers to face those great horrors alone, at a time when they needed him badly.
This is because it seemed to him that being preoccupied with the little child's talk about her goat and its butting was more important than being preoccupied with the planes and their ramming into the skyscrapers. " (via de BBC)

Iemand uit Marokko merkt hierover op de BBC-site terecht op:
"I only have one question: Is OBL an avid watcher of Michael Moore documentaries? This My Pet Goat reference is curious."
Abdelghani Rachidi, Agdal, Rabat, Morocco

Bin Laden zou ergens in het onherbergzame Pakistaans/Afghaanse grensgebied rondzwerven. Maar hij blijkbaar in zijn grot wel de beschikking over een DVD-speler of videorecorder om illegale kopieën van Fahrenheit 911 te bekijken. Dat is slecht nieuws voor de Amerikanen, die Bin Laden blijkbaar niet al te dicht op de huid zitten.

Maar het slechtste nieuws is toch voor Bin Laden zelf. Een aantal Pakistanen (Afghanistan en breedbandinternet lijken me voorlopig nog geen verenigbare grootheden) is al zo gecorrumpeerd door goddeloze westerse invloeden dat ze decadente films van een duidelijk te veel varkensvlees etende kufr als Michael Moore downloaden. Volgens zijn eigen theorieën moet hij ze nu vermoorden. Zelf leek hij er ook iets te veel van genoten te hebben.

Mullah Omar vond Bin Laden ook al veel te mediageil en had hem toen de Taliban nog aan de macht was al een spreekverbod opgelegd. Volgens mij zouden strenger in de leer zijnde medestanders wel eens een grotere bedreiging voor Bin Laden kunnen zijn dan de Amerikanen.

Stemmen voor gevorderden

25.10.04


Een stembiljetontwerper in Ohio wilde blijkbaar compenseren voor de beruchte "butterfly-ballot" van vier jaar geleden. Om Bush te stemmen moet je dus vakje 4 aankruizen en niet vakje 14, waar die grote pijl heen wijst.
(Via www.electoral-vote.com, waar de laatste tussenstand 254 kiesmannen voor Bush en 253 voor Kerry is. Dat wordt weer een bende.)

JP de MP's magere jarenAfgaande op deze foto uit het alumniblaadje van JP de MP's en mijn alma mater lijkt het erop dat onze minister-president niet alleen de lichamelijke strijd met agressieve bacteriën heeft overleefd, maar ook de geestelijke met anorexia. Of zou het puur van de promotiestress gekomen zijn?

Addenda

22.10.04
- Een columnist van het Rotterdams Dagblad schrijft dat makelaars 40.000 euro per jaar een redelijke huurprijs vinden voor Waterfront.

- Herman Wijffels is inderdaad met een Nieuwe Set Sociaal-Economische Spelregels gekomen. Vandaag was hij een van de ondertekenaars van het met veel bombarie in de Volkskrant gepresenteerde plan voor een basisuitkering.

Slagerij Casablanca

21.10.04
Ik ben bij Slagerij Casablanca geweest.

Slagerij Casablanca zit in de straat bij mijn vaste Bas (voor de Amsterdammers onder u: zo heet Dirk in Rotterdam), met de in een monumentaal, maar verwaarloosd pand gevestigde laatste echte sexbioscoop van Nederland ertussen. De vaste Bas verkoopt geen vlees en Casablanca (de neiging hier een flauwe "en Rexane" in te voegen is te groot om te weerstaan) is daar op ingesprongen. Maar "10 kilo kippenpoten voor €13,-" is wel erg goedkoop, het schrikt mij als single wel af. Je voelt je zo lullig als je twee stukjes vlees koopt bij zulke grootverbruikersaanbiedingen.

Maar goed, toch de schroom maar eens overwonnen en naar binnen gegaan. Daarbij hielp dat ik het, morbide aangelegd als ik ben, het wel kon waarderen dat de enigszins bloederige kalfshersenen pontificaal uitgestald lagen in de etalagekoeling. Naast heel veel kippenpoten natuurlijk.

Voor 200 g biefstuk, 400 g kipfilet, een grote zigeunerschitzel en 250 g rundergehakt (ik voelde toch een beetje de dwang veel te kopen) was ik samen €6,40 kwijt. Geen wonder dat de Bas geen vlees verkoopt, daar kunnen ze nooit tegen op concurreren.

Geen kippenpoten, nee. Die komen later nog wel eens. De kalfshersenen laat ik maar aan me voorbij gaan. Dat je dikkedarmkanker kan krijgen van veel vlees eten vind ik nog tot daar aan toe, maar het risico in een dementerend kasplantje met grote gaten in zijn brein te veranderen houd ik het liefst zo klein mogelijk.


De Blijde Boodschap van het Atheïsme

Nova had een compilatie gemaakt van keren dat Bush en Kerry de naam des Heren aanriepen in hun debat. Het resultaat was schokkend.

