<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Recente aanwinsten/ontdekkingen

De laatste paar weken had ik wat promotiestress. Contractverlenging en zo, de (ex-)AIO's onder u kennen het wel.

Als ik stress heb, dan ga ik cd's kopen. Omdat ik een artikel moest schrijven, heb ik ook veel kunnen luisteren, dus heb ik heel wat aan te raden. Even een snelle update:

Trelldom - Til Minne...
Trelldom - Til Et Annet...
Trelldom is een project van Gaahl, vooral bekend als zanger van Gorgoroth. Trelldom is hetzelfde basisrecept, maar met iets meer folk en wat minder chaos. Til Minne... is het nieuwe album en dat is goed, maar de grootste winst is toch dat vanwege de release daarvan zijn negen jaar oude voorganger Til Et Annet... is heruitgebracht. Dat is namelijk een meesterwerk. Het titelnummer is op dit moment mijn favoriete blackmetalsong.

Mijn recensie van Til Minne... op KindaMuzik
Download 'Til Et Annet...'

Melechesh - Emissaries
Melechesh komt oorspronkelijk uit Israël, maar is uitgeweken naar Amsterdam. Ze doen in blackened death. Dat is een stijl waar ik normaliter niet zo van houd, maar af en toe verschijnt er iets in het genre dat me zeer kan bekoren. Vorig jaar was dat Hrimthursum van Necrophobic, dit jaar dus Emissaries. Het grootste pluspunt aan de band is dat songschrijver Ashmedi zijn Armeens-Assyrische afkomst weet om te zetten in heerlijke oriëntaalse gitaarriedels in de lijn van Marty Friedman en ook wel The Tea Party, van wie ze het briljante 'Gyroscope' coveren.

Check 'Rebirth of the Nemesis' op Melechesh' MySpace

Earthless - Rhythms From A Cosmic Sky
Twee keer dik twintig minuten gitaargeweld. Je vindt het óf geniaal óf je wordt er helemaal gek van. Ik houd wel van een lekker jam en ga voor het eerste. Earthless is ook het soort band dat me er van overtuigd dat ik nu toch echt eens mijn rijbewijs moet halen en een auto moet kopen (maar daar heb ik dan weer geen geld voor omdat ik teveel uitgeef aan cd's). Een hele grote V8 natuurlijk, want ik ben dan wel lid van GroenLinks, ik ben die hele klimaathysterie ook meer dan spuugzat.

Mijn recensie van Rhythms from a Cosmic Sky op KindaMuzik
Download 'Sonic Prayer'

Lightning Dust - Lightning Dust
Ik houd dus van gitaargeweld. Maar ik ben helemaal gek op orgel. Waar ik dan weer niet zo van houd zijn vrouwenstemmen. Te schel en te dun. Ik merk wel dat mijn afkeur langzaam afneemt (en vreemd genoeg wordt vervangen door irritatie over platen waarop de bekkens veel te schel rinkelen) en dat oude uitzonderingen als PJ Harvey en Beth Gibbons steeds meer gezelschap krijgen. Bijvoorbeeld van Amanda Webber van Lightning Dust. Die zingt met een mooie warme stem met een opvallend vibrato over nog warmere orgelklanken mooie liedjes met een heel klein snuifje psychedelica.

Check 'Listened On' en vooral 'Castles and Caves' op Lightning Dusts MySpace

Islaja - Ulual Yyy
Het kan nog gekker: waar ik nog minder mee heb dan met vrouwenstemmen, is met freakfolk. Dat irritante gepriegel op fantasieinstrumenten van oude conservenblikjes doe je maar met je mede-veganisten op de commune. Maar nu heb ik dus wel 'Ulual Yyy' van Islaja, een hele enge Finse freakfolkheks, gekocht. Ze heeft zelf gemaakte hobbezakkleren aan en is heel erg into natuur en dat soort dingen. Kijk maar:
Haar muziek is heel priegelig en heel zweverig en heel mooi. Als dit zo door gaat zweer ik binnenkort nog vlees af en ga proberen één te worden met de kosmos.

Download 'Varjokuvastin'


Black Belt - Two Minutes To Midnight
Ik was erg te spreken over First Blood, het debuut van het Zweedse rocktrio Black Belt. Om het gewicht dat mijn recensies voor KindaMuzik in de schaal leggen nog maar eens te benadrukken, wordt opvolger Two Minutes To Midnight vervolgens niet in Nederland uitgebracht. Jammer, want hij is van vergelijkbaar niveau. Ook nu is het recept weer vette Detroit-rock met wanhopige zang en ook nu zijn het weer de uitschieters die de plaat maken: 'Astronoman', 'Midnight' en 'Off Your Hook'. Haast je dus naar de website en laat de plaat voor €12,- uit Zweden naar je toesturen. Downloaden is geen optie, want dan mis je het mooie het decadente jarenzeventig artwork met artistiek naakt.

Download 'Midnight'

En dat is nog niet eens alles. Check deze site voor het vervolg...
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:00 a.m.

Trelldom moet nog een beetje indalen bij mij, want inderdaad, die chaos van Gorgoroth is hun grote charme ("White Seed"!), de waas in het hoofd van Gaahl verklankt.

En kijk, GLBM.

posted by Blogger Hiram on 10:00 a.m.
 11:34 p.m.

earthless is fenomenaal goed, veel dank daarvoor. wat je echter in dat kattengejank van islaja hoort is beyond me, daar krijg ik ernstige jeuk van.

posted by Blogger bas on 11:34 p.m.
 2:18 p.m.

Weet je eens wat ik voel bij Motorpsycho. ;)
Maar ik snap ook niet waarom ik Islaja ineens wel goed vind, terwijl het alles heeft van muziek die ik normaliter haat.

posted by Blogger Martijn on 2:18 p.m.
 » Een reactie posten