Er is duidelijk nog veel werk te verzetten om de Blijde Boodschap van het Atheïsme verder te verspreiden in de VS. En zelfs Nederland, waar het christendom toch zo een beetje verslagen leek, heeft nu een streng christelijke premier.

Nou hebben wij als atheïsten wel een probleem. De religieuzen hebben sappige verhalen, opwekkende liederen en jaarlijkse feesten. De grote geloven als islam en het katholicisme hebben zelfs reisjes in het pakket. En de ramadan is natuurlijk gewoon een soort survivallen om de groepsband te versterken. Maar bovenal is er natuurlijk de belofte van het eeuwige leven. En wat hebben wij?

Helemaal niks.

Nou leeft dat besef wel en is er bijvoorbeeld een poging tot een logo gedaan. Maar dat is een beetje flauw en heeft lang niet de tijdloze klasse van bijvoorbeeld een kruis. Ook zag ik dat je in de VS nu atheïstische indoctrinatiekampen voor kinderen hebt. Maar om nou de slechte dingen over te nemen van de gelovigen lijkt me ook niet helemaal de bedoeling.

Sfinx Van Basten

14.10.04
Marco van Basten is een sfinx.

Tenminste, dat is altijd mijn eerste gedachte als ik hem uitermate kalm en uiterlijk onbewogen een persconferentie zie geven. Maar dan bedenk ik dat Van Basten zich normaal gedraagt en dat hij alleen vreemd overkomt omdat je de halve psychopaten Van Gaal en Advocaat gewend bent. Van Basten geeft zelfs soms toe dat iets misschien een minder verstanding idee was.

De spelers doen ineens ook een stuk normaler. Edgar Davids geeft bijvoorbeeld tegenwoordig altijd keurige aanvoerdersinterviewtjes.

Het voetbal wordt er niet echt beter van, maar je kan niet alles hebben.

Invasion of the Body Snatchers

12.10.04
Tijdens de koffiepauze op het werk ging het onlangs over toxoplasma. Dat is een parasiet die verwant is aan malaria, met als speciale eigenschap dat hij de hersenen infecteert. Bij ratten heeft dat tot gevolg dat ze zich minder verstoppen voor katten en zo eerder opgegeten worden. Toxoplasma heeft katachtigen namelijk nodig om zijn levencyclus te voltooien.

Het enge is nu dat er aanwijzingen zijn dat toxoplasma ook het gedrag van mensen kan beïnvloeden (alhoewel ik het onderzoek van die Flegr zo op het eerste gezicht niet helemaal vertrouw).

In Frankrijk is ongeveer 80% van de mensen door toxoplasma geïnfecteerd. In Nederland lijkt het iets beter. Iets.

Nutteloze Knagende Vraag van de Week: Kunnen Meerkoeten Vliegen?

10.10.04
meerkoet

Kwam ineens bij me op toen ik er een stel zag bij het naar huis fietsen. En sindsdien blijft de wens het antwoord te weten op deze volstrekt triviale vraag me achtervolgen.

Ik weet dat ze met veel gefladder iets los van het water kunnen komen, maar dat is meer een soort verspringen. Ik kan me niet voor de geest halen dat ik er ooit eentje echt het luchtruim heb zien kiezen. Een zoekopdracht in Google geeft ook niet een definitieve oplossing.

Heb jij ooit een meerkoet echt zien vliegen, laat dat dan even weten.

Waterfront Bedreigd

8.10.04
Waterfront heeft een flinke huurachterstand. Niet zo netjes van ze natuurlijk, maar de vaste bezoeker weet dat Waterfront altijd laat is.

Nou wil Marco Pastors de tent sluiten. Met Baroeg zo een beetje de enige uitgaansgelegenheid in Rotterdam waar moslims nog een zeldzaamheid zijn, iets dat hem toch moet aanspreken.

Er is een hoop gedoe over de hoogte van de huur en de "marktconformheid" daarvan. Volgens Rotterdam is de huur aan de lage, volgens Waterfront aan de hoge kant. Ik ben geen kenner, maar ik ben toch geneigd Waterfront gelijk te geven. Het is toch een beetje een muffe kelder die net te ver buiten het centrum ligt. Perfecte voor punkers die elkaar op harde muziek op een doordeweekse nacht om 01:00 met bier willen bekogelen, maar verder niet een bijster interessant of representatief pand.

Hopen dat het goed komt.

Bizarre Fietsmateriaalpech, Deel III

7.10.04
Ooit viel bij het uitfietsen van de fietsenkelder van de VU mijn achtertandwiel in stukken uit elkaar.

Wijs geworden zette ik mijn fiets in het vervolg niet meer in de fietsenkelder, maar gewoon buiten. Alwaar iemand op een goede dag een zware kwaliteit Abus-hangslot aan mijn voortandwiel hing. Zal wel gereformeerde humor zijn. Iemand van de werkplaats is nog behoorlijk lang aan het slijpen geweest om het slot door te krijgen.

Gisteren had ik mijn eerste niet-VU gerelateerde geval van bizarre fietsmateriaalpech. Voor ik naar de sportschool ging had ik mijn banden weer eens goed hard opgepompt. Dat fietste meteen een stuk lekkerder. Zelfs in die onweersbui. Er leek wel ineens iets aan te lopen. Maar dat was vast de tas met sportkleren die een beetje tegen de band aanhing.

Op de terugweg ging het achterwiel alleen al snel steeds meer aanlopen. Tot het helemaal blokkeerde en ik dus wel moest afstappen. Waarna ik onder een lantaarnpaal vaststelde dat de binnenkant door de opengebarsten velg heen kwam. Alsof het een zich vervellende slang was.

Dat leverde een hele hoop extra training op, want ik moest nu mijn fiets helemaal naar CS slepen en sjouwen. Maar de fietsenmaker daar was gelukkig nog wel open. Af en toe is Rotterdam net een echte stad.

Een Nieuwe Set Sociaal-Economische Spelregels

5.10.04
"Bij bepaalde verschijnselen probeer ik altijd ook nog de "Waarom?"-vraag te stellen. Dus: waarom willen mensen graag vroeg ophouden met werken? Omdat ze dat werk niet leuk vinden. Of omdat hun kennis en hun vaardigheden verouderd zijn. Dat is de reden dat ze er vroeger uit willen." [...] "Laatst is een enquete verschenen waaruit blijkt dat ik geloof driekwart van de Nederlanders met tegenzin naar het werk gaat, hè. En misschien moeten we daar nou eens wat aan doen, hè. Moeten we anderssoortige arbeidsorganisaties hebben, waarin mensen werkelijk volledig uit de voeten kunnen. Dus sociale vernieuwing. Dat is een heel belangrijk ding. En dus inderdaad ook investeren in mensen, zodat ze niet economisch verouderd zijn. [...] Zo zijn er een heleboel dingen, dat zijn allemaal die coördinaten waar ik het over heb. We moeten gewoon naar een nieuwe set sociaal-economische spelregels."

Ligt het nou aan mij, of hoorde ik SER-voorzitter en prominent CDA-lid Herman Wijffels afgelopen zondag in Buitenhof nou een soort verdekte oproep doen tot omverwerping van het huidige kapitalistisch productiesysteem?

"Een nieuwe set sociaal-economische spelregels"
: het klinkt utopisch, bureaucratisch en luguber tegelijk.

(Bekijk het fragment hier zelf. Wijffels doet zijn uitspraken na ongeveer 35 minuten.)

Michele "EPO = sinaasappelsap" Ferrari veroordeeld

1.10.04
Eindelijk hebben ze hem veroordeeld, na jaren van verdenkingen. Eén jaar voorwaardelijk. Eens kijken of Armstrong nou nog durft vol te houden dat er niks mis mee is om de trainingsadviezen van Ferrari te gebruiken. En, interessanter natuurlijk, of hij langzamer gaat fietsen (alhoewel je als je kwaadwillend bent dan nog altijd kan zeggen dat Ferrari ondanks zijn voorwaardelijke veroordeling gewoon doorgaat met zijn praktijken)

Enge Einstein


Posted by Hello

Science wil dat ik lid word. Voor "the modest annual dues of $215" ontvang ik 51 nummers en een "FREE, limited edition AAAS shirt."

Dat is niet verkeerd, denk ik zo. Als je lid wordt van Oor, krijg je een MP3-speler ter waarde van 99 euro. En toen ik onlangs lid werd van de Up mocht ik een gratis cd'tje uitkiezen. Maar goed, dat zijn dan ook maar goedkope blaadjes vol triviale artikelen over popmuziek. Zoiets exclusiefs als een "FREE, limited edition AAAS shirt" krijg je alleen bij een blad-met-inhoud als Science, uitgegeven door een club-met-historie als de American Association for the Advancement of Science, opgericht door niemand minder dan Edison zelf.

Het is dan ook niet meer dan terecht dat uitgever Beth Rosner mij in het begeleidend schrijven verzekert dat "You'll feel good about joining AAAS. And why not? You'll be doing good."

En daar komen dan nog elke maand zulke sprankelende artikelen als Vibrational Energy Transfer Across a Reverse Micelle Surfactant Layer bij. Alleen al een beginzin als "In a suspension of reverse micelles, where the surfactant AOT (sodium dioctyl sulfosuccinate) separates a water nanodroplet from a bulk nonpolar CCl4 phase, ultrafast vibrational spectroscopy is used to study vibrational energy transfer from the nanodroplet through the AOT interfacial monolayer to the surrounding CCl4" doet me daar naar vol verwachting naar uitkijken.

Toch moet ik er vanaf zien.

Op het "FREE, limited edition AAAS shirt" staat namelijk diezelfde Einsteinpop als op de envelop. En die vind ik doodeng